Privacy Policy

Polityka prywatności

Avenga International GmbH

Osoba kontaktowa:

Dirk Marwinski (IODO)
privacy@avenga.com

1. Informacje na temat przetwarzania danych, podstaw prawnych i terminologii

1.1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej oraz stron internetowych, funkcji i treści z nimi związanych (zwanych łącznie ‘Stroną’ lub ‘Ofertą online’). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których działa strona internetowa. Do informacji dotyczących kandydatów chcących podjąć współpracę z grupą Avenga i odwiedzających stronę avenga.com/pl/kariera/overview (zwana dalej “Strefa Kandydata”) stosuje się dodatkowe zapisy z Art. 12 niniejszej Polityki Prywatności.

1.2. Terminy ‘dane osobowe’ lub ‘przetwarzanie’ odnoszą się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1.3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach niniejszej strony obejmują dane użytkowe (odwiedzane obszary naszej strony internetowej, czas pobytu), dane komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP, dane dotyczące lokalizacji, typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, stronę internetową, z której następuje przekierowanie na naszą stronę), dane dotyczące treści (wpisy w formularzu kontaktowym) oraz dane kandydata (nazwisko, dane kontaktowe, obszary tematyczne, dokumenty aplikacyjne).

1.4. Termin ‘użytkownik’ obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Należą do nich nasi partnerzy biznesowi, klienci, potencjalni kandydaci i inne osoby odwiedzające naszą stronę. Użyte terminy, takie jak ‘użytkownicy’ należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

1.5. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dlatego też dane użytkowników będą przetwarzane na mających zastosowanie  podstawach prawnych. W szczególności, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce w celu realizacji naszych usług (np. zapytania o ofertę) oraz usług online potrzebnych lub wymaganych przez prawo, jeśli istnieje zgoda użytkownika oraz w przypadku prawnie uzasadnionych interesów (tj. przeprowadzanie analizy, optymalizacja, analiza efektywności oraz bezpieczeństwa naszej strony w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO. Szczególnie dotyczy to pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług podmiotów trzecich).

1.6. Zwracamy uwagę, że podstawę prawną wyrażenia zgody stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawę prawną przetwarzania w celu wykonania naszych usług i środków umownych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawę prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawę prawną przetwarzania danych w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

2. Środki bezpieczeństwa

2.1. Stosujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

2.2 . Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszym serwerem.

3. Ujawnienie danych trzecim stronom i strony trzecie

3.1. Przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Przekazujemy dane użytkowników osobom i stronom trzecim tylko wtedy, gdy np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest to wymagane dla realizacji celów umownych lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla efektywnego i wydajnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej.

3.2. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, podejmiemy odpowiednie prawne środki ostrożności oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3. W kontekście niniejszej Polityki prywatności, jeżeli treści, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców (zwanych łącznie ‘Stronami trzecimi’), a ich siedziba znajduje się w kraju trzecim, można założyć, że dane zostaną przekazane do krajów rezydencji  stron trzecich. Kraje trzecie należy rozumieć jako kraje, w których RODO nie jest prawem bezpośrednio stosowanym, tj. zasadniczo kraje spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do krajów trzecich ma miejsce wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkownika lub innego rodzaju umocowanie prawne.

3.4. Avenga jest grupą firm. Więcej informacji na temat naszej Grupy można znaleźć na: https://www.avenga.com/pl/o-avenga/. W ramach współpracy w ramach Grupy działania marketingowego mogą być prowadzone przez jedną ze spółek na rzecz innych podmiotów w Grupie. W tych przypadkach dane mogę być przetwarzane poza Unią Europejska tj. na Ukrainie i/lub w USA. Działania te są objęte umowami zgodnie z wymogami przepisów unijnych.

4. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

4.1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gromadzone są dane dotyczące każdorazowego dostępu do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, wiadomość o udanym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP (zanonimizowany) oraz wnioskującego dostawcę.

4.2. Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 30 dni, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

4.3. Do hostingu naszej strony internetowej korzystamy z usług świadczonych przez Avenga Germany GmbH, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Kolonia. W ramach hostingu, adres IP użytkownika (anonimowego) w postaci plików dziennika jest przenoszony do Avenga Germany GmbH, gdzie zostanie usunięty najpóźniej po 2 miesiącach. Avenga Germany GmbH przetwarza dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 (3) zdanie 1 RODO.

5. Pliki cookie i pomiar zasięgu

5.1. Pliki cookie to informacje przekazywane przez nasz serwer internetowy lub serwery internetowe osób trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego odzyskania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.

5.2. Niniejsza Polityka Prywatności informuje użytkowników o stosowaniu plików cookie do pseudoanonimowego pomiaru zasięgu.

5.3. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych ich przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej strony internetowej.

5.4. Możesz podjąć decyzję odnośnie wykorzystywania plików cookie do pomiaru odległości i celów promocyjnych na stronie opt-out Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org ) oraz dodatkowo na stronie USA (http://www.aboutads.info/choices ) lub stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ).

5.5. Używamy różnych plików cookie w zależności od przeglądarki, urządzenia ora ustawień sieciowych:

1. Użytkowe pliki cookie, analizy zachowań i technologii:

Name Usage Storage period
CookieMessageClosed Store cookie banner information 30 days
aw_nearest_office_location set language of Avenga office near to you 1 day
aw_visitor_country_code Jest to używane do wyboru języka strony internetowej. 7 days
aw_preferred_country_code Pliki cookies służące do wyświetlania treści związanych z krajem użytkownika 7 days

2. Pliki cookies stron trzecich:

Name Usage Storage period
_ga (Google) Differentiation from users 2 years
_gat (Google) Google property ID 1 minute
_gid (Google) Differentiation from users 1 day
_gac_<property-id> (Google) Differentiation of users in Google campaigns 1 minute
AMP_TOKEN Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from the AMP Client ID Service 1 day
__cfduid (HubSpot) Security cookie from Cloudflare, the CDN provider of Hubspot 30 days
__hssc (Hubspot) Tracking of session 30 minutes
__hssrc (Hubspot) Session-Cookie session
__hstc (Hubspot) contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session) 13 month
hubspotutk (Hubspot) Tracking the identity of a visitor to deduplicate contacts 13 month
_pxhd (Hubspot) Sessioncookie from Zoominfo, Service provider of Hubspot session
connect.sid (Hubspot) Sessioncookie from Zoominfo, Service provider of Hubspot session
visitorId (Hubspot) Sessioncookie from Zoominfo, Service provider of Hubspot session
UserMatchHistory (LinkedIn) Feed and Insight Tag 30 days
bcookie (LinkedIn) Optimize reach of advertising on LinkedIn 2 years
bscookie (LinkedIn) Optimize reach of advertising on LinkedIn 2 years
lang (LinkedIn) Language in session Session
lidc (LinkedIn) Optimize reach of advertising on LinkedIn 1 day
lissc (LinkedIn) Optimize reach of advertising on LinkedIn 1 year
li_sugr (LinkedIn) Identification of the browser 3 month
BizographicsOptOut (LinkedIn) Determining the opt-out status for third-party tracking 10 years
_guid (LinkedIn) Browser identification for interaction with Google Ads 1 year
li-oatml (LinkedIn) Indirect identifier for conversion tracking, retargeting, analysis 1 month
li_fat_id (LinkedIn) Indirect identifier for conversion tracking, retargeting, analysis 1 month
U (LinkedIn) Identification of the browser, LinkedIn Insight tag if the IP address is in an unknown country 3 month
snid Tracking the identity of a visitor to deduplicate contacts 5 years
nQ_cookieId Abacross Identify user 1 year
nQ_visitId Albacross Identify user session 1 year
uslk_s Userlike session cookie session
uslk_e Userlike Identify user 1 year

Cookies Hotjar

Name Usage Storage period
_hjClosedSurveyInvites Cookie that is used to ensure that the same invite does not reappear if it has already been shown. 1 year
_hjDonePolls Cookie that is used to ensure that the same poll does not reappear if it has already been filled in. 1 year
_hjMinimizedPolls Cookie that is used to ensure that the widget stays minimized when the visitor navigates through your site. 1 year
_hjShownFeedbackMessage Cookie that is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback 1 year
_hjid Cookie that is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. 1 year
_hjRecordingLastActivity Sessioncookie session
_hjTLDTest Sessioncookie session
_hjUserAttributesHash Sessioncookie session
_hjCachedUserAttributes Sessioncookie session
_hjLocalStorageTest This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can use local storage. session
_hjIncludedInSample Sessioncookie session
_hjAbsoluteSessionInProgress This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. 30 Minutes

6. Google Analytics

6.1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i efektywnym działaniem naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO), korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. (‘Google’), a Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

6.2. Google zapewnia przestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

6.3. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów na temat działań podjętych na stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz z internetu. W takim przypadku można utworzyć pseudoanonimowe profile użytkowników wykorzystujące przetwarzane dane.

6.4. Używamy tylko Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

6.5. Podany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie będzie łączony z innymi danymi udostępnionymi przez Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; Użytkownik może również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

6.6. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane, ustawienia i możliwości sprzeciwu, można znaleźć na stronach internetowych Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites? (‘Jak Google wykorzystuje dane, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów’), https://policies.google.com/technologies/ads  (‘Wykorzystanie danych do celów promocyjnych’), https://www.google.com/settings/ads (‘Informacje do zarządzania, których używa Google, aby wyświetlić reklamę’).

7. Kontakt

7.1. Podczas kontaktowania się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), informacje dostarczone przez użytkownika w celu przetworzenia zapytania kontaktowego są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

7.2. W celu przetwarzania zapytań kontaktowych, Avenga Germany korzysta z usługi Hubspot, serwisu firmy Hubspot Inc. Hubspot ma siedzibę w USA i zapewnia przestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych: https://legal.hubspot.com/dpa. Usługi te obejmują pliki cookies oraz inne podobne technologie (takie jak “web beacons”). Pliki te są przechowywane na Twoim komputerze i pozwalają na analizowanie sposobu użytkowania strony. Zebrane informacje (tj. adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, czas wizyty na stronie oraz strony przeglądane) są analizowane w imieniu Avenga przez Hubspot i na tej podstawie sporządzane są raporty dotyczące wizyt na stronie Avenga. Jeżeli zarejestrowałeś się  na naszej stronie internetowej Hubspot może połączyć dane z wizyty na stronie Avenga z danymi osobowymi (adres email) zgodnie z udzieloną zgodą, umożliwiającą tym samym zbieranie danych osobowych oraz przedstawianie spersonalizowanych i targetowanych informacji. Z tych samym powodów  łączymy dane osobowe z innych ogólnie dostępnych źródeł. W celu uzyskania szczegółowych informacji o działaniu usług Hubspot, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności works Hubspot Inc. dostępną  tutaj: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

7.3. W celu zarządzania kontaktami biznesowymi używamy “Salesforce” – aplikacji CRM dostarczanej przez salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 3, 80636 Munich, Germany. Polityka prywatności dostępna tutaj:  https://www.salesforce.com/de/company/privacy

7.4. Avenga Germany korzysta z usługi Supermetrics do przetwarzania danych kontaktowych. Supermetrics ma swoją siedzibę w Finlandii, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki. Dane w narzędziu Hubspot wymienionym w punkcie 7.2. mogą być wyświetlane przez Supermetrics w pulpitach i tabelach. Więcej informacji na temat działania Supermetrii można znaleźć w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://supermetrics.com/privacy-policy.

7.5. Wsparcie na żywo

7.5.1. Dzięki funkcji czatu na naszej stronie internetowej użytkownicy mają możliwość nawiązania kontaktu bezpośrednio z pracownikiem Avenga, przykładowo w celu wyjaśnienia pytań dotyczących otwartych profili zawodowych. Korzystanie z czatu nie wymaga podania danych osobowych.

7.5.2. Dla usługi wymienionej w 7.5.1 używamy Userlike, oprogramowania czatu na żywo firmy Userlike UG (ograniczona odpowiedzialność). Użytkownik korzysta z „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają osobistą rozmowę w formie czatu w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową z użytkownikiem. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

7.5.3. Dla wewnętrznej oceny i optymalizacji jakości naszych usług, przechowujemy dzienniki czatu przez okres 90 dni.

8. Zawartość i usługi stron trzecich

8.1. Na naszej stronie – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (tj. analiza, optymalizacja i efektywne zarządzanie stroną zgodnie z definicją z art. 6 pkt. 1 lit f. GDPR) – stosujemy usługi stron trzecich w zakresie możliwości rekomendowania naszej strony (zwane dalej “treści”). Działanie takie zawsze wymaga odebrania adresu IP użytkownika, bez tej danej przesłanie treści do ich przeglądarki jest niemożliwe. W takich sytuacjach adres IP jest wymagany w celu przesłania tych treści. Dążymy do przesyłania tylko takich treści, gdzie trzecie strony wykorzystują adres IP jedynie do przesyłania treści. Ponadto usługodawcy trzeciej strony  na potrzeby statystyk i marketingu mogą używać tzw. znaczników pikseli (niewidoczne oznakowania graficzne znane jako “web beacons”). Poprzez stosowanie “pixel tags” można ocenić ilość wizyt na stronie. Pseudozanonimizowane informacje mogą być również przechowywanie przy pomocy “cookies” na urządzeniach użytkownika i mogą zawierać między innymi dane techniczne przeglądarki i systemu operacyjnego, powiązane strony internetowe, czas wizyty na stronie oraz inne dane związane z używaniem naszej strony. Mogą być one również powiązane z informacjami podobnego typu z innych źródeł.

8.2. W następujących punktach przedstawiamy przegląd dostawców usług oraz ich treść i polityki prywatności, które zawierają szczegółowe dane dotyczące wykorzystania danych oraz – częściowo tu przedstawione – możliwości zablokowania stosowania plików (tzw funkcja “opt-out”):

8.3. Funkcje usługi Youtube są wbudowane w funkcjonalności naszej strony. Są one dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Chcielibyśmy zaznaczyć, że my jako zarządzający naszą stroną internetową, nie otrzymujemy żadnych informacji nt przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Google. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy , Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

8.4. Na naszej stronie wykorzystujemy funkcjonalności LinkedIn od LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kiedy odwiedzasz nasze strony zawierające funkcjonalności LinkedIn zostaje nawiązane połączenie z serwerami Linkedin. LinkedIn dostaje informacje odwiedziłeś nasze strony przy pomocy danego adresu IP. Jeżeli użyjesz przycisku “Recommend” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoje konto LinkedIn, LinkedIn połączy wizyty na naszej stronie z Twoim kontem. Chcielibyśmy zaznaczyć, że my jako zarządzający naszą stroną internetową, nie otrzymujemy żadnych informacji nt przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn. Polityka prywatności of LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

8.5. Używamy wtyczek społecznościowych sieci Pinterest zarządzanej przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Jeżeli odwiedzasz stronę, która zawiera takie wtyczki twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest  i przekazuje dane twojego logowania na serwery Pinterest w USA. Dane te mogą zawierać twój adres IP, adresy stron odwiedzanych przez ciebie, które również zawierają wtyczkę Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, data i czas zapytania, sposób używania Pinterest oraz pliki cookies. Polityka prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

8.6. Funkcjonalności serwisu Twitter są również włączone w naszą stronę: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Jeżeli używasz Twittera i funkcji “retweet” strony, które odwiedzałeś są dołączane do twojego konta na Twitterze.  W tym samym czasie dane przekazywane są do Twittera. Chcielibyśmy zaznaczyć, że my jako zarządzający naszą stroną internetową, nie otrzymujemy żadnych informacji nt przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Polityka prywatności Twitter  http://twitter.com/privacy . Możesz zmienić ustawienia prywatności w swoim koncie poprzez http://twitter.com/account/settins.

8.7. Używamy funkcjonalności sieci XING: XING SE Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany. Za każdym razem, kiedy wchodzisz na nasze strony z funkcjami Xing ustanawiane jest połączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą dane osobowe nie są tam przechowywane. W szczególności nie jest zachowywany adres IP  oraz nie jest prowadzona analiza zachowań użytkownika. Polityka prywatności XING:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

8.8. Używamy narzędzia marketingowego Unbounce  do formularzy kontaktowych oraz procesowania zapytań. Usługa ta jest dostarczana przez Unbounce Germany GmbH, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin, German. Polityka prywatności Unbounce: https://unbounce.com/privacy/.

8.9. W celu identyfikacji firm, które odwiedzają naszą stronę internetową stosujemy narzędzie Albacross (https://albacross.com): Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Sweden. Ciasteczka są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twoich zachowań na naszej stronie. Zebrane informacje (adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, czas wizyty oraz przeglądane strony) są procesowane w imieniu Avenga przez Albacross w celu wygenerowania raportu dotyczącego zachowania użytkowników stron Avenga. Polityka prywatności Albacross (https://albacross.com/privacy-policy) oraz umowa przetwarzania danych (https://albacross.com/data-processing-agreement).

8.10. Na naszej stronie zostały zintegrowane usługi Facebook’a. Dostawca:  Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Jeżeli używasz Facebook’a, a w szczególności narzędzi targetowania, strony internetowe, które odwiedzasz są łączone z twoim profilem na Facebook’u. Dane są przesyłane do Facebook’a. Chcielibyśmy zaznaczyć, że my jako zarządzający naszą stroną internetową, nie otrzymujemy żadnych informacji nt. przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Polityka prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy . Możesz zmienić ustawienia prywatności na Facebook’u w ustawienia konta na https://www.facebook.com/settings.

8.11. Stosujemy Hotjar w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz udoskonalenia usługi. Hotjar pomaga zrozumieć doświadczenia użytkowników na naszej stronie (tj. jak długo przebywają na danej stronie, jakie linki są używane, co lubią i czego nie lubią itp.) oraz udoskonalić oraz zarządzać naszą stroną na podstawie zachowań użytkowników. Hotjar używa ciasteczek oraz innych technologii w celu zebrania danych o zachowaniach użytkowników na stronie oraz urządzeniach końcowych. Obejmuje to IP urządzenia (przetwarzane w czasie sesji i przechowywane w zdezindentyfikowanej formie), rozmiar ekranu urządzenia, rodzaj urządzenia (wraz z unikalnym identyfikatorem), informacje dotyczące przeglądarki, lokalizacji (tylko informacja o kraju) oraz język preferowany w trakcie przeglądania naszej strony. Hotjar przechowuje w naszym imieniu dane na pseudonimizowanym profilu. Hotjar zgodnie z zawartą umową ma zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu. Szczegóły dotyczące prywatności dostępne są na stronie Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/

9. Pobieranie materiałów specjalnych

9.1. Avenga oferuje zarejestrowanym użytkownikom możliwość zgłoszenia poprzez e-mail zapotrzebowania na edytowalne materiały specjalne oraz ich pobranie. W przypadku takiej rejestracji przechowujemy dane dotyczące użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz numer telefonu. Dane te przechowujemy w celach marketingowych oraz w celu przesłania treści, na które zgłoszone było zapotrzebowanie na podstawie zgody zgodnie z zapisami Art. 6 pkt. 1 lit a. i Art. 7 GDPR.

9.2. W celu rejestracji używamy ”MailChimp”, platformę automatyzacji marketingowych firmy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zasady ochrony danych osobowych Rocket Science Group są dostępne tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy . The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp zapewnia przestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

9.3. Użytkownicy mogą cofnąć zgodę na procesowanie danych wskazanych w pkt. 9.1 zgodnie z zapisami pkt. 14 niniejszej Polityki Prywatności.

9.4. Avenga wykorzystuje Hubspot, usługę firmy Hubspot Inc. do celów analitycznych na swoich stronach internetowych. Hubspot ma siedzibę w USA i zapewnia przestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych: https://legal.hubspot.com/dpa. Usługi te obejmują pliki cookies oraz inne podobne technologie (takie jak “web beacons”). Pliki te są przechowywane na Twoim komputerze i pozwalają na analizowanie sposobu użytkowania strony. Zebrane informacje (tj. adres IP, lokalizacja, typ przeglądarki, czas wizyty na stronie oraz strony przeglądane) są analizowane w imieniu Avenga przez Hubspot i na tej podstawie sporządzane są raporty dotyczące wizyt na stronie Avenga. Jeżeli zarejestrowałeś się  na naszej stronie internetowej Hubspot może połączyć dane z wizyty na stronie Avenga z danymi osobowymi (adres email) zgodnie z udzieloną zgodą, umożliwiającą tym samym zbieranie danych osobowych oraz przedstawianie spersonalizowanych i targetowanych informacji. Z tych samym powodów  łączymy dane osobowe z innych ogólnie dostępnych źródeł. W celu uzyskania szczegółowych informacji o działaniu usług Hubspot, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności works Hubspot Inc. dostępną  tutaj: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

10. Zasady obowiązujące dla kandydatów

10.1. Zgłaszając swoją kandydaturę za pośrednictwem naszej strony internetowej, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. Przetwarzanie obejmuje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie inne dane z CV lub innych załączników.

10.2. Aplikacje na stanowiska w Niemczech – administrator danych: Avenga Germany GmbH, Bahngofsvorplatz 1, 50667 Kolonia, Niemcy. W czasie procesu rekrutacyjnego dane są przechowywane w systemie rekrutacyjnym Kenjo, oprogramowanie firmy Kenjo GmbH, Urbanstraße 71, 10967 Berlin.

10.3. Aplikacje na stanowiska w Polsce – w zależności od konkretnego procesu rekrutacyjnego administratorami danych mogą być:

a. AVENGA IT Professionals Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 16, 53-673 Wrocław, KRS: 0000210937

b. ITK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa, KRS: 0000654511

c. Avenga Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gen. Zielińskiego 22, 30-320 Kraków, KRS: 0000518453

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem: pl.odo@avenga.com. Po zarejestrowaniu CV w naszej bazie otrzymasz szczegółową klauzulę informacyjną oraz wniosek o potwierdzenie zgód.

10.4. Aplikacje na stanowiska na Ukraine lub w USA – w czasie tego procesu rekrutacyjnego dane są przesyłane przez e-mail do Avenga, następnie przechowywane są w naszym systemie Corebase. System jest hostowany i zarządzany przez Avenga, Heroiv UPA St, 73, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000.

10.5. Jeżeli proces rekrutacyjny zakończy się podjęciem współpracy dane przekazane przez kandydata będą przechowywane w aktach osobowych zgodnie z organizacją procesów oraz wymogami prawnymi konkretnej spółki z Grupy Avenga.

10.6. Jeżeli proces rekrutacyjny nie zakończy się sukcesem dane kandydata będą przechowywane maksymalnie przez 2 miesiące a następnie usuwane. Jeżeli udzielisz zgody na dalsze procesy rekrutacyjne dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

11. Włączenie do bazy kandydatów “talent pool”

11.1. W przypadku kandydatów, którzy przesłali swoje CV bez związku z konkretnym procesem rekrutacyjnym lub też ich profil nie pasuje do aktualnych ofert istnieje możliwość włączenia ich CV do bazy kandydatów (tzw. “talent pool”) Bazy takie prowadzone są przez poszczególnych administratorów danych. Zostaniesz poproszony o udzielenie wyraźnej zgody na włączenie CV do bazy kandydatów.

11.2. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z wyraźną zgodą kandydata, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO.

11.3. Kandydaci mogą w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 10.1 zgodnie z pkt. 13 niniejszej Polityki prywatności.

12. Usuwanie danych

12.1. Dane przez nas przechowywane zostaną usunięte jak tylko nie będą niezbędne do realizacji zamierzonego celu, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z wymogami przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte z uwagi na obowiązujące wymogi prawne ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane nie będą używane poza zamierzonymi celami. Przykładem danych, które nie mogą zostać usunięte są np. dane dotyczące współpracy oraz dane podatkowe.

12.2. Dane przetwarzane przez Avenga Germany: Zgodnie z wymogami prawnymi dane będą przechowywane przez 6 lat zgodnie z § 257 Abs. 1 HGB (księgi rachunkowe, księgowania, bilanse, sprawozdania roczne, dokumenty księgowe itd) oraz 10 lat zgodnie z § 147 Abs. 1 AO (księgi, zapisy, sprawozdania zarządu, korespondencja handlowa i biznesowa, dokumenty związane z opodatkowaniem itd.

13. Prawo do wycofania zgody

13.1. Użytkownicy mogą w każdym czasie – zgodnie z uregulowaniami prawnymi –  wycofać zgodę na przyszłe procesowanie danych osobowych. Wycofanie może w szczególności obejmować procesowanie danych na potrzeby marketingowe.

14. Zmiany w polityce prywatności

14.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian w prawie lub w przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługi oraz zmiany zakresu przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko polityki w zakresie przetwarzania danych. W zakresie, w jakim zgoda użytkowników jest niezbędna lub część Polityki prywatności zawiera regulacje dotyczące stosunków umownych z użytkownikami, zmiany są dokonywane wyłącznie za zgodą użytkowników.

14.2. Użytkownicy proszeni są o regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności.

Zasady równego traktowania

W celu zapewnienia lepszej czytelności zrezygnowano ze stosowania rozróżnienia ze względu na płeć, np. pracownika. Odpowiednie terminy mają oczywiście zastosowanie do wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami równego traktowania wszystkich płci.

Grupa Avenga jest w pełni zaangażowana w zapewnienie równego traktowania osób fizycznych w sposób sprawiedliwy i bez względu na ich wiek, niepełnosprawność, płeć, zmianę płci, stan cywilny, ciążę lub macierzyństwo, rasę, w tym kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe oraz narodowość, religię, przekonania lub orientację seksualną. Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i molestowania w każdej formie, w którym wszyscy pracownicy, klienci i dostawcy są traktowani z godnością i szacunkiem.