Top 10 Trendy IT roku 2022

Top 10
Trendy IT
roku 2022

Trends for 2023

Żegnamy 2021, witamy 2022

Rok 2021 rozpoczął się ogromną nadzieją na rozwiązanie problemu globalnej pandemii ze względu na pojawienie się szczepionek. Wzrost nadziei odmroził większość budżetów IT i przyspieszył znacząco cyfrowe inwestycje. Latem 2021 wydawało się nawet przez chwilę, że ten problem mamy już za sobą, ale niestety nie widać żadnego horyzontu czasowego na jego rozwiązanie.

Mimo to, zarówno organizacje biznesowe jak i ludzie nauczyli się funkcjonować w nowej rzeczywistości (new normal), w której doświadczenia cyfrowe zyskały na wartości w stosunku do interakcji wymagających fizycznego kontaktu. Obecna sytuacja spowodowała jeszcze większe zapotrzebowanie na przyspieszenie wysiłków innowacyjnych na całym świecie we wszystkich sektorach biznesowych i sektorze publicznym.

Zatem spójrzmy na TOP 10 trendów, które Avenga Labs przewiduje w roku 2022.

#1. Niedostępność specjalistów IT

Numer 1? Dlaczego? Wielu z was, drodzy czytelnicy, oczekiwało zapewne czegoś na temat odporności cyfrowej, adaptowalności biznesu, hiperautomatyzacji, no i oczywiście o AI i Machine Learning.

Oczywiście, wrócimy do tego, natomiast najbardziej popularnym tematem rozmów i dyskusji pod koniec roku 2021 jest to, że wszystkie ambitne plany cyfrowe wymagają kompetentnych specjalistów, którzy są zmotywowani i skoncentrowani na celach. Podkreślam to, że istotne są wszystkie te kryteria, nie tylko pozorna dostępność ludzi o określonych deklarowanych umiejętnościach w ich CV.

2021 był rokiem wypowiedzeń (big resignation). Nigdy jeszcze w historii nowoczesnego IT tak wielu ludzi nie zmieniło pracy i nigdy nie było równie gorącego okresu, jeśli chodzi o popyt na specjalistów IT. To będzie trwało co najmniej przez rok 2022.

Jest to równocześnie najgorszy możliwy czas na błędy motywacyjne i trwanie przy starych, nieadekwatnych, a obecnie wprost szkodliwych przyzwyczajeniach managementu.

>>> Wielka cofka. Przepis na rotację zamiast hybrydy – Społeczność CXO HUB – Powered by ITwiz

Firmy płacą więcej, oferują elastyczne godziny i miejsca wykonywania pracy, prześcigają się w wielu bonusach i atrakcjach, które niestety już nie nie robią żadnego wrażenia na nikim i tylko podnoszą dalej oczekiwania. To co wydawało się niezwykłe rok temu, teraz staje się standardem, a za rok będzie to absolutne minimum.

Ciekawą i działającą alternatywą jest szkolenie pracowników oraz konwersja ról, która umożliwia przyspieszenie karier i szybkie wypełnienie luk. Avenga używa z powodzeniem tej strategii we wszystkich swoich oddziałach i krajach.

Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest demokratyzacja developmentu i tworzenia rozwiązania z użyciem platform low code, większym wykorzystaniem serverless w chmurze, rozważaniem przejścia na model NoOps zamiast tego, czym stało się DevOps, citizen data scientists i platform do zarządzania danymi w modelu self-service.

Do tej grupy pomysłów dołącza także większa adopcja rozwiązań Software as a Service (SaaS) i wysokopoziomowych biznesowych ekosystemów takich jak Microsoft 365 czy Salesforce.

#2. Hiperautomatyzacja

Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się “czy, co i jak powinno być zautomatyzowane w biznesie”.

Teraz jesteśmy skoncentrowani na tym, jak najefektywniej przekształcać biznes, żeby był jak najbardziej cyfrowy i zautomatyzowany, jak wyprzedzić innych w tym wyścigu.

Tradycyjne firmy, niezależnie od tego, jak mocna wydaje się ich pozycja rynkowa i siła, zmagają się z silną konkurencją ze strony startupów i nowych organizacji całkowicie “digitalowych” z definicji i od początku.

Nikt nie może spocząć na laurach, nikt nie jest zbyt silny i duży, żeby nie musieć walczyć o swoje przetrwanie. Linie podziału między biznesem a IT są już od dawna płynne i zatarte, a automatyzacja oznacza, że wszystko staje się cyfrowe, wszystko staje się kodem.

#3. Platformy, API, i strategia “composable enterprises”

Microsoft 365, Salesforce oraz inne usługi, które są pełnymi ekosystemami usług chmurowych API są nowymi fundamentami i elementami do budowania rozwiązań w kolejnych falach cyfrowej transformacji.

Strategia Composable enterprises oznacza przede wszystkim inteligentne połączenie wewnętrznych i zewnętrznych API w taki sposób, żeby tworzyć nowe cyfrowe produkty i usługi zarówno dla klientów, partnerów biznesowych, jak i pracowników.

Deweloperzy zajmą się wypełnianiem brakujących elementów procesów i funkcjonalności, łącząc różne API różnych dostawców zarówno z systemów wewnętrznych jak i zewnętrznych providerów API. Powstają i rozwijają się tzw. API Marketplaces, gdzie następuje wymiana wiedzy na temat dostępnych API w sposób przyjazny dla deweloperów i architektów.

Stare powiedzenie “na pewno jest aplikacja do tego” będzie w pełni zastąpione przez “jest API do tego”.

#4. Platformy cloud-native

Chmura hybrydowa jaka dominuje, wymaga ogromnej elastyczności żeby skutecznie łączyć lokalną infrastrukturę z chmurą lub chmurami publicznymi. Kubernetes stał się de facto systemem operacyjnym dla wszystkich nowych projektów i produktów, aplikacji i API, ale także dla przetwarzania danych i Machine Learning (np. Kubeflow). Rozwiązania i produkty na bazie Kubernetes będą nadal dominowały w 2022, a ich obietnica elastyczności oraz łatwości użycia będzie przyciągała nowych klientów.

Umiejętności z zakresu cloud-native (CNCF) są i będą najbardziej poszukiwanymi na rynku. DevOps staje się niemal synonimem tego zestawu kompetencji, ale oznaczać będzie znacznie więcej.

#5. Inżynieria Machine Learning i nowy rodzaj Data Scientist (2.0)

Machine Learning (nauczanie maszynowe) nie jest aż tak eksperymentalne i niepowtarzalne, jak to było w niedalekiej przeszłości. Trend automatyzacji i wszystkiego jako kod (everything as code) przenika coraz mocniej do obszarów data science i ML. Automatyzacja procesów zasilania danymi, weryfikacji danych, uzupełniania danych, trenowania modeli, oraz testowania i deploymentu modeli oznacza przeniesienie jeszcze większej ilości pomysłów i rozwiązań ze świata software development do świata data science.

Kubeflow i podobne narzędzie będą nadal mocno rosły w roku 2022 a inżynierowie danych i data scientist będą mieli więcej wspólnego z nowoczesnymi programistami aplikacji niż poprzednią wersją ich samych.

Ja ich nazywam Data Scientist 2.0; dla obszarów MLOps i DataOps jest ogromne pole do rozwoju, aczkolwiek pełne trudnych wyzwań.

#6. Strategie Data fabric i data mesh

W dynamicznie rozwijającym się obszarze przetwarzania danych, rozwijają się nowe trendy dotyczące zarządzaniem całym ekosystemem danych firmy i jej partnerów.

Intensywnie rozwijać się będzie podejście “dane jako produkt”, w podejściach “data fabric” oraz bardziej elastycznego zdecentralizowanego “data mesh”.

To kolejne nadzieje dla trudnych projektów i inicjatyw z obszaru danych, które mogą przynieść lepsze wyniki, co ma szczególne znaczenie w transformacji firm w kierunku organizacji “data-driven”.

#7. Total Experience (TX)

User experience, customer experience, candidate experience, employee experience, developer experience, … i wiele innych, wszystkie cyfrowe rozwiązania mają je dostarczać w jak najlepszej formie.

Nadszedł czas na total experience (TX), od pojedynczego pracownika przez zespoły i organizacje, aż do partnerów biznesowych, produktów, usług i, oczywiście, obecnych i przyszłych klientów.

Całe cykle życia klientów, pracowników i partnerów biznesowych są łączone w jedną dobrze zintegrowaną całość nowoczesnych doświadczeń cyfrowych i interakcji. To jest przyszłość i jest to jeden z gorących trendów roku 2022 i lat następnych.

Takie ekosystemy technologiczno-biznesowe i modele biznesowe będą dominowały szybciej niż wielu się wydaje.

#8. Walka silników NLP (Natural Language Processing)

Ogromne, potężne modele językowe dominowały w mediach w roku 2020 i 2021. Widoczna jest silna rywalizacja między nimi. Coraz bardziej zbliżają się one do spełnienia testu Turinga, coraz trudniej jest ich odpowiedzi odróżnić od odpowiedzi człowieka. Przynajmniej w języku angielskim.

Zajmowaliśmy się już silnikami GPT-3 oraz GPT-J, ale to zdecydowanie nie koniec rywalizacji, w 2022 ma się pojawić GPT-4 i jego konkurencja. Walka o dominację jest coraz bardziej gorąca.

Wzrasta też zdecydowanie znaczenie silników NLP w chmurach publicznych. Stają się one coraz lepszym wyborem w stosunku do rozwiązań lokalnych.

#9. Marzenie o uproszczeniu

Coraz większe skomplikowanie technologii i jednocześnie coraz silniejsze oczekiwanie elastyczności i odporności cyfrowej sprawia, że wielu z nas coraz bardziej marzy się… uproszczenie.

I codziennie możemy przeczytać o jakimś produkcie czy usłudze, któregoś z dostawców, który ma coś uprościć, ma jakoś przykryć tą złożoność. Tak bardzo byśmy tego przecież chcieli.

Niestety, stara prawda IT stała się jeszcze bardziej aktualna: “nie da się zredukować złożoności, da się ją tylko inaczej rozdystrybuować”. Zatem, szkoda, nie da się jej zredukować, wręcz przeciwnie, będzie rosła z każdym rokiem.

Wielu będzie rozwijać swoje wewnętrzne platformy, coraz bardziej adaptując pomysły ruchu inner source, żeby ułatwić współpracę między różnymi departamentami i zespołami, usunąć spowalniające postęp bariery.

Wiele firm będzie w coraz większym stopniu dzielić się swoimi własnymi problemami i skomplikowaniem rzeczywistości IT z zewnętrznymi dostawcami produktów i usług, w tym konsultingu IT i integratorami takimi jak Avenga.

Nie da się ograniczyć złożoności, ale można się nią podzielić z właściwymi partnerami, żeby była bardziej zarządzalna i po prostu znośna.

#10. Znaczenie i wartość partnerstwa

2021 jako rok ogromnej ilości wypowiedzeń, przypomniał nam wszystkim o wartości zaufania i jak ważne jest budowanie trwałych relacji biznesowych oraz budowanie nowych.

Umiejętność skutecznego dostarczania rozwiązań i usług (co w naszym polskim slangu IT nazywamy zwykle “dowiezieniem”), jest najgłośniej precyzowanym oczekiwaniem wobec partnerów technologicznych. Skuteczność oznacza przede wszystkim jednocześnie czas dostarczenia, jak i jego jakość.

W marzeniu o jakimś kawałku stabilności, zaufanie i odpowiedzialność partnerów biznesowych jest kluczem. W poszukiwaniu jakiejkolwiek równowagi wobec gwałtownie zmieniającego się otoczenia biznesowego i modeli biznesowych, technologii spadających na nas w ogromnym tempie, potrzeba przewidywalności i zaufania stała się silnym trendem.

Czy rynek IT jest przegrzany, czy to naturalna potrzeba? Opinie są różne, a przewiduje się coraz trudniej. Pandemia też się miała skończyć już kilka razy.

Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, działające skutecznie partnerstwa biznesowe przetrwają wszystkie wyzwania, jakie z pewnością przyniesie nam przyszłość.

Niech doświadczenia i wnioski z roku 2021 sprawią, że rok 2022 będzie jeszcze lepszy dla wszystkich nas!

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zadzwoń (Bezpłatnie*) +1 (857) 302-3414

Zoom 30 min

* USA i Kanada, obowiązują wyjątki

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.