Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Salesforce do usprawnienia finansowych procesów biznesowych

Salesforce do usprawnienia finansowych procesów biznesowych

Salesforce to power up financial business processes

Wprowadzenie

Naszym Klientem jest wiodąca międzynarodowa firma doradztwa finansowego; jedna z najbardziej zdywersyfikowanych firm świadczących usługi finansowe, która oferuje produkty i usługi finansowe dla inwestorów indywidualnych, przedsiębiorstw, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.

Informacje o projekcie

Wyzwanie biznesowe

Nieustanne zmiany cyfrowe zachodzące w nowoczesnym świecie stwarzają ogromne możliwości usprawnienia i przyspieszenia procesów biznesowych instytucjom finansowym, które są w stanie wykorzystać tę szansę.

 

Nasz Klient znalazł się w sytuacji, w której musiał rozwiązać problem z lukami w zakresie przekazywania i udostępniania danych pomiędzy dwoma jednostkami biznesowymi, ponieważ obie korzystały z oddzielnych środowisk Salesforce. Brak interakcji i ujednoliconego doświadczenia pracowników mógł prowadzić do strat, ponieważ procesy trwały zbyt długo lub nie były dobrze obsługiwane przez klientów ze względu na niepoprawne wprowadzanie danych i niepotrzebne przechodzenie „tam i z powrotem”.

 

Firma potrzebowała więc zaufanego partnera technologicznego i eksperta Salesforce, który wsparłby jej wysiłki rozwojowe w zakresie połączenia dwóch środowisk Salesforce, a mianowicie ujednolicenia modelu danych oraz zbudowania modułowego i nowoczesnego rozwiązania mającego zastosowanie w obu jednostkach biznesowych.

 

Celem rozwiązania było umożliwienie płynnego przebiegu wewnętrznych procesów biznesowych, w tym ujednoliconego współdzielenia danych pomiędzy działami oraz optymalizacji interakcji.

 

W organizacji klienta istniało kilka krytycznych punktów, które bezpośrednio wpływały na szybkość i ogólną wydajność procesów:

 

 1. Liczne procesy ręczne z ograniczoną automatyzacją
 2. Punkty przechwytywania danych bez jasnego kierunku i wytycznych
 3. Brak odpowiedniego doświadczenia użytkownika, które jest kluczowe dla biznesu
 4. Brak odpowiedniej optymalizacji CRM w celu stymulowania procesów sprzedażowych
 5. Nieodpowiednie wykorzystanie danych z działów marketingu i sprzedaży do stworzenia lepszego doświadczenia klienta
 6. Zróżnicowane procesy i rozwiązania w obszarze danych (dzięki organicznemu i szybkiemu rozwojowi) skutkujące niekompletnym, wielokanałowym spojrzeniem na interakcje z klientami
 7. Nieodpowiednie przechowywanie danych prowadzące do wysokich kosztów ogólnych ponoszonych przez użytkowników

Rozwiązanie

Współpracując ściśle z osobami odpowiedzialnymi za wdrażane rozwiązania ze strony klienta, zespół przeprowadził szczegółową analizę biznesową oraz kilka sesji projektowych. Pomogło to klientowi zdefiniować strategię migracji z Salesforce Classic (z wieloma brakującymi funkcjami) do Salesforce Lightning, wraz z projektem przepływu pracy i architektury całego systemu oraz wszystkich przedstawicielstw klienta na całym świecie. To z kolei sprawiło, że wszystkie najnowsze możliwości CRM stały się dostępne dla pracowników klienta.

 

Rozwiązanie miało na celu optymalizację procesów wewnątrz firmy oraz uproszczenie interakcji pomiędzy działami. Umożliwiło zrozumienie i standardową reprezentację danych w kanałach B2B, a także aktualizację platformy ze znacznie ulepszonym interfejsem użytkownika i ogólnym doświadczeniem.

 

Zespół programistów Avenga nadal wspiera zespół klienta, biorąc udział w bieżącym wdrażaniu rozwiązania, które obejmuje:

 

 • Przeprojektowanie i ulepszenie istniejącego systemu Salesforce Classic, aby spełniał najnowsze standardy projektowania Salesforce Lightning.
 • Migrację danych, jak również częściowe zaangażowanie w migrację funkcjonalności w celu konsolidacji dwóch środowisk Salesforce w jedno.
 • W dalszej kolejności planowane jest połączenie wszystkich środowisk Salesforce wraz z wdrożeniem każdego z zaangażowanych zespołów klienta (sprzedaż, marketing, dział obsługi klienta itp.).

 

W celu konceptualizacji Salesforce Lightning pod kątem doświadczeń klientów i potrzeb biznesowych, zespół Avenga zaproponował zastosowanie niestandardowych komponentów Lightning w visual style book’u.

 

Po przeprowadzeniu migracji danych POC, która potwierdziła skuteczność proponowanego rozwiązania, zespół Avenga wdrożył projekt architektury rozwiązania. Obejmuje on Projekt Systemu (komponenty i zależności), Model Bezpieczeństwa, komponenty oprogramowania, stos technologiczny, model i przepływy danych, wzorce integracyjne i istniejące integracje oraz przepływ realizacji/wdrożenia, które poprawiły testowalność i procesy QA. Teraz użytkownicy klienta mogą zidentyfikować i zobaczyć każdy pakiet Salesforce w ramach Salesforce org.

 

Wdrożenie rozpoczęło się od przeprojektowania istniejącego systemu zgodnie ze zdefiniowanym projektem interfejsu użytkownika i interakcji, który został oparty na dostosowanym wizualnym stylebooku Lightning.

 

Zespół skonfigurował CI/CD z Salesforce DX przy użyciu BitBucket Pipelines.

 

Wykorzystaliśmy również skrypt oparty o Apache NiFi, którego celem była migracja danych.

 

Stworzona przez nasz zespół funkcjonalność skupia się na unikalnych potrzebach każdego z działów klienta, dzięki czemu onboarding nowych pracowników i dalsza praca będą łatwe i przyjemne.

 • b2b b2c
 • communication model 360
 • Product hub

Rezultaty

Zespół Avenga pomaga klientowi w osiągnięciu kluczowych kamieni milowych w procesie reorganizacji wewnętrznych procesów biznesowych i przepływu pracy. Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

 

 • Lepszą widoczność i dostęp do ujednoliconych informacji dotyczących sprzedaży, obsługi, raportowania, analiz i przejrzystości wewnętrznych procesów biznesowych, a wszystko to dzięki ujednoliconemu współdzieleniu danych pomiędzy działami.
 • Szybsze interakcje w ramach struktur i dostarczanie wyników dzięki automatyzacji procesów biznesowych.

Wykorzystane technologie

 • Managed Packages

 • SalesForce Apex

 • Lightning

 • Aura & LWC Frameworks

 • Automation testing

 • Selenide

 • BitBucket Pipelines

 • CI/CD

Skontaktuj się z nami!
Mamy nadzieję na kontakt z Twojej strony. Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.