Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Rozwiązania cyfrowe dla branży farmaceutycznej i life science

Twój partner w transformacji branży

Avenga jest partnerem technologicznym wiodących firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i medycznych, kontraktowych organizacji badawczych (CRO), instytucji zajmujących się badaniami klinicznymi oraz dostawców usług nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w procesie transformacji branży farmaceutycznej.

Nawiążmy współpracę
clients logos pharma clients logos pharma

Kilka twardych faktów o branży farmaceutycznej i life science

7,5

 

lat tyle średnio trwa faza badań klinicznych.

 

Źródło: Chi-Jen Lee, Clinical Trials of Drugs and Biopharmaceuticals

80%

 

w przypadku takiego odsetka badań klinicznych nie udaje się pozyskać i utrzymać wystarczającej liczby pacjentów w terminie rekrutacji.

 

Źródło: Clinical trial delays: America’s patient recruitment dilemma

2,6 mld

 

USD wynosi całkowity koszt opracowania nowego leku i przeprowadzenia go przez fazę zatwierdzania przez FDA.

 

Źródło: Duggan & Pence, Approval Rate for Drugs Entering Clinical Development, 2019

Nasza wiedza i doświadczenie w branży farmaceutycznej i life science

Avenga może pomóc Ci w rozwoju oprogramowania w następujących obszarach w branży farmaceutycznej i life science: w badaniach przedklinicznych i klinicznych, w procesie komercjalizacji leków, produkcji, dystrybucji i bezpieczeństwa leków.

 • Rozwój oprogramowania do zarządzania badaniami przedklinicznymi/ klinicznymi

  Przyspieszenie opracowywania leków przeznaczonych do sprzedaży komercyjnej i procesów regulacyjnych dzięki bezpiecznemu oprogramowaniu do zarządzania badaniami przedklinicznymi i klinicznymi, jak np.:

  • Rozwój oprogramowania EDC (Electronic Data Capture)
  • Rozwój CTMS (Clinical Trial Management System)
  • Integracja eCRF (Electronic Case Report Forms)
  • Integracja eCOA (Electronic Clinical Outcome Assessment)
  • Gromadzenie danych ePRO (Electronic Patient-Reported Outcome)
  • Rozwiązania w zakresie rekrutacji pacjentów
  • Rozwiązania w zakresie wczesnego zarządzania danymi klinicznymi
 • Rozwój oprogramowania do produkcji i komercjalizacji leków dla branży farmaceutycznej

  Bądź zorganizowany, utrzymuj ścisłe zarządzanie jakością i optymalizuj produkcję farmaceutyczną, aby spełnić specyfikacje klienta i wymogi prawne za pomocą:

  • Oprogramowania ERP
  • Sestemów MES (Manufacturing Execution Systems)
  • Systemów MOM (Manufacturing Operations Management)
  • Systemów MRP (Material Requirements Planning)
  • Oprogramowania do planowania produkcji i zaopatrzenia
  • Oprogramowania do zarządzania identyfikowalnością i wycofywaniem produktów z rynku
  • Oprogramowania do zarządzania jakością produktów
  • Rozwiązań PA (Prior Authorisation)
 • Rozwój oprogramowania do dystrybucji dla branży farmaceutycznej

  Usprawnij przepływ zamówień, sprzedaży, magazynowania i wysyłki produktów farmaceutycznych oraz life science za pomocą:

  • Zarządzania rachunkowością, klientami i usługami
  • Oprogramowania do automatyzacji i inwentaryzacji
  • Rozwiązań do zarządzania magazynem
  • Rozwiązań logistycznych
  • Oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw
 • Rozwój oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo leków

  Stwórz oprogramowanie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii lub rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa leków, które obniżą Twoje koszty operacyjne i będą w pełni zgodne z regulacjami dotyczącymi rynku farmaceutycznego, korzystając z:

  • Aplikacji do zgłaszania niepożądanych reakcji na leki
  • Rozwoju bazy danych zdarzeń niepożądanych
  • Integracji przepływów pracy i bramek ze słownikiem leków WHO
  • Oprogramowania do zarządzania zapytaniami o informacje medyczne
  • Oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa leków

Czym się zajmujemy

 • Czy potrzebujesz przyspieszyć cykle opracowywania leków, udostępnić wgląd w dane dotyczące sprzedaży i użytkowników w czasie rzeczywistym, zwiększyć efektywność operacyjną, zaangażować klientów, poprawić kontrolę i zgodność z przepisami bezpieczeństwa oraz zapewnić jak najlepsze rezultaty dla pacjentów?

 • W Avenga świadczymy pełen zakres usług dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej i life science na całym świecie i wprowadzamy innowacje. Pomagamy naszym klientom przeprowadzić cyfrową transformację, aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym z wprowadzaniem nowych leków i leczeniem chorób, na które w chwili obecnej nie ma skutecznych terapii.

Rozwiązania technologiczne dla branży farmaceutycznej

 • Data Science

  • Adaptacyjne badania kliniczne
  • Analityka i raportowanie, z możliwością dostosowania do konkretnych potrzeb
  • Transformacja cyfrowa poprzez połączenie lekarz-pacjent, z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i wearables (gadżetów elektronicznych)
  • Uzyskanie dostępu do najlepszych lekarzy
  • Kompleksowe i skonsolidowane podejście do zarządzania danymi
 • Rozwiązania do zarządzania badaniami klinicznymi

  • Platformy do rozwoju leków
  • Oprogramowanie do symulacji działania leków
  • Zarządzanie badaniem klinicznym i raportowanie
  • Systemy rekrutacji pacjentów
  • Oprogramowanie ECM
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

  • Zgłaszanie incydentów
  • Rozwiązania AI i ML na potrzeby nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (chatboty itp.)
  • Architektura informatyczna do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
  • Przetwarzanie zdarzeń niepożądanych
  • Ocena nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Sprzedaż i marketing w branży farmaceutycznej

  • Zarządzanie danymi sprzedażowymi, osób przepisujących leki i reklamacjami
  • Rozwiązania CRM i Salesforce w obszarze automatyzacji
  • Closed Loop Marketing
  • Zarządzanie KOL
  • Chatboty AI i NLP do prowadzenia rozmów
  • Wspomaganie sprzedaży za pomocą kontaktów z sieci biznesowej
  • Działania przedsprzedażowe w celu określenia możliwości i zidentyfikowania luk
  • Pomoc w rekrutacji partnerów
  • Szkolenia, edukacja
 • Zarządzanie danymi

  • Systemy eDC (Electronic Data Capture)
  • Elektroniczne raportowanie wyników pacjentów (ePRO) (ePRO)
  • Bezpieczne przechowywanie danych na potrzeby Twoich zasobów cyfrowych
  • Oprogramowanie do zarządzania
  • Pozyskiwanie danych fenotypowych
 • Medycyna precyzyjna na potrzeby badań klinicznych

  • Rozwiązania internetowe i chmurowe dla medycyny precyzyjnej na potrzeby branży farmaceutycznej
  • Opracowanie towarzyszących testów diagnostycznych (CDx)
  • Analiza za pomocą biomarkerów
  • Integracja danych genomowych i przetwarzanie danych
  • Zarządzanie przepływami pracy w obszarze badań molekularnych

W jaki sposób technologia zmienia oblicze branży farmaceutycznej

2x

 

więcej badań klinicznych z użyciem biomarkerów ma szansę zostać zatwierdzonych.

 

Źródło: Wong, C., Estimation of clinical trial success rates, 2018

42%

 

nowych kuracji molekularnych, które zostały zatwierdzone przez FDA w 2018 r., bazowało na lekach precyzyjnych.

 

Źródło: FDA, New Drug Therapy Approvals, 2019

6 z 10

 

gigantów technologicznych dywersyfikuje swoje działania, oferując rozwiązania dla branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.

 

Źródło: Deloitte, Global Life Sciences Outlook, 2019

Nasi klienci – analizy przypadków

Zobacz, jak przyczyniliśmy się do przekształcenia działalności globalnych dostawców usług w branży farmaceutycznej i life science, pomagając im osiągać lepsze wyniki dla pacjentów dzięki usługom cyfrowym.

Nasze projekty
 • Pakiet telezdrowotny zapewniający lepsze doświadczenia pacjenta

  M3Health | Farmaceutyczna i Life Science

  Pakiet w pełni rozwiniętych aplikacji telezdrowotnych i ich wszechstronna integracja z platformą zarządzania kosztami leczenia i opieki zdrowotnej w celu zapewnienia natychmiastowego dostępu do potrzeb użytkowników w obszarze opieki zdrowotnej. Wdrożyliśmy spójny i niezawodny system dla naszego klienta, który oferował możliwość integracji wszystkich aplikacji i możliwość łatwej modyfikacji na potrzeby każdego nowego klienta.

  Dowiedz się więcej
 • System zamawiania leków zapewniający płynne operacje biznesowe

  QPharma | Farmaceutyczna i Life Science

  Pakiet innowacyjnych rozwiązań z komponentem mobilnym służących wysoce bezpiecznemu i spójnemu procesowi odkrywania leków i stanowiący wyjątkową propozycję wartości dla rynku. Obejmuje zautomatyzowany system składania zamówień na leki, usprawniający proces składania zamówień, bogatą integrację z bazami danych służącymi do automatycznej komunikacji i przekazywania wiadomości, a także rozwiązanie w zakresie sprzedaży oparte na analityce danych.

  Dowiedz się więcej
 • System badawczy do zarządzania badaniami klinicznymi w czasie rzeczywistym

  CRO for pharma and biotech companies | Farmaceutyczna i Life Science

  Konfigurowalny pakiet internetowy i mobilny stworzony na potrzeby badań klinicznych. Ten wysoce bezpieczny system o rozbudowanym module analitycznym zapewnia całościowy wgląd w każdy etap zarządzania badaniami klinicznymi, z możliwością przetwarzania analizowanych danych w czasie rzeczywistym. Pozwala na połączenie i wykorzystanie danych w ramach badań klienta w celu podejmowania decyzji klinicznych opartych na danych.

  Dowiedz się więcej

Rozwiązania technologiczne dla branży farmaceutycznej i life science

Pomagamy firmom z branży farmaceutycznej i life science w tworzeniu oprogramowania dla całego cyklu życia produktu farmaceutycznego, począwszy od badań nad składnikami aż do etapu dopuszczenia leków do obrotu. Stawiamy sobie za cel pomagać naszym klientom w optymalizacji bieżących procesów biznesowych i szybszym wprowadzaniu leków na rynek.

 • Opracowanie oprogramowania dla branży farmaceutycznej i life science

  • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
  • Projektowanie, rozwój i walidacja
  • Oprogramowanie do obrazowania medycznego
  • Oprogramowanie diagnostyczne
  • Integracja urządzeń higieny osobistej
 • Modernizacja starszych aplikacji

  • Innowacyjne rozwiązania AI, ML, big data i chatboty
  • Audyt techniczny i biznesowy
  • Optymalizacja procesu i platformy
  • Przekształcenie i przeprojektowanie aplikacji
  • Wzmacnianie architektury
  • Usługi naprawcze i w zakresie utrzymania
  • Migracja do chmury
 • Analityka biznesowa i Big Data

  • Doradztwo w zakresie analityki dla branży farmaceutycznej i life science
  • Data warehousing i wizualizacja
  • Integracja i migracja danych (EMR, kliniczne, wearables)
  • Enterprise BI
  • Szyte na miarę systemy ERP, CRM i profilowanie danych
 • Systemy na urządzenia mobilne i łączność

  • Rozwój aplikacji natywnych, webowych i hybrydowych aplikacji klinicznych kompatybilnych z systemem Android i iOS
  • Łączność bezprzewodowa za pomocą Bluetooth i BLE
  • Rozwój bezpiecznej architektury mobilnej
  • Rozwiązania mobilne łączące urządzenia
 • Usługi w obszarze testowania oprogramowania i inżynierii jakości

  • Inteligentna automatyzacja testów
  • Testy iteracyjne
  • Badanie aplikacji na różnych platformach
  • Testowanie działania i sieci
  • Bezpieczeństwo QA
  • Eksploracja wzorców i analityka QA

Eksperci merytoryczni Avenga i specjaliści techniczni są gotowi pomóc i poszukać rozwiązań Twoich problemów.

Porozmawiaj z nami

Rozwój oprogramowania dla działów sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej

Rozwiń swoją działalność dzięki szytym na miarę aplikacjom i oprogramowaniu dla działów sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej. Avenga oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania dla służby zdrowia i przemysłu farmaceutycznego, które pozwalają udoskonalić specyficzne dla tego sektora doświadczenie klientów i znacznie poprawiają wydajność Twojej firmy.

Dowiedz się więcej
 • CRM dla branży opieki zdrowotnej

  Rozwiązania CRM w służbie zdrowia zapewniają doskonałe doświadczenie na przestrzeni całego cyklu obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu aż po zawarcie/przedłużenie umowy ubezpieczenia, wraz z obszarem sprzedaży, marketingu, rejestracji, świadczenia usług opieki zdrowotnej i utrzymania klienta.

  Dowiedz się więcej
 • CRM dla branży farmaceutycznej

  Oprogramowanie CRM dla branży farmaceutycznej pomaga naszym klientom osiągnąć sukces na ciągle zmieniającym się rynku dzięki efektywnym usługom zorientowanym na klienta. System CRM dla branży farmaceutycznej ułatwia odkrywanie leków, a procesy badań klinicznych gwarantują najwyższą wydajność i pomagają śledzić inwestycje, jednocześnie zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

  Dowiedz się więcej

Co mówią nasi klienci

Przystępność cenowa i dogłębna wiedza fachowa sprawiły, że stali się naszym kluczowym partnerem w obszarze rozwoju. Ich zespół z łatwością dostosowuje się do wielkości projektu i jest równie elastyczny w planowaniu działań w różnych strefach czasowych.

Suhail Mughal CTO, QPharma

Byli świetnym partnerem. W ciągu trzech lat współpracy z nimi - przy nie mniej niż czterech projektach dla trzech różnych firm - zawsze byłem pod wrażeniem profesjonalizmu ich pracowników i ukierunkowania na doskonałość. Nie postrzegałem ich jako dostawców, ale jako kolegów z zespołu.

David Koplovitz former CTO, M3 Health

Dlaczego Avenga?

4300+

profesjonalistów

410+

zadowolonych klientów

20+

lat doświadczenia

 • Mamy odpowiednie doświadczenie

  Avenga ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu doskonałych rozwiązań dla branży farmaceutycznej, life science, biotechnologicznej i kontraktowych organizacji badawczych CRO (Contract Research Organizations). Od ponad 15 lat utrzymujemy i rozwijamy stałą, długoterminową współpracę z wiodącymi światowymi firmami z branży farmaceutycznej i life science. W Avenga łączymy innowacje i technologie, aby tworzyć i wspierać szyte na miarę rozwiązania informatyczne dla operacji związanych z produktami leczniczymi, w tym usprawniające zarządzanie badaniami klinicznymi, sprzedaż produktów farmaceutycznych, portale służące do nawiązywania kontaktów z pacjentami, edukację branżową, e-recepty, integracje z EMR i PMS, migrację systemów starszych generacji i wiele innych.

 • Pomagamy Ci wyprzedzić konkurencję

  Avenga pomaga przewidzieć trendy w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej, by skrócić czas realizacji konkretnych projektów i dostarczania rezultatów. Posiadamy specjalistyczną wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań programistycznych i możemy uzupełnić braki kadrowe dzięki odpowiednim specjalistom posiadającym wiedzę w zakresie określonych technologii. Pomagamy firmom na nowo zdefiniować doświadczenia pacjentów i wykorzystać naszą wiedzę w branży farmaceutycznej i life science w celu pragmatycznego dostarczania wartości.

 • Znamy przepisy i przestrzegamy ich

  Avenga jest na bieżąco z najnowszymi przepisami i regulacjami w branży farmaceutycznej i life science definiowanymi przez m.in. FDA, HIPAA, HINTECH i RODO. W odróżnieniu od innych firm zajmujących się rozwojem produktów usługi Avenga w zakresie rozwoju oprogramowania są dostosowane do silnie uregulowanego przemysłu farmaceutycznego i life science. Rozumiemy złożoność dzisiejszych wyzwań stojących przed firmami biotechnologicznymi i CRO, i wdrażamy innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby sprostać ich potrzebom. Skrupulatnie przestrzegamy najbardziej rygorystycznych Standardowych Procedur Operacyjnych (SPO), które dotyczą zarządzania danymi klinicznymi i monitorowania prac na wszystkich etapach rozwoju.

 • Dysponujemy odpowiednimi ludźmi we właściwym miejscu

  Ponad 4,300 specjalistów Avenga w naszych 31 biurach ciężko pracuje, aby zapewnić naszym klientom wyjątkowe efekty i pomóc branży farmaceutycznej i life science wprowadzać w życie kolejne odkrycia. Jesteśmy dumni z tego, że mamy wielu ekspertów w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy stworzyli już elastyczne, zgodne i progresywne rozwiązania dla najlepszych firm farmaceutycznych i life science na świecie.

Nasze branżowe podejście

Planujesz realizację projektu i nie wiesz od czego zacząć?
Zrób pierwszy krok