Odpowiedzialność społeczna

Sustainability

Odpowiedzialność
społeczna

Odwdzięczamy się społeczeństwu, dbając o naszych pracowników i lokalne społeczności.

Nasze cele społeczne

Zrównoważony rozwój społeczny w Avenga oznacza odwdzięczanie się społeczeństwu poprzez troskę o naszych pracowników i lokalne społeczności. Wierzymy, że inicjatywy zmieniające świat zaczynają się od szczęśliwych ludzi. Dlatego dbamy o to, aby nasi pracownicy mogli korzystać z atrakcyjnych przywilejów, dodatkowych korzyści i cieszyć się zdrowym środowiskiem pracy.

people

Czynniki społeczne

Strategia Avenga w obszarze dbania o zadowolenie pracowników obejmuje inwestycje we wsparcie pracowników, angażowanie ich, szkolenia i kulturę pracy.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Nieodpłatne tworzenie stron internetowych dla organizacji non-profit.

Wsparcie dla krwiodawstwa

Opracowanie aplikacji mobilnej dla centrów krwiodawstwa w Europie.

Najważniejsze aspekty naszego programu

social satisfaction photo

Zadowolenie pracowników

Nasze obecne liczby: wskaźnik różnorodności: 30% kobiet i 70% mężczyzn; wskaźnik zadowolenia pracowników 89%; oraz wskaźnik utrzymania pracowników 83%. Avenga dąży do tego, aby wykraczać poza standardy branżowe, dlatego skupiamy się na budowaniu zrównoważonego, sprawiedliwego środowiska dla wszystkich ludzi. Stawiamy na mentoring i zaawansowany rozwój zawodowy, elastyczną politykę w zakresie czasu wolnego i tworzenia harmonogramów, plany odnowy biologicznej i oszczędnościowe, programy uznaniowe, imprezy firmowe, itp.

sustainability

Kupowanie w lokalnych sklepach i wspieranie uczciwego handlu

Staramy się przyczyniać do zmian społecznych poprzez wspieranie lokalnych producentów, sprawiedliwe ceny i certyfikowane towary, które z kolei promują sprawiedliwość gospodarczą, spójność społeczną i zrównoważony rozwój środowiska. Począwszy od 2020 r. będziemy współpracować z lokalnymi dostawcami i wykorzystywać wyłącznie towary certyfikowane w ramach inicjatywy sprawiedliwego handlu.