Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Doradztwo technologiczne

Pomagamy organizacjom w rozwoju i osiąganiu sukcesów biznesowych w erze cyfrowej. Wykorzystaj potencjał technologii i uzyskaj wyjątkowe rezultaty, które zmienią Twoje otoczenie biznesowe. Dzięki usługom doradztwa technologicznego Avenga możesz wprowadzić innowacyjne pomysły w życie i czerpać korzyści z transformacji cyfrowej.

Doradztwo technologiczne Avenga

Dopasuj rozwiązania do swoich potrzeb biznesowych

  • Łącz idee, technologie, procesy i ludzi dzięki doradztwu technologicznemu Avenga.
  • Rozwiązuj problemy dzięki zwinnemu podejściu, zastosowaniu podejścia design thinking, ciągłemu doskonaleniu, innowacjom i dostarczaniu praktycznych rozwiązań IT.
  • Uwolnij pełen potencjał swojej firmy i zwiększ swoją cyfrową doskonałość.
  • Dodaj energii działania swojej firmie dzięki kompleksowemu podejściu; zyskaj pełen ogląd sytuacji bez pomijania istotnych szczegółów.
  • Avenga poprowadzi Cię przez cały proces transformacji cyfrowej od powstania pomysłu do dostarczenia rozwiązania.
  • Zastosuj odpowiednią technologię do konkretnego środowiska biznesowego.
  • Wykorzystaj analitykę do odkrycia wartości ukrytej w danych.
  • Zbadaj i zweryfikuj gotowość przedsiębiorstwa na wprowadzenie AI.
  • Zoptymalizuj swoją strategię chmurową i sposób jej wdrażania.
  • Wykorzystaj pełen potencjał platform technologicznych i integracji.

Na czym polega doradztwo technologiczne Avenga

Discovery workshops

Discovery workshop to pierwszy krok na drodze do wprowadzenia Twojego rozwiązania cyfrowego w życie. Podczas naszych warsztatów znajdujemy sposoby na przejście od abstrakcyjnych pomysłów do bardziej przejrzystej wizji i wspólnego zrozumienia specyfiki konkretnego rozwiązania, nad którym pracujemy oraz określenia czy jest ono istotne z biznesowego punktu widzenia. Podczas tej fazy analizujemy wszystkie oczekiwania i zbieramy opinie interesariuszy projektu, poznajemy klienta i jego cele biznesowe, a także diagnozujemy ewentualne wyzwania. Pomaga nam to identyfikować i ograniczać ryzyko, dzielić się naszymi pomysłami i uzyskać potwierdzenie ze strony klienta, że podążamy właściwą drogą.

Projektowanie architektury

Każdy świetny produkt zaczyna się od pomysłu, po którym następuje wdrożenie. Złożone rozwiązania cyfrowe wymagają wielu przemyśleń i analiz na wczesnym etapie przed rozpoczęciem cyklu wdrażania. Zespół Avenga Technology Consulting przeprowadzi Cię przez fazę analizy i projektowania, korzystając z najlepszej wiedzy technologicznej i bogatego doświadczenia. Zbierzemy i przeanalizujemy różne dane wejściowe wymagane do zaprojektowania idealnego rozwiązania, w tym cele strategiczne, wizję produktu, wymagania i ograniczenia systemowe, cechy otoczenia informatycznego i wiele innych. Dzięki iteracyjnemu procesowi projektowania architektury i analizy kompromisów, dostarczymy wysokiej klasy projekt architektury rozwiązania dla przyszłego produktu, który spełni oczekiwania techniczne i biznesowe klienta.

Ocena rozwiązania

Zajrzymy pod maskę istniejącego rozwiązania lub systemu i doradzimy, jak przełożyć wyniki analizy na praktyczne kroki, które udoskonalą system. Zbadamy, czy decyzje dotyczące architektury rzeczywiście wspierają wymagania jakościowe, są zgodne z branżowymi standardami i najlepszymi praktykami oraz czy podążają za trendami technologicznymi. W ten sposób uzyskasz merytoryczny plan, pokazujący gdzie i jak możemy zwiększyć funkcjonalność produktu, wydajność i koszty operacyjne.

Ocena krajobrazu IT

Sprawdzając kondycję ekosystemu IT w Twojej firmie, pomożemy Ci ocenić, czy Twoje możliwości IT są zgodne z Twoimi priorytetami biznesowymi. Dokonamy przeglądu obecnego stanu technologii, a następnie zidentyfikujemy mocne i słabe strony infrastruktury, aplikacji i usług. Zaproponujemy również sposoby na optymalizację kosztów operacyjnych, wykorzystanie zasobów, architektury IT oraz poprawę bezpieczeństwa systemu. Pomożemy Ci zrozumieć, co można poprawić, jakie są największe ryzyka i zagrożenia oraz ocenimy czy Twoje inwestycje w technologię się opłacają.

Zarządzanie architekturą

Zarządzanie architekturą nie należy do najbardziej ekscytujących procesów. Jednak bardzo ważne jest ustanowienie nadzoru nad architekturą wdrażanego rozwiązania. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za zarządzanie kompleksowymi funkcjami nadzoru technologicznego, aby zapobiegać ryzyku, błędom i niezgodnościom. Wszystko to po to, by projekt architektury przekształcić w realne i efektywne rozwiązanie. Ponadto stosujemy procesy zarządzania zmianami w architekturze, aby zapewnić skuteczne wdrożenie modyfikacji w ramach projektu.

Plan wdrożenia

Plan wdrożenia zazwyczaj przedstawia działania związane z realizacją projektu z uwzględnieniem oczekiwanych rezultatów, kamieni milowych, opisów ról i dodatkowych wskazówek. Opracujemy Twój plan wdrożenia, oszacowując poszczególne elementy projektu i nadając im odpowiednie priorytety, identyfikując wszystkie współzależności oraz mapując je na osi czasu, a wszystko to w oparciu o budżet i oczekiwania względem terminu przygotowania rozwiązania. Plan wdrożenia będzie wspierać zespół projektowy na przestrzeni całego cyklu życia projektu, pozwoli interesariuszom na bieżąco śledzić postępy w jego realizacji i pomoże przygotować bardziej dokładne szacunki, jak również plany alokacji zasobów.

Ich największą siłą jest zaangażowanie we współpracę i wprowadzanie innowacji. Zespół ma na swoim koncie tworzenie najnowocześniejszego oprogramowania przy minimalnym zaangażowaniu ze strony klienta. Nie istnieje taki problem webowy, którego ich zespół nie byłby w stanie natychmiast rozwiązać. Są odpowiednio zaangażowani w swoją pracę, dostarczając efektywnych rozwiązań w bardzo krótkim czasie

Scott Brinkley CEO, a360inc ,Texas, USA
Wspólnie przekujmy pomysły w realne rozwiązania
Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu wyzwań związanych z technologią. Pomożemy ocenić możliwości organizacji i wdrożyć strategiczne plany biznesowe.