Usługi finansowe

Usługi finansowe

Twój partner w procesie transformacji biznesowej

Zrównoważone rozwiązania dla branży finansowej

W branży finansowej coraz większe znaczenie zyskują innowacje i transformacja cyfrowa. W Avenga mówimy językiem branży i oferujemy instytucjom finansowym, ubezpieczeniowym, bankom oraz firmom zarządzającym majątkiem praktyczne rozwiązania technologiczne.

Co jest potrzebne do udoskonalenia Twojego modelu operacyjnego?

 • Eliminacja ryzyka biznesowego
 • Wzbogacenie doświadczeń klientów
 • Dostarczenie usług o wartości dodanej
 • Automatyzacja procesów
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym
 • Integracja usług świadczonych przez strony trzecie
 • Wykorzystanie danych z obszaru Big Data
 • Działanie zgodne z przepisami

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla:

 • Podmiotów oferujących kredyty i pożyczki
 • Instytucji zarządzających majątkiem
 • Banków inwestycyjnych i komercyjnych
 • Giełd i domów maklerskich
 • Firm ubezpieczeniowych
 • Firm przetwarzających płatności
 • Banków hipotecznych
 • Dostawców danych z rynków finansowych
 • Dostawców z branży FinTech

Czym się zajmujemy?

Pomagamy instytucjom finansowym, firmom zarządzającym majątkiem, bankom i firmom ubezpieczeniowym w dostosowywaniu usług do szybko zmieniających się potrzeb klientów, w skracaniu czasu wprowadzenia produktów na rynek, konkurowaniu w oparciu o technologię, znajdowaniu cennych informacji biznesowych, a także i zwiększaniu bezpieczeństwa produktów końcowych.

 • Płatności

  Jesteśmy pionierami w obszarze płatności online i przez aplikacje, koncentrując się na ich bezproblemowym działaniu, bezpieczeństwie i zapobieganiu oszustwom.

 • Bankowość mobilna

  Współpracujemy z bankami internetowymi i tradycyjnymi nad digitalizacją doświadczenia klientów i upraszczaniem internetowych operacji finansowych.

 • Zarządzanie pożyczkami

  Analizujemy dane historyczne w celu zmniejszenia ryzyka oraz automatyzacji procesu udzielania kredytów i obniżenia kosztów na rynkach kredytowych.

 • Łatwa integracja

  Opracowujemy szyte na miarę API, aby zintegrować rozwiązania klientów z powszechnie akceptowanymi usługami płatniczymi innych firm.

 • Automatyzacja Procesów

  Automatyzujemy procesy wewnątrz organizacji klienta i dostarczamy zautomatyzowane narzędzia komunikacji dla jego użytkowników.

 • Analityka i raportowanie

  Umożliwiamy dostawcom usług finansowych znacznie szybsze podejmowanie świadomych decyzji dzięki wykorzystaniu dashboardów i funkcji prognozowania.

 • Zarządzanie ryzykiem

  Wyposażamy biznes w technologie, które pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem finansowym i regulacyjnym.

 • Bezpieczeństwo

  Koncentrujemy się na bezpiecznej autoryzacji, automatycznym wykrywaniu oszustw, szyfrowaniu danych i technologii rozproszonych rejestrów, aby chronić finanse w każdy możliwy sposób.

 • Rozwiązania omnichanelowe

  Tworzymy cyfrowe interfejsy dla aplikacji bankowych i platform internetowych, wprowadzamy gamifikację w interakcjach z klientami, aby zaangażować ich do korzystania z Twojego produktu.

Możliwości technologiczne w branży usług finansowych

Avenga oferuje dostawcom usług finansowych innowacyjne rozwiązania, wsparcie techniczne, wiedzę technologiczną i doświadczenie branżowe. Nasze doradztwo w połączeniu z usługami w zakresie rozwoju oprogramowania zwiększa efektywność organizacji, poprawia jakość obsługi oraz zapewnia widoczność produktów na najnowszych platformach cyfrowych.

 • Infrastruktura cyfrowa

  Możemy zbudować wirtualne środowisko w chmurze, które będzie wspierać pełną funkcjonalność Twojego rozwiązania finansowego, obniżając koszty infrastruktury i eliminując przestoje.

 • Migracja starszych aplikacji

  Migrujemy krytyczne części systemów do chmury, strukturyzując duże ilości danych i najbardziej krytycznych funkcji w bezpiecznych kontenerach danych.

 • Analityka i prognozowanie w czasie rzeczywistym

  Wizualizujemy ważne informacje finansowe z systemów analitycznych i sprawozdawczych, a także pomagamy w podejmowaniu decyzji kredytowych opartych na danych przy wykorzystaniu technologii AI, Machine Learning i Big Data.

 • Innowacje badawczo-rozwojowe

  Współpracujemy z dostawcami usług finansowych przy tworzeniu projektów pilotażowych dla ich innowacyjnych pomysłów oraz efektywnie wspieramy ich realizację - od etapu koncepcji do wypuszczenia rozwiązania/produktu na rynek.

 • Interfejsy klienta i aplikacje

  Modelujemy doświadczenia użytkowników rozwiązań cyfrowych w obszarze płatności i bankowości, tworząc tym samym grono zaangażowanych klientów.

 • Technologia rozproszonych rejestrów

  Stosujemy technologię Blockchain w celu poprawy bezpieczeństwa i przejrzystości systemów zarządzania kredytami i przetwarzania płatności.

 • Architektura mikrousług

  Koncentrujemy się na elastyczności oprogramowania, tak aby reagowało na zmieniające się potrzeby, a także umożliwiało szybkie i łatwe wdrażanie nowych funkcjonalności.

 • Rozwiązania do raportowania

  Wdrażamy hierarchiczne systemy raportowania, aby zapewnić instytucjom finansowym oraz zarządzającym majątkiem możliwość śledzenia wyników na poziomie organizacyjnym, kierowniczym i wykonawczym w odniesieniu do kluczowych celów biznesowych.

Nasi klienci

Zobacz jak wspieraliśmy rozwój pionierskich technologii zorientowanych na klienta w obszarze usług finansowych w sektorze bankowości, zarządzania majątkiem, doradztwa finansowego i usług kredytowych.

 • Omnichanelowe rozwiązanie dla bankowości elektronicznej

  Stworzyliśmy nowe międzyplatformowe rozwiązanie, które umożliwia Lichtensteinische Landesbank kreowanie spersonalizowanych ofert i rekomendacji produktów dla klientów.

 • System płatności i automatyzacja raportowania BI

  Zoptymalizowaliśmy platformę internetową Judopay, czołowego europejskiego dostawcy usług płatniczych w celu zapewnienia bezproblemowego i bezpiecznego procesu płatności. Opracowaliśmy również kompleksowy pakiet SDK, aby usprawnić rozwój aplikacji na zamówienie w sieci partnerskiej klienta oraz dostarczyliśmy rozwiązanie BI, umożliwiające spójne zrozumienie przepływu płatności w ramach całej organizacji.

 • Rozwiązanie w zakresie zarządzania pożyczkami i zastawami

  Opracowaliśmy bezpieczne rozwiązanie chmurowe dla amerykańskiego lidera w branży nieruchomości komercyjnych HUNT Mortgage Group (HMG), które dziś pomaga właścicielom nieruchomości płacić podatki z wykorzystaniem zarówno programów pożyczkowych, jak i zastawów.

atom / icon / quote Created with Sketch.

Współpracujemy z Avenga od trzech miesięcy i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych dotąd wyników. Doświadczenie, metodologia pracy oraz zewnętrzne spojrzenie konsultantów Avenga skłoniło nas do weryfikacji podejścia, które dotąd braliśmy za pewnik. Zespół jest wysoce wykwalifikowany i wprowadza dużo świeżych pomysłów do naszego projektu.

Sabine Said

Executive Vice President, Moventum S.C.A.

atom / icon / quote Created with Sketch.

For the development of an integrated information and integration portal, the focus on customer benefits and behavior was particularly important to us. We have found a partner who really focuses on usability and can optimally integrate into a network of different partners.

Michaela Alt

Head Group Marketing at LLB AG

atom / icon / quote Created with Sketch.

They are attentive to detail, require minimal management and the quality of output is as high as in-house developers. Working alongside them has been a pleasure and I look forward to a continued partnership.

Michael Hancock

Former CTO at Judopay

atom / icon / quote Created with Sketch.

The portal is an essential building block in our digitization strategy. It was important for us to integrate the new technology seamlessly into our IT infrastructure. Thanks to Firmen Digital 's online calculator, we can also significantly reduce the complexity of the consulting process for commercial insurance companies. This creates transparency for our customers and supports our sales partners.

Markus Rehle

Member of the Board HDI Versicherungen AG

Nadal zastanawiasz się, jak pozyskać klientów wykorzystując transformację cyfrową?
Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.