Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Salesforce do usprawnienia finansowych procesów biznesowych

Salesforce do usprawnienia finansowych procesów biznesowych

Wprowadzenie

Naszym Klientem jest wiodąca międzynarodowa firma doradztwa finansowego; jedna z najbardziej zdywersyfikowanych firm świadczących usługi finansowe, która oferuje produkty i usługi finansowe dla inwestorów indywidualnych, przedsiębiorstw, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.

Informacje o projekcie

Wyzwanie biznesowe

Nieustanne zmiany cyfrowe zachodzące w nowoczesnym świecie stwarzają ogromne możliwości usprawnienia i przyspieszenia procesów biznesowych instytucjom finansowym, które są w stanie wykorzystać tę szansę.

 

Nasz Klient znalazł się w sytuacji, w której musiał rozwiązać problem z lukami w zakresie przekazywania i udostępniania danych pomiędzy dwoma jednostkami biznesowymi, ponieważ obie korzystały z oddzielnych środowisk Salesforce. Brak interakcji i ujednoliconego doświadczenia pracowników mógł prowadzić do strat, ponieważ procesy trwały zbyt długo lub nie były dobrze obsługiwane przez klientów ze względu na niepoprawne wprowadzanie danych i niepotrzebne przechodzenie „tam i z powrotem”.

 

Firma potrzebowała więc zaufanego partnera technologicznego i eksperta Salesforce, który wsparłby jej wysiłki rozwojowe w zakresie połączenia dwóch środowisk Salesforce, a mianowicie ujednolicenia modelu danych oraz zbudowania modułowego i nowoczesnego rozwiązania mającego zastosowanie w obu jednostkach biznesowych.

 

Celem rozwiązania było umożliwienie płynnego przebiegu wewnętrznych procesów biznesowych, w tym ujednoliconego współdzielenia danych pomiędzy działami oraz optymalizacji interakcji.

 

W organizacji klienta istniało kilka krytycznych punktów, które bezpośrednio wpływały na szybkość i ogólną wydajność procesów:

 

 1. Liczne procesy ręczne z ograniczoną automatyzacją
 2. Punkty przechwytywania danych bez jasnego kierunku i wytycznych
 3. Brak odpowiedniego doświadczenia użytkownika, które jest kluczowe dla biznesu
 4. Brak odpowiedniej optymalizacji CRM w celu stymulowania procesów sprzedażowych
 5. Nieodpowiednie wykorzystanie danych z działów marketingu i sprzedaży do stworzenia lepszego doświadczenia klienta
 6. Zróżnicowane procesy i rozwiązania w obszarze danych (dzięki organicznemu i szybkiemu rozwojowi) skutkujące niekompletnym, wielokanałowym spojrzeniem na interakcje z klientami
 7. Nieodpowiednie przechowywanie danych prowadzące do wysokich kosztów ogólnych ponoszonych przez użytkowników

Rozwiązanie

Współpracując ściśle z osobami odpowiedzialnymi za wdrażane rozwiązania ze strony klienta, zespół przeprowadził szczegółową analizę biznesową oraz kilka sesji projektowych. Pomogło to klientowi zdefiniować strategię migracji z Salesforce Classic (z wieloma brakującymi funkcjami) do Salesforce Lightning, wraz z projektem przepływu pracy i architektury całego systemu oraz wszystkich przedstawicielstw klienta na całym świecie. To z kolei sprawiło, że wszystkie najnowsze możliwości CRM stały się dostępne dla pracowników klienta.

 

Rozwiązanie miało na celu optymalizację procesów wewnątrz firmy oraz uproszczenie interakcji pomiędzy działami. Umożliwiło zrozumienie i standardową reprezentację danych w kanałach B2B, a także aktualizację platformy ze znacznie ulepszonym interfejsem użytkownika i ogólnym doświadczeniem.

 

Zespół programistów Avenga nadal wspiera zespół klienta, biorąc udział w bieżącym wdrażaniu rozwiązania, które obejmuje:

 

 • Przeprojektowanie i ulepszenie istniejącego systemu Salesforce Classic, aby spełniał najnowsze standardy projektowania Salesforce Lightning.
 • Migrację danych, jak również częściowe zaangażowanie w migrację funkcjonalności w celu konsolidacji dwóch środowisk Salesforce w jedno.
 • W dalszej kolejności planowane jest połączenie wszystkich środowisk Salesforce wraz z wdrożeniem każdego z zaangażowanych zespołów klienta (sprzedaż, marketing, dział obsługi klienta itp.).

 

W celu konceptualizacji Salesforce Lightning pod kątem doświadczeń klientów i potrzeb biznesowych, zespół Avenga zaproponował zastosowanie niestandardowych komponentów Lightning w visual style book’u.

 

Po przeprowadzeniu migracji danych POC, która potwierdziła skuteczność proponowanego rozwiązania, zespół Avenga wdrożył projekt architektury rozwiązania. Obejmuje on Projekt Systemu (komponenty i zależności), Model Bezpieczeństwa, komponenty oprogramowania, stos technologiczny, model i przepływy danych, wzorce integracyjne i istniejące integracje oraz przepływ realizacji/wdrożenia, które poprawiły testowalność i procesy QA. Teraz użytkownicy klienta mogą zidentyfikować i zobaczyć każdy pakiet Salesforce w ramach Salesforce org.

 

Wdrożenie rozpoczęło się od przeprojektowania istniejącego systemu zgodnie ze zdefiniowanym projektem interfejsu użytkownika i interakcji, który został oparty na dostosowanym wizualnym stylebooku Lightning.

 

Zespół skonfigurował CI/CD z Salesforce DX przy użyciu BitBucket Pipelines.

 

Wykorzystaliśmy również skrypt oparty o Apache NiFi, którego celem była migracja danych.

 

Stworzona przez nasz zespół funkcjonalność skupia się na unikalnych potrzebach każdego z działów klienta, dzięki czemu onboarding nowych pracowników i dalsza praca będą łatwe i przyjemne.

 • b2b b2c
 • communication model 360
 • Product hub

Rezultaty

Zespół Avenga pomaga klientowi w osiągnięciu kluczowych kamieni milowych w procesie reorganizacji wewnętrznych procesów biznesowych i przepływu pracy. Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

 

 • Lepszą widoczność i dostęp do ujednoliconych informacji dotyczących sprzedaży, obsługi, raportowania, analiz i przejrzystości wewnętrznych procesów biznesowych, a wszystko to dzięki ujednoliconemu współdzieleniu danych pomiędzy działami.
 • Szybsze interakcje w ramach struktur i dostarczanie wyników dzięki automatyzacji procesów biznesowych.

Wykorzystane technologie

 • Managed Packages

 • SalesForce Apex

 • Lightning

 • Aura & LWC Frameworks

 • Automation testing

 • Selenide

 • BitBucket Pipelines

 • CI/CD

Skontaktuj się z nami!
Mamy nadzieję na kontakt z Twojej strony. Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.