Privacy Policy

Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookie

Sevenval Technologies GmbH
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Kolonia, Niemcy
+49 (0) 221 84 630 0

Faks: +49 (0) 221 84 630 165
E-Mail: contact@avenga.com

Reprezentowana przez zarząd:
Jan Webering (CEO)
Thorsten May
Sascha Langfus
Robert Biedrzycki

(hereinafter referred to as »Sevenval«)

 

Inspektor ochrony danych osobowych:
Roderich Pilars de Pilar
datenschutz@sevenval.com

 

 1. Informacje na temat przetwarzania danych, podstaw prawnych i terminologii

1.1 Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz stron internetowych, funkcji i treści z nimi związanych (zwanych łącznie ‘Stroną’ lub ‘Ofertą online’). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których działa strona internetowa. W przypadku naszej strony internetowej, która jest adresowana do kandydatów Avenga i działa pod adresem jobs.avenga.com (zwanej dalej ‘Strefą Kandydata’), istnieją dodatkowe przepisy określone w pkt. 12 niniejszej Polityki prywatności.

1.2 Terminy ‘dane osobowe’ lub ‘przetwarzanie’ odnoszą się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1.3 Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach niniejszej oferty online obejmują dane użytkowe (odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, czasy dostępu), dane komunikacyjne (identyfikatory urządzeń, adresy IP, dane dotyczące lokalizacji, typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, stronę internetową, z której następuje przekierowanie na naszą stronę, dane dotyczące treści (wpisy w formularzu kontaktowym) oraz dane kandydata (nazwisko, dane kontaktowe, obszary tematyczne, dokumenty aplikacyjne).

1.4 Termin ‘użytkownik’ obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Należą do nich nasi partnerzy biznesowi, klienci, potencjalni kandydaci i inne osoby odwiedzające naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak ‘użytkownicy’ należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

1.5 Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dlatego też dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy posiadamy na to prawne zezwolenie. W szczególności, jeśli przetwarzanie danych ma miejsce w celu realizacji naszych usług umownych (np. realizacja zamówień) oraz usług online potrzebnych lub wymaganych przez prawo, jeśli istnieje zgoda użytkownika, jak również jeśli występują nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją oraz bezpieczeństwem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności dotyczące pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług podmiotów trzecich).

1.6 Zwracamy uwagę, że podstawę prawną wyrażenia zgody stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO, podstawę prawną przetwarzania w celu wykonania naszych usług i środków umownych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podstawę prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a podstawę prawną przetwarzania danych w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów stanowi Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

 1. Środki bezpieczeństwa

2.1 Stosujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

 

 

2.2 Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych pomiędzy Twoją przeglądarką a naszym serwerem.

 1. Ujawnienie danych osobom i stronom trzecim

3.1 Przekazywanie danych osobom i stronom trzecim odbywa się wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Przekazujemy dane użytkowników osobom i stronom trzecim tylko wtedy, gdy np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest to wymagane dla realizacji celów umownych lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla efektywnego i wydajnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej.

3.2 W przypadku korzystania z usług podwykonawców, podejmiemy odpowiednie prawne środki ostrożności oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3 W kontekście niniejszej Polityki prywatności, jeżeli treści, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców (zwanych łącznie ‘Dostawcami Zewnętrznymi’), a ich siedziba znajduje się w kraju trzecim, można założyć, że dane zostaną przekazane do krajów zamieszkania dostawców zewnętrznych. Kraje trzecie należy rozumieć jako kraje, w których RODO nie jest prawem bezpośrednio stosowanym, tj. zasadniczo kraje spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do krajów trzecich ma miejsce wtedy, gdy istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkownika lub innego rodzaju umocowanie prawne.

 1. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

4.1 W oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gromadzone są dane dotyczące każdorazowego dostępu do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę pobranej strony internetowej, plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, wiadomość o udanym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP (zanonimizowany) oraz wnioskującego dostawcę.

4.2 Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 30 dni, a następnie są usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

 

 

4.3 Do hostingu naszej strony internetowej korzystamy z usług świadczonych przez Sevenval Technologies GmbH, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Kolonia. W ramach hostingu, adres IP użytkownika (anonimowego) w postaci plików dziennika jest przenoszony do Sevenval Technologies GmbH, gdzie zostanie usunięty najpóźniej po 2 miesiącach. Sevenval Technologies GmbH przetwarza dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 (3) zdanie 1 RODO.

 1. Pliki cookie i pomiar zasięgu

5.1 Pliki cookie to informacje przekazywane przez nasz serwer internetowy lub serwery internetowe osób trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego odzyskania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.

5.2 Niniejsza Polityka Prywatności informuje użytkowników o stosowaniu plików cookie do pseudoanonimowego pomiaru zasięgu.

5.3 Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych ich przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej strony internetowej.

 

 

5.4 Możesz podjąć decyzję odnośnie wykorzystywania plików cookie do pomiaru odległości i celów promocyjnych na stronie opt-out Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/ ) oraz dodatkowo na stronie USA (http://www.aboutads.info/choices ) lub stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/ your-ad-choices / ).

 

 

 

 1. Google Analytics

6.1 W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej strony internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. (‘Google’), a Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

6.2 Google jest certyfikowany na podstawie umowy w sprawie ochrony prywatności, która gwarantuje zgodność z europejskim prawodawstwem w zakresie ochrony prywatności ( https://www.privacyshield.gov/ participant? Id = a2zt000000001L5AAI & status = Active ).

6.3 Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, sporządzania raportów na temat działań podjętych na stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz z Internetu. W takim przypadku można utworzyć pseudoanonimowe profile użytkowników wykorzystujące przetwarzane dane.

6.4 Używamy tylko Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

6.5 Podany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie będzie łączony z innymi danymi udostępnionymi przez Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; Użytkownik może również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = en .

6.6 Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane, ustawienia i możliwości sprzeciwu, można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies / privacy / partners (‘Jak Google wykorzystuje dane, gdy użytkownik korzysta ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów’), http://www.google.com/policies/ technologies / ads (‘Wykorzystanie danych do celów promocyjnych’), http://www.google.com/settings/ads (‘Informacje do zarządzania, których używa Google, aby wyświetlić reklamę’).

 

 

 

 1. Kontakt

7.1 Podczas kontaktowania się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej), informacje dostarczone przez użytkownika w celu przetworzenia zapytania kontaktowego są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 

 

 1. Zasady obowiązujące dla kandydatów

8.1 Zgłaszając swoją kandydaturę za pośrednictwem naszej strony internetowej, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. Przetwarzanie obejmuje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie inne dane z CV lub innych załączników. Dane są przechowywane w trakcie procesu w naszym systemie zarządzania kandydatami Talention, oprogramowaniu TFI GmbH, Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal.

8.2 Jeżeli po zakończeniu procedury aplikacyjnej następuje zawarcie umowy o pracę, dane przekazane przez kandydata mogą być przechowywane w jego aktach osobowych dla potrzeb normalnego procesu organizacyjno-administracyjnego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Spółki.

8.3 Jeżeli po zakończeniu procedury aplikacyjnej nie nastąpi zawarcie umowy o pracę, dane kandydata będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie całkowicie usunięte.

 

 

 

 1. Włączenie do puli talentów

9.1 W przypadku kandydatów, którzy nie są kandydatami w konkretnym procesie aplikacyjnym, a Kandydaci lub ich profil nie pasuje do aktualnych ofert pracy (zwanym dalej ‘kandydatami’), istnieje możliwość włączenia ich do bazy danych kontaktowych Firmy (zwanej dalej ‘pulą talentów’). Jest to baza danych, w której przechowujemy dane osobowe kandydata. Obejmuje ona nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane z CV lub innych załączników. Dane są przechowywane w trakcie procesu w naszym systemie zarządzania kandydatami Talention, oprogramowaniu TFI GmbH, Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal.

9.2 Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z wyraźną zgodą kandydata, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO.

9.3 Kandydaci mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych, o których mowa w art. 9 ust. 1, zgodnie z art. 14 niniejszej Polityki prywatności.

 1. Prawa użytkowników

10.1 Użytkownicy mają prawo, na żądanie, do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych.

 

 

 

10.2 Ponadto użytkownicy mają prawo do korygowania nieprawidłowych danych, do ograniczenia przetwarzania i usuwania ich danych osobowych, jeśli ma to zastosowanie, do dochodzenia swoich praw do przenoszenia danych oraz, w przypadku bezprawnego przetwarzania danych, do złożenia skargi do właściwego organu regulacyjnego.

10.3 Podobnie, użytkownicy mogą odwołać zgodę, zasadniczo z konsekwencjami na przyszłość.

 

 

 

 1. Usuwanie danych

11.1 Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie ich nie będzie sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania danych. O ile dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są one wymagane do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być przechowywane w celach komercyjnych lub podatkowych.

11.2 Zgodnie z wymogami prawnymi dane są przechowywane przez 6 lat zgodnie z § 257 (1) HGB (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, listy handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez 10 lat zgodnie z § 147(1) AO (księgi, rejestry, sprawozdania z działalności, dokumenty księgowe, listy handlowe i handlowe, dokumenty związane z podatkami itp.)

 1. Prawo do odwołania

12.1 Użytkownicy mogą w każdej chwili odwołać przyszłe przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawowymi. Odwołanie może w szczególności dotyczyć przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

 

 

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

13.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian w prawie lub w przypadku zmiany podmiotu świadczącego usługi oraz zmiany zakresu przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko polityki w zakresie przetwarzania danych. W zakresie, w jakim zgoda użytkowników jest niezbędna lub część Polityki prywatności zawiera regulacje dotyczące stosunków umownych z użytkownikami, zmiany są dokonywane wyłącznie za zgodą użytkowników.

13.2 Użytkownicy proszeni są o regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności.

Uwaga w rozumieniu ogólnej ustawy o równym traktowaniu

 (AGG)

W celu zapewnienia lepszej czytelności zrezygnowano ze stosowania rozróżnienia ze względu na płeć, np. pracownika. Odpowiednie terminy mają oczywiście zastosowanie do wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami równego traktowania wszystkich płci.

Firma jest w pełni zaangażowana w zapewnienie równego traktowania osób fizycznych w sposób sprawiedliwy i bez względu na ich wiek, niepełnosprawność, płeć, zmianę płci, stan cywilny, ciążę lub macierzyństwo, rasę, w tym kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe oraz narodowość, religię, przekonania lub orientację seksualną. Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji i molestowania w każdej formie, w którym wszyscy pracownicy, [klienci][i dostawcy] są traktowani z godnością i szacunkiem.