Sukces szyty na miarę: korzyści z oprogramowania tworzonego na zamówienie

Sukces szyty
na miarę: korzyści
z oprogramowania
tworzonego
na zamówienie

software development

Dlaczego warto wybrać dedykowane narzędzia i jakie są wiodące praktyki i trendy w tworzeniu oprogramowania na zamówienie. 

Choć na rynku dostępna jest szeroka gama gotowego oprogramowania (COTS – commercial off-the-shelf software), to w przypadku specyficznych potrzeb i wymagań, rozwiązania “z półki” mogą okazać się niewystarczające. W takim przypadku firmy mogą zdecydować się na wdrożenie dedykowanego oprogramowania, zaprojektowanego w celu spełnienia ich konkretnych potrzeb.

Globalny rynek tworzenia oprogramowania na zamówienie rozwija się dynamicznie. Według Grand View Research do 2030 roku ma on osiągnąć wartość 146,18 mld USD, rosnąc w latach 2022-2030 w skumulowanym rocznym tempie wzrostu (CAGR) w wysokości 22,4%.

Jednym z powodów tego wzrostu jest fakt, że pomimo nieco wyższych kosztów początkowych i dłuższego czasu rozwoju, wybór dedykowanego oprogramowania okazuje się być doskonałą inwestycją długoterminową ze względu na jego wydajność i elastyczność. W tym artykule szczegółowo omówimy korzyści płynące z tego podejścia, dając możliwość wglądu w kluczowe procedury inżynieryjne i zapoznania się z tematem.Wielkość amerykańskiego rynku tworzenia oprogramowaniaRysunek 1. Wielkość amerykańskiego rynku tworzenia oprogramowania na zamówienie według kategorii w latach 2020-2030 (mld USD).

Wszechstronność w tworzeniu oprogramowania na zamówienie

Cykl życia oprogramowania na zamówienie (SDLC – software development lifecycle) zazwyczaj obejmuje etapy produkcji oprogramowania, takie jak: projektowanie, rozwój, testowanie, instalacja, wdrażanie i konserwacja. Zazwyczaj indywidualne rozwiązania są dostosowane do konkretnych potrzeb firmy lub użytkowników na różnych platformach, w tym internetowych, stacjonarnych lub mobilnych. 

W obecnych czasach wdrażanie oprogramowania na zamówienie jest integralną częścią dosłownie każdej branży. Przykładowo w służbie zdrowia niestandardowe rozwiązania mogą mieć postać dedykowanych systemów zarządzania pacjentami, które są zintegrowane z istniejącymi szpitalnymi bazami danych w celu optymalizacji opieki nad pacjentami i zadań administracyjnych. W handlu detalicznym tworzone na zamówienie platformy e-commerce mogą zapewniać unikalną obsługę klienta i być zintegrowane z systemami magazynowymi. W bankowości dedykowane oprogramowanie sprzyja bezpieczeństwu w bankowości internetowej i przekłada się na przyjazne dla użytkownika doświadczenie z funkcjami takimi jak wykrywanie oszustw lub spersonalizowane porady finansowe.

Jak powstaje topowe oprogramowanie na zamówienie

Realizacja projektu tworzenia oprogramowania na zamówienie przebiega w określonych fazach. W tej sekcji omówimy zasadniczy proces tworzenia i uszczegółowimy niektóre praktyki, które wdrażamy w Avenga, aby zapewnić sprawny przebieg projektów i uzyskać oczekiwane rezultaty.

1. Definiowanie wymagań i planowanie

Na tym etapie zespół programistów zbiera szczegółowe informacje od klienta o wymaganiach, celach i problemach, które należy rozwiązać nowym oprogramowaniem. Następnie definiowany jest zakres projektu wraz z funkcjami, które będzie posiadać oprogramowanie. Etap ten obejmuje również wybór odpowiedniej metodologii zarządzania projektem i stosu technologii (narzędzi, języków programowania i frameworków). Następnie zespół programistów tworzy plan z harmonogramem, budżetem i alokacją zasobów. Wymagania klienta są rejestrowane w dokumencie specyfikacji wymagań oprogramowania (SRS – Software Requirements Specification), aby zapewnić przejrzystość planowania projektu.

W Avenga zazwyczaj wykorzystujemy na tym etapie zwinną analizę biznesową, uzupełnioną o strategiczną inżynierię wymagań. Nasze podejście koncentruje się na definiowaniu strategii wymagań w ramach zwinnych metodyk postępowania, co pozwala nam określić niezbędne elementy składowe i skutecznie sprostać wyzwaniom związanym z odpowiednim stosem technologicznym, integracją z istniejącymi systemami, zagrożeniami bezpieczeństwa, obawami dotyczącymi ochrony danych itp.

2. Projektowanie systemu

Wymagania dotyczące oprogramowania zebrane w poprzednim kroku są w tej fazie przekształcane w ustrukturyzowany dokument projektowy. Faza ta obejmuje:

 1. Projekt architektoniczny – definiuje ogólną strukturę (HLS – high-level structure) oprogramowania i ramy techniczne;
 2. Projekt interfejsu użytkownika – skupia się na układzie wizualnym i doświadczeniu użytkownika;
 3. Projekt danych – planuje, w jaki sposób system będzie przechowywał i pobierał dane oraz jak będzie nimi zarządzał;
 4. Projektowanie zabezpieczeń – zapewnia, że oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniem danych.

Koncentrując się na potrzebach klientów, Avenga zapewnia kompleksowe podejście do projektowania i rozwoju, kastomizując usługi cyfrowe w celu ich precyzyjnej realizacji. Ponadto priorytetowo traktujemy projektowanie doświadczeń użytkownika, aby mieć pewność, że produkt przekroczy oczekiwania klienta.

3. Tworzenie

Na tym etapie projekt koncepcyjny jest przekształcany w produkt. Jest to długotrwały proces, który często wymaga najwięcej zasobów. Programiści piszą kod w oparciu o SRS oraz ustalony projekt techniczny i wizualny.

Avenga specjalizuje się w pełnym cyklu tworzenia, zawsze dążąc do jak najszybszego dostarczania produktów cyfrowych dzięki integracji różnych etapów cyklu tworzenia oprogramowania.

4. Testowanie

Gdy produkt jest gotowy do przekazania, zespół ds. zarządzania jakością (QA) weryfikuje, czy nie zawiera on wad i błędów. Inżynierowie QA wykonują różne testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Proces testowania trwa do momentu, aż oprogramowanie spełni wszystkie wymagania jakościowe.

Nasza firma stosuje różne techniki testowania i walidacji danych, aby zapewnić ich poprawność, kompletność i udane transformacje. W celu usprawnienia procesu testowania integrujemy również usługi automatyzacji kontroli jakości (QA) z cyklami metodologii Agile i procesami DevOps.

5. Instalacja i konserwacja

Wybór między instalacją lokalną a chmurową należy do użytkownika. Rozwiązania chmurowe zapewniają firmom skalowalne zasoby obliczeniowe. W tym celu można wykorzystać platformy chmurowe, takie jak Azure, Google Cloud, AWS itp. Gdy oprogramowanie jest lokalne, to znajduje się na serwerach organizacji i jest wewnętrznie zabezpieczone.

Jeśli chodzi o konserwację, to obejmuje ona aktualizacje oprogramowania i naprawy po jego przekazaniu. Avenga stosuje szczegółową checklistę do procesu implementacji oprogramowania, która uwzględnia etapy planowania, testowania i instalacji, aby zminimalizować ryzyka i zapewnić płynne przejście. Specjalizujemy się również w utrzymywaniu bezpiecznej i sprawnej infrastruktury IT. Poprzez całodobowe monitorowanie i konserwację prewencyjną zapewniamy stabilność techniczną i możliwość ciągłego doskonalenia.Rysunek 2. Proces tworzenia oprogramowania na zamówienie.

Wcześniej przedstawiliśmy ogólny opis etapów tworzenia oprogramowania, ale należy pamiętać, że proces ten może się różnić w zależności od wymagań i potrzeb każdego konkretnego projektu.

Najlepsze praktyki tworzenia oprogramowania na zamówienie

Renomowany partner powinien upewnić się, że poniższe kluczowe elementy zostały uwzględnione w celu zapewnienia udanego i skutecznego procesu rozwoju oprogramowania na zamówienie:

Wszystko udokumentowane

Upewnij się, że posiadasz:

 • Dobrze skonstruowany projekt testów i checklistę, aby zapewnić właściwe testowanie oprogramowania;
 • Dobrze udokumentowany zakres prac;
 • Mapę drogową wdrożenia, która wyznacza role użytkowników i ramy czasowe;
 • Dokumentację użytkownika z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Ustalony budżet

Wybierz model cenowy i ustal budżet na tworzenie oprogramowania. Oto czynniki, które mają wpływ na wydatki:

 • Poziom złożoności;
 • Cechy i funkcjonalność;
 • Projekt produktu i UI/UX;
 • Stawka godzinowa, która może być oparta na lokalizacji dostawcy lub jego umiejętnościach;
 • Roczne lub miesięczne płatności związane z narzędziami i interfejsami API stron trzecich (takimi jak usługi w chmurze, certyfikat SSL, domena i opłaty za hosting);
 • 20-30% alokacji na nieprzewidziane wydatki w celu pokrycia nieprzewidzianych zdarzeń i opłat.

Zatrudnienie właściwego zespołu

Jeśli zdecydujesz się na outsourcing, weź pod uwagę następujące kwestie przy wyborze firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania na zamówienie:

 • Osiągnięcia firmy;
 • Rzeczywistą lokalizację firmy;
 • Infrastrukturę i wielkość firmy;
 • Kompetencje firmy w danej dziedzinie;
 • Opinie poprzednich klientów;
 • Sposób ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stosu technologii

Ważne jest, aby określić, które technologie (język programowania, biblioteki i frameworki) będą używane do tworzenia produktu. Partner, który ma wszechstronne doświadczenie, weźmie pod uwagę następujące czynniki przy wyborze najlepszego stosu technologicznego do tworzenia dedykowanych rozwiązań:

 • Funkcjonalność. Jeśli chodzi o funkcjonalność, należy określić, jakie funkcje są potrzebne i czy w projekcie wymagane jest złożone przetwarzanie danych lub aktualizacje w czasie rzeczywistym.
 • Skalowalność. Kluczowe jest oszacowanie potencjalnej liczby użytkowników i określenie, czy uzyskany system oprogramowania powinien być zaprojektowany tak, aby pomieścić rosnącą bazę użytkowników.
 • Wydajność. Jak szybki i responsywny musi być system?
 • Harmonogram projektu. Dostępność dojrzałych bibliotek i frameworków może zaoszczędzić czas programowania w porównaniu do budowania wszystkiego od zera.
 • Konserwacja. Długoterminowe wsparcie dla wybranych technologii jest ważne dla aktualizacji zabezpieczeń i poprawek ewentualnych błędów. Dlatego przy wyborze stosu technologicznego ważne jest, aby wiedzieć, jak długo wybrane technologie będą wspierane.

Wybór metodologii Agile

Podejście Agile, takie jak Scrum lub Kanban, zachęca do elastyczności, pracy zespołowej i iteracyjnego rozwoju. W zwinnym procesie tworzenia wszystkie ukończone prace są skrupulatnie śledzone, co z kolei przekłada się na częste wydania nowych wersji, szybsze informacje zwrotne i elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby.

Nowoczesne, zwinne tworzenie oprogramowania obejmuje kilka kluczowych praktyk.

 • Ciągła integracja i implementacja. Procedury tworzenia, testowania i implementacji są zautomatyzowane dzięki wdrożeniu potoku CI/CD. Zagwarantowanie, że modyfikacje oprogramowania są konsekwentnie testowane i integrowane, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z integracją i pozwala na częste wydawanie nowych wersji.
 • Zautomatyzowane testowanie. Zautomatyzowane testy są pisane przed napisaniem rzeczywistego kodu w procesie tworzenia opartym na testach (TDD – test-driven development). Procedura ta zmniejsza możliwość wprowadzenia defektów i gwarantuje, że oprogramowanie działa zgodnie z planem. Sprzyja także łatwości konserwacji i wysokiej jakości programowania.
 • Przyjęcie kultury DevOps. Promuje współpracę i wspólną odpowiedzialność między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój i operacje. Nacisk kładziony jest na automatyzację, ciągłą integrację i efektywne wdrażanie, co przekłada się na szybsze dostarczanie rozwiązań i wyższą jakość oprogramowania.
 • Częste przeglądy kodu. Regularne przeglądy kodu pomagają w wymianie informacji między członkami zespołu, znajdowaniu problemów i doskonaleniu jakości kodu. Oprócz zagwarantowania zgodności ze standardami kodowania i najlepszymi praktykami, przeglądy kodu pomagają poprawić ogólną jakość i ułatwiają konserwację oprogramowania.

Wyznaczenie realistycznych kamieni milowych

Stworzenie dobrze zorganizowanego planu z osiągalnymi kamieniami milowymi ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania realizacji oczekiwanego produktu. Plan zazwyczaj obejmuje:

 • Opisanie zamierzonych procesów roboczych;
 • Skonstruowanie dokładnej mapy drogowej wdrożenia, która uwzględnia czas i pieniądze;
 • Ustalenie kryteriów sukcesu projektu, na które mogą zgodzić się interesariusze, klienci i użytkownicy końcowi;
 • Wykonywanie zadań związanych z samym tworzeniem oprogramowania;
 • Sprawdzanie statusu w każdym zaplanowanym punkcie kontrolnym;
 • Uzyskanie wkładu od bezpośrednich użytkowników i interesariuszy na każdym poziomie;
 • Określenie obszarów wymagających poprawy.

Wszystko to może wydawać się przytłaczające, ale tworzenie oprogramowania na zamówienie jest rzeczywiście skomplikowanym procesem. Jednak powierzenie tego zadania wykwalifikowanemu partnerowi może pomóc w skuteczniejszym przeprowadzeniu tej procedury i szybszym ukończeniu projektu.

Dowiedz się więcej o tym, jak opracowaliśmy kompleksową platformę do obsługi wiadomości SMS dla naszego klienta. Umożliwia ona dotarcie do znacznej części światowej populacji. Historia sukcesu

Dlaczego najlepsze firmy wybierają oprogramowanie na zamówienie?

Prędzej czy później, wiele firm staje przed dylematem zakupu lub budowy niestandardowego oprogramowania dla swoich potrzeb biznesowych. Wybór dedykowanego oprogramowania zapewnia szereg istotnych korzyści:

Kontrola

Firmy mają pełną własność i kontrolę nad kodem źródłowym i ekosystemem oprogramowania, gdy korzystają z usług tworzenia oprogramowania na zamówienie. Dzięki temu firmy mogą ulepszać i modyfikować swoje produkty w zależności od potrzeb, co pomaga im szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów.

Elastyczność

Oprogramowanie na zamówienie można łatwo modyfikować i rozszerzać w miarę rozwoju firmy. Elastyczność i skalowalność oprogramowania „wziętego z półki” może być ograniczona, przez co trudniej jest dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych.

Integracja

Korzystając z dopasowanego do siebie oprogramowania, firmy mogą zapewnić płynny przepływ danych, ponieważ można je łatwo zintegrować z systemami lub operacjami organizacji. Z drugiej strony, aby nowe oprogramowanie było kompatybilne z tym istniejącym, mogą być potrzebne dodatkowe zasoby i praca, a integracja może nie być prosta.

Przewaga konkurencyjna

Indywidualne rozwiązania w zakresie oprogramowania mogą zapewnić firmom przewagę konkurencyjną poprzez dostarczenie specjalnych funkcji i funkcjonalności, których konkurenci nie będą mogli zaoferować. Z kolei gotowe oprogramowanie jest dostępne dla każdego, w tym dla firm konkurencyjnych.

Jak widać, indywidualne oprogramowanie może w pełni odpowiadać celom i oczekiwaniom organizacji. W rezultacie może ono dawać maksymalną funkcjonalność, poprawiając łączną efektywność operacyjną.

Decyzja o tworzeniu oprogramowania na zamówienie może pomóc w osiągnięciu sukcesu projektu. Ale pomocna może być również świadomość aktualnych trendów w rozwoju oprogramowania na zamówienie. Zatem zobaczmy, co teraz jest na topie.

Trendy w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, bez których trudno o sukces w 2024 roku

A teraz przedstawimy kluczowe trendy w tworzeniu dedykowanego oprogramowania w 2024 roku. Mogą one wpływać na konkurencyjność firmy w skali globalnej.

Zrównoważone (zielone) tworzenie oprogramowania

Według firmy Gartner w ciągu najbliższych trzech lat zrównoważony rozwój środowiskowy będzie głównym czynnikiem decydującym o wyborze lub odrzuceniu towarów i usług IT. Jedna czwarta wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie jest przypisywana technologii korporacyjnej emitującej od 350 do 400 megaton CO2. Do 2030 r. systemy oprogramowania mogą mieć o 5% niższy ślad węglowy dzięki wysiłkom w zakresie zrównoważonej inżynierii oprogramowania (SSE – Sustainable Software Engineering). SSE zyska również na znaczeniu operacyjnym w zakresie efektywności energetycznej, redukcji kosztów, wykorzystania zasobów i etycznego prowadzenia działalności korporacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem The whats and whys of green software development, który w kompleksowy sposób omawia zrównoważone tworzenie oprogramowania, płynące z tego korzyści i strategie wdrażania. 

Zrównoważone tworzenie oprogramowania.Rysunek 3. Zrównoważone tworzenie oprogramowania.

Chmura obliczeniowa

Popularność chmury obliczeniowej wzrosła w ostatnim czasie i przewiduje się, że będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach. Oferuje ona łatwo dostępne zasoby obliczeniowe, w tym serwery, aplikacje i pamięć masową. Ponieważ usługi w chmurze pozwalają zaoszczędzić pieniądze, czas i wysiłek, wiele firm korzysta z nich w pierwszej kolejności.

Ponadto zarządzanie serwerami lokalnymi nie jest już konieczne w przypadku chmury obliczeniowej, co eliminuje związane z tym ryzyko. Dostawcy usług w chmurze oferują różne plany cenowe za korzystanie z ich wstępnie skonfigurowanych serwerów, które można wykorzystać do szybkiego dostępu do aplikacji, plików i innych danych.

Wielochmurowość i chmura hybrydowa to dwa rodzaje rozwiązań chmurowych oferowanych przez dostawców usług firmom, które chcą zoptymalizować swoją infrastrukturę IT. Pierwszy wybór wiąże się z wykorzystaniem kilku usług w chmurze od różnych dostawców. W ten sposób maksymalizowana jest elastyczność i wydajność zasobów. W rozwiązaniu chmury hybrydowej usługi chmury publicznej są łączone z chmurami prywatnymi lub infrastrukturą lokalną. Firmy mogą wykorzystać tę metodę do zachowania wrażliwych danych na prywatnych serwerach, jednocześnie korzystając ze skalowalności usług chmury publicznej.

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe może być teraz wykorzystywane w celu umożliwienia aplikacji identyfikowania głosu, zdjęć i zachowań użytkowników oraz wykrywania oszustw. Co więcej, algorytmy mogą być trenowane w celu dostarczania informacji o popularnych produktach poprzez „badanie” wzorców zachowań użytkowników. Korzystając z tych informacji, można kierować reklamy do odpowiednich konsumentów i opracowywać skuteczne plany marketingowe, które zwiększą przychody i sprzedaż.

Wirtualni asystenci i chatboty

Chatboty i wirtualni asystenci stają się niezwykle użyteczni i łatwi w użyciu. Potrafią bezbłędnie nawiązywać kontakt z klientami za pośrednictwem różnych kanałów, w tym tekstowych lub głosowych. Firmy powszechnie wykorzystują chatboty, aby zmniejszyć obciążenie zasobów ludzkich, oferując jednocześnie całodobową obsługę klienta. Jeśli chodzi o przekazywanie użytkownikom istotnych informacji, wirtualni asystenci są dość proaktywni. Firmy są w stanie zmniejszyć zapotrzebowanie na obsługę klienta przez swoich pracowników i zwiększyć zadowolenie klientów poprzez integrację tych technologii z indywidualnym oprogramowaniem.

Internet rzeczy (IoT)

Kolejnym popularnym trendem jest wykorzystanie technologii IoT w aplikacjach na zamówienie. Dzięki IoT deweloperzy mogą projektować oprogramowanie, które komunikuje się z podłączonymi urządzeniami i zarządza nimi, ułatwiając gromadzenie, analizę i automatyzację danych. Tendencja ta stwarza możliwości dla sektorów takich jak produkcja, logistyka i opieka zdrowotna, poprawiając wydajność i usprawniając procesy.

Outsourcing

Outsourcing tworzenia oprogramowania na zamówienie stał się ważną strategią utrzymania konkurencyjności. Według badania przeprowadzonego przez Deloitte 70% firm korzysta z outsourcingu w celu obniżenia kosztów. Wyjaśnia to, dlaczego przewiduje się, że rynek outsourcingu IT i oprogramowania osiągnie 1,06 biliona dolarów do 2030 roku.

Firmy korzystają z outsourcingu, jeśli potrzebują specjalnych umiejętności lub zasobów. Dzięki temu można zaoszczędzić na sporej części kosztów, jeśli proces zostanie przeprowadzony prawidłowo. Kolejną zaletą jest to, że firma uzyskuje dostęp do globalnej puli talentów z wykwalifikowanymi programistami. Aby osiągnąć sukces w projekcie, ważne jest, aby wybrać odpowiedni model outsourcingu tworzenia oprogramowania na zamówienie, ponieważ każdy z nich pasuje do różnych typów projektów w zależności od ich złożoności i konkretnych wymagań.Cele outsourcingu.Rysunek 4. Cele outsourcingu.

Podsumowując, tworzenie oprogramowania w 2024 roku będzie wymagać nadania jakiegoś priorytetu integracji sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i wirtualnych asystentów. Przetwarzanie w chmurze stało się powszechne, ponieważ obniża koszty projektów i zapewnia dostęp do nieograniczonych zasobów za pośrednictwem różnych planów cenowych. No i outsourcing jest ważnym trendem, który sprzyja obniżaniu kosztów, szybszemu wprowadzaniu produktów na rynek i skupieniu się na podstawowych funkcjach biznesowych. Oferuje również elastyczność i skalowalność, pomagając firmom szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku.

Wnioski

Tworzenie oprogramowania na zamówienie pomaga firmom szybko dostosować się do wymagań rynku i wyprzedzić konkurencję. W szczególności może pomóc organizacjom usprawnić procedury, zwiększyć produktywność i zaoferować zindywidualizowane doświadczenia. Aby jednak projekt zakończył się sukcesem, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wymagania, wybranie najlepszego partnera programistycznego i przestrzeganie metodycznego podejścia do tworzenia oprogramowania.

Poziom firmy można podnieść dzięki naszym usługom tworzenia oprogramowania na zamówienie, w których innowacja łączy się z doświadczeniem. Skontaktuj się z nami, aby już teraz skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zadzwoń (Bezpłatnie*) +1 (857) 302-3414

Zoom 30 min

* USA i Kanada, obowiązują wyjątki

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.