Privacy Notice in Malay language

Notis Privasi

AVENGA MALAYSIA SDN BHD (selepas ini disebut “AVENGA”) menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini menetapkan cara AVENGA mengumpul, menyimpan dan mengendalikan maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) individu mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) dan undang-undang Malaysia

Sila baca Dasar Privasi ini untuk memahami cara kami menggunakan maklumat peribadi yang kami peroleh daripada anda. Apabila anda memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda sebagaimana yang diperihalkan dalam Dasar Privasi ini. Jika kami mengubah Dasar Privasi kami, kami akan menerbitkan versi terpinda di laman ini. Penggunaan perkhidmatan yang berterusan menandakan bahawa anda bersetuju dengan perubahan tersebut.

1. KOMITMEN KAMI KEPADA ANDA

1.1. Kami menghargai kepercayaan anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Untuk memastikan anda boleh membuat keputusan termaklum dan berasa yakin untuk membekalkan maklumat peribadi anda kepada kami apabila menggunakan laman web, Produk dan/atau Perkhidmatan AVENGA, kami menyediakan untuk anda Dasar Privasi ini yang menggariskan tentang amalan kami dan pilihan yang anda ada berhubung dengan cara maklumat peribadi anda itu kami kumpul dan gunakan.

2. TAKRIF MAKLUMAT PERIBADI

2.1. Maklumat peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda. Ini termasuk apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Bagi maksud Dasar Privasi ini, maklumat peribadi merangkumi maklumat peribadi sensitif yang berkaitan dengan maklumat yang berhubungan dengan kesihatan anda, pendapat politik anda, kepercayaan agama anda, dan sebagainya. Bagi mengelakkan keraguan, sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini hanya terpakai jika anda ialah orang sebenar / individu.

3. MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPUL

3.1. Bagi membolehkan kami membekalkan Produk dan/atau Perkhidmatan yang terbaik kepada anda dan beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkaitan daripada anda. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan boleh termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat yang berikut:

a. Maklumat sensitif seperti nama, tarikh lahir, dokumen sokongan pengenalan (termasuk nombor kad pengenalan atau pasport), jantina, kewarganegaraan dan bangsa anda

b. Maklumat untuk dihubungi seperti alamat persendirian dan/atau alamat perniagaan terkini, nombor telefon atau telefon bimbit, nombor faks, alamat e-mel dan alamat fizikal.

c. Status Produk dan/atau Perkhidmatan yang telah anda peroleh daripada kami.

Nama Penggunaan Tempoh
penyimpanan
_ga (Google) Pembezaan daripada pengguna 2 tahun
_gat (Google) ID hak milik Google 1 minit
_gid (Google) Pembezaan daripada pengguna 1 hari
_gac_<property-id> (Google) Pembezaan pengguna dalam kempen Google 1 minit
AMP_TOKEN Mengandungi token yang boleh digunakan untuk mendapatkan ID Pelanggan daripada
Perkhidmatan ID Pelanggan AMP
1 hari
__cfduid (HubSpot) Kuki keselamatan daripada Cloudflare, pembekal CDN Hubspot 30 hari
__hssc (Hubspot) Penjejakan sesi 30 minit
__hssrc (Hubspot) Kuki-Sesi sesi
__hstc (Hubspot) mengandungi domain, utk, cap masa mula (lawatan pertama), cap masa terakhir
(lawatan terakhir), cap masa semasa (lawatan ini) dan bilangan sesi.
13 bulan
hubspotutk (Hubspot) Menjejak identiti pelawat untuk menyahduplikasi kenalan 13 bulan
_pxhd (Hubspot) Kukisesi daripada Zoominfo, Pembekal Perkhidmatan Hubspot sesi
connect.sid (Hubspot) Kukisesi daripada Zoominfo, Pembekal Perkhidmatan Hubspot sesi
visitorId (Hubspot) Kukisesi daripada Zoominfo, Pembekal Perkhidmatan Hubspot sesi
UserMatchHistory (LinkedIn) Tag Suapan dan Cerapan 30 hari
bcookie (LinkedIn) Optimumkan jangkauan pengiklanan tentang LinkedIn 2 tahun
bscookie (LinkedIn) Optimumkan jangkauan pengiklanan tentang LinkedIn 2 tahun
lang (LinkedIn) Bahasa digunakan Sesi
lidc (LinkedIn) Optimumkan jangkauan pengiklanan tentang LinkedIn 1 hari
lissc (LinkedIn) Optimumkan jangkauan pengiklanan tentang LinkedIn 1 tahun
li_sugr (LinkedIn) Pengenalpastian pelayar 3 bulan
BizographicsOptOut (LinkedIn) Menentukan status pilih keluar untuk penjejakan pihak ketiga 10 tahun
_guid (LinkedIn) Pengenalpastian pelayar untuk interaksi dengan Google Ads 1 tahun
li-oatml (LinkedIn) Pengecam tidak langsung untuk penjejakan penukaran, penyasaran semula, analisis 1 bulan
li_fat_id (LinkedIn) Pengecam tidak langsung untuk penjejakan penukaran, penyasaran semula, analisis 1 bulan
U (LinkedIn) Pengenalpastian pelayar, tag LinkedIn Insight jika alamat IP berada di negara yang tidak diketahui 3 bulan
snid Menjejak identiti pelawat untuk menyahduplikasi kenalan 5 tahun

 

3.2. Data peribadi pengguna yang diproses dalam konteks tawaran dalam talian ini termasuk data penggunaan (laman web yang dilawati bagi tawaran dalam talian kami, masa akses), data komunikasi (ID peranti, alamat IP, data lokasi, jenis dan versi pelayar, sistem pengendalian yang digunakan, laman web, daripada Anda melawat kami, data kandungan (catatan dalam borang kontak) serta data pemohon (nama, perincian kontak, bidang subjek, dokumen permohonan).

4. KUKI (COOKIES)

4.1. Kuki ialah maklumat yang dihantar oleh pelayan web kami atau pelayan web pihak ketiga kepada pelayar web pengguna dan disimpan di situ untuk dapatan semula kemudian. Kuki boleh merupakan fail kecil atau jenis storan maklumat lain.

4.2. Penggunaan kuki dalam konteks ukuran julat nama samaran memaklumkan pengguna dalam konteks dasar privasi ini.

4.3. Jika pengguna tidak mahu kuki disimpan dalam komputer mereka, mereka akan diminta untuk melumpuhkan opsyen tersebut dalam tetapan sistem pelayar mereka. Kuki yang disimpan boleh dipadamkan dalam tetapan sistem pelayar. Penyisihan kuki boleh menyebabkan pembatasan fungsian tawaran dalam talian ini.

4.4. Anda boleh memilih untuk menggunakan kuki bagi pengukuran jarak dan untuk tujuan promosi melalui halaman pilih keluar Inisiatif Pengiklanan Rangkaian
(http://optout.networkadvertising.org/) dan, sebagai tambahan kepada, laman web US
(http://www.aboutads.info/choices) atau laman web Eropah
(http://www.youronlinechoices.com/uk/ your-ad-choices/).

4.5. Penggunaan kuki kami boleh berbeza bergantung pada tetapan pelayar, peranti atau rangkaian, seperti yang berikut:

1. Kuki fungsian, kuki pada tingkah laku pengguna dan teknologi analisis

Nama Penggunaan Tempoh
penyimpanan
CookieMessageClosed Simpan maklumat sepanduk kuki 30 hari
NearestLocation menetapkan lokasi pejabat Avenga yang dekat dengan anda 1 hari

 

2. Kuki pihak ketiga

Nama Penggunaan Tempoh
penyimpanan
nQ_cookieId Kuki ini digunakan oleh Albacross untuk mengenal pasti pengguna di laman web 1 tahun
nQ_visitId Sesi Albacross Kenal Pasti pengguna 1 tahun
uslk_s Kuki sesi Userlike sesi
uslk_e Kuki oleh Userlike untuk mengenal pasti pengguna 1 tahun

 

3. Kuki Hotjar

Nama Penggunaan Tempoh
penyimpanan
_hjClosedSurveyInvites Kuki yang digunakan untuk memastikan jemputan yang sama tidak muncul semula jika ia telah ditunjukkan 1 tahun
_hjDonePolls Kuki yang digunakan untuk memastikan tinjauan pendapat yang sama tidak muncul semula jika ia telah diisi. 1 tahun
_hjMinimizedPolls Kuki yang digunakan untuk memastikan widget kekal diminimumkan apabila pelawat melayari laman anda. 1 tahun
_hjShownFeedbackMessage Kuki yang ditetapkan apabila pelawat meminimumkan atau melengkapkan Maklum Balas Masuk 1 tahun
_hjid Kuki yang digunakan untuk mengekalkan ID Pengguna Hotjar, unik untuk laman tersebut pada pelayar. Ini memastikan bahawa tingkah laku dalam lawatan berikutnya ke laman yang sama akan dikaitkan dengan ID pengguna yang sama. 1 tahun
_hjRecordingLastActivity Kuki sesi sesi
_hjTLDTest Kuki sesi sesi
_hjUserAttributesHash Kuki sesi sesi
_hjCachedUserAttributes Kuki sesi sesi
_hjLocalStorageTest Kuki ini digunakan untuk menyemak sama ada Skrip Penjejakan Hotjar boleh menggunakan storan setempat. sesi
_hjIncludedInSample Kuki sesi Sesi
_hjAbsoluteSessionInProgress Kuki ini digunakan untuk mengesan sesi paparan halaman pertama pengguna. Ini ialah penanda Betul/Salah yang ditetapkan oleh kuki. 30 minit

 

5. BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI

5.1. Kami boleh mengumpul maklumat peribadi secara langsung daripada wakil anda yang diberi kuasa, atau daripada sumber yang tersedia secara umum:

a. Apabila anda berkomunikasi dengan kami (contohnya apabila anda menyerahkan borang kontak di laman web kami, atau apabila anda menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan melalui telefon).

b. Apabila anda melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan tertentu di laman web kami.

c. Apabila anda memulakan hubungan perniagaan dengan kami (contohnya, sebagai pembekal perkhidmatan/rakan kongsi perniagaan).

d. Apabila anda melawati mana-mana pejabat kami.

e. Apabila anda melawati atau melayari laman web kami.

f. Apabila anda membuat aduan kepada kami.

g. Apabila anda memberikan maklum balas kepada kami.

f. Apabila anda berinteraksi dengan kami melalui media sosial atau aplikasi interaktif termasuk tetapi tidak terhad kepada Facebook, Twitter dan Instagram.

5.2. Selain maklumat peribadi yang diperoleh daripada anda secara langsung (seperti yang diperincikan di atas), kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga yang berurusan dengan kami. Kami juga boleh mengumpul maklumat daripada sumber lain yang telah anda berikan persetujuan untuk pendedahan data peribadi yang berhubungan dengan anda, dan/atau jika selainnya dibenarkan secara sah.

6. PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

6.1. Setelah membaca Dasar Privasi ini, anda bersetuju bahawa kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda bagi satu atau lebih daripada tujuan yang berikut:

a. Untuk mematuhi apa-apa kewajipan undang-undang atau kawal selia di bawah undang-undang, peraturan, garis panduan atau kod industri yang berkenaan yang terpakai bagi kami.

b. To provide you with the Products and/or Services you have requested.

c. Untuk menyediakan kepada anda Produk dan/atau Perkhidmatan yang anda minta.

d. Untuk mentadbir dan mengurus Produk dan/atau Perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda (termasuk mengenakan bayaran, menghantar bil, memudahkan pembayaran dan mengutip hutang).

e. Untuk melibatkan diri dalam transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang akan ditawarkan dan disediakan kepada anda.

f. Untuk mewujudkan dan mengurus dengan lebih baik apa-apa perhubungan perniagaan kami dengan anda.

g. Untuk membantu kami memantau dan meningkatkan prestasi Produk dan Perkhidmatan kami, pasukan perkhidmatan pelanggan kami dan laman web kami.

h. Untuk menyelenggara dan membangunkan sistem dan infrastruktur perniagaan kami, termasuk menguji dan menambah baik sistem ini.

i. Untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti.

j. Untuk memaklumkan kepada anda tentang faedah dan perubahan pada ciri-ciri Produk dan/atau Perkhidmatan kami.

k. Untuk menghasilkan data, laporan dan statistik tanpa nama atau dikumpulkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu.

l. Untuk menganalisis data statistik daripada laman web dan analisis iklan.

m. Untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran).

n. Untuk menyelenggara rekod yang diperlukan untuk keselamatan, tuntutan atau maksud undang-undang lain; atau

o. Apa-apa maksud lain yang diperlukan atau dibenarkan mengikut mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa kawal selia yang berkenaan.

7. PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI

7.1. Kami memberi jaminan kepada anda bahawa AVENGA tidak akan memberikan atau menjual maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga dan akan merahsiakan semua maklumat. Walau bagaimanapun, kami mungkin dikehendaki
atau perlu mendedahkan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga yang berikut:

a. Agensi penguatkuasa undang-undang.

b. Agensi-agensi kerajaan.

c. Syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan dan/atau penasihat profesional kami.

d. Pihak-pihak lain yang anda benarkan secara nyata atau tersirat.

8. MAKLUMAT PERIBADI TIDAK LENGKAP

8.1. Anda wajib memberikan maklumat peribadi anda kepada kami jika dinyatakan sedemikian (contohnya dalam borang pendaftaran/permohonan) untuk membolehkan kami memproses permohonan anda bagi Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda enggan memberikan maklumat peribadi yang dikehendaki itu, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami untuk anda.

9. PILIHAN ANDA

9.1. Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang kami simpan.

9.2. Jika anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda yang berada dalam simpanan kami, atau jika anda berpendapat bahawa maklumat peribadi yang kami simpan itu adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan, tidak berkaitan atau tidak terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada my-enquiry@avenga.com. Anda hendaklah menyatakan nama, alamat dan nombor telefon/akaun anda dan mengemukakan perincian ringkas tentang maklumat yang ingin anda betulkan.

9.3. Kami akan mengambil tindakan yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 7 hari selepas menerima permintaan anda.

10. BERAPA LAMAKAH KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?

10.1. Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan mematuhi Dasar ini dan/atau terma dan syarat perjanjian anda dengan AVENGA sepanjang tempoh hubungan anda dengan kami. Kami dikehendaki menyimpan maklumat ini kerana ia perlu untuk melindungi kepentingan AVENGA dan/atau pelanggannya. Oleh itu, kami berhak untuk menyimpan maklumat peribadi anda jika ia dikehendaki mengikut undang-undang dan/atau mengikut dasar AVENGA yang berkaitan.

11. PENGEMASKINIAN DASAR PRIVASI

11.1. Kami boleh meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa dan versi yang dikemas kini hendaklah terpakai dan menggantikan mana-mana dan semua versi terdahulu, termasuk tetapi tidak terhad kepada, risalah atau versi salinan cetak. Sila semak laman web kami untuk amalan kami yang paling terkini.

12. MAKLUMAT UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

12.1. Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkenaan dengan bahagian Dasar Privasi, sila hubungi kami pada waktu pejabat (antara 9 pagi hingga 6 petang, Isnin hingga Jumaat, UTC +8) di pusat perhubungan yang berikut:

Designation Data Protection Officer (DPO)
Telephone: 03 2201 2488
Email: my-enquiry@avenga.com
Address: Suite 13.03, Level 13, The Gardens South Tower,
Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City,
59200 Kuala Lumpur, Malaysia.59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Oops, this page's language has changed.