Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Bezpiecznego Systemu Wyników Testów Laboratoryjnych

System gwarantujący bezpieczeństwo wyników testów na COVID-19 oparty na technologii blockchain

Wyzwanie: Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów

COVID-19 utrudnił dostęp do takich miejsc jak szpitale, domy opieki, posterunki policji i supermarkety. Wiele firm wymaga obecnie, aby pracownicy przechodzili testy na wirusa, aby zapewnić bezpieczeństwo pracodawcom, pracownikom i klientom.

 

Istnieje więc potrzeba stworzenia Bezpiecznego Systemu Wyników Testów Laboratoryjnych, który będzie pomagał organizacjom i ludziom w codziennym życiu, a jednocześnie zapewni prywatność wszystkim zainteresowanym.

Rozwiązanie: Rozwiązanie Avenga bazujące na technologii blockchain

W Avenga, wspólnie z laboratorium medycznym Accu Reference, zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy cyfrowy Bezpieczny System Wyników Testów Laboratoryjnych. Nasze cyfrowe rozwiązanie w zakresie ochrony zdrowia gwarantuje, że przekazywane wyniki badań są bezpieczne, ponieważ ich status jest osadzony w technologii blochain dostarczanej przez Ubirch.

 

Przykład zastosowania: szybka, nieinwazyjna kontrola przy wejściu za pomocą zaszyfrowanego kodu QR chroniącego wynik testu na COVID-19 pozwala ludziom na bezpieczny powrót do pracy i życia. Strona zainteresowana może jedynie odczytać kod QR z wynikiem testu danej osoby i uzyskać niezbędne informacje na temat jej zdrowia przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Na czym polega Bezpieczny System Wyników Testów Laboratoryjnych?

W ramach Bezpiecznego Systemu Wyników Testów Laboratoryjnych osoba kontaktuje się z laboratorium w celu przeprowadzenia testu na COVID-19, by uzyskać wynik, który będzie chroniony przed ewentualnymi manipulacjami.

 

Akredytowane laboratorium, korzystając z Bezpiecznego Systemu Wyników Testów Laboratoryjnych, rejestruje daną osobę, zbiera jej dane osobowe, dostarcza wyniki testu i wysyła informację na serwer zabezpieczony technologią blockchain w zahaszowanym formacie. Każdy krok w ramach tego procesu, który dodaje lub zmienia informacje dotyczące próbki jest zakotwiczony w blockchain.

 

Same wyniki testu są przekazywane bezpośrednio do osoby badanej za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci kodu QR. Ten kod QR może być okazany – w razie potrzeby –  wraz z dowodem tożsamości, np. w pracy lub na lotnisku. Po dopasowaniu zeskanowanych informacji z dowodem tożsamości i uzyskaniu potwierdzenia, że dana osoba nie jest zakażona, może ona wejść na teren danego obiektu.

 

Rozwiązanie to zapewnia poszanowanie prywatności w trakcie całego procesu, pozwalając na godne traktowanie i zachowanie poufności.

Zalety Bezpiecznego Systemu Wyników Testów Laboratoryjnych

Ważnym aspektem tego systemu jest możliwość powiadamiania zainteresowanych stron poprzez udostępnienie im jedynie określonych informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu ich poufności i wiarygodności.

 

W oparciu o tę technologię możemy zagwarantować bardzo szeroką ochronę danych i zdecentralizowane, przyjazne dla użytkownika wdrożenie rozwiązania.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że laboratoria, które generują te wyniki badań, nie są bezpośrednio związane z osobą testowaną, istotne jest, aby nie tylko dostarczyć wyniki badań, ale także, by dostarczyć je jak najszybciej i jak najbezpieczniej. Bezpieczny System Wyników Testów Laboratoryjnych od Avenga spełnia wszystkie powyższe wymagania.

 

Dostarczenie szpitalom, supermarketom, policji, lotniskom itp. prawdziwych, autentycznych i istotnych informacji medycznych jest kluczowe dla ożywienia gospodarki w najbliższych miesiącach.

Co dalej: zabezpieczone i inteligentne rozwiązania gwarancją bezpieczeństwa

W Avenga wykorzystujemy nasze zwinne podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. System zabezpieczony technologią blockchain został stworzony specjalnie w celu rozwiązania problemów ochrony danych osobowych przy dostarczaniu wyników testów medycznych. Ale jego zastosowania są nieograniczone:

 

  • Cyfrowa opieka zdrowotna: osadzony w technologii blockchain system dostarczania wyników testów może posłużyć jako źródło dokładnych i chronionych informacji, które mogą być wymieniane przez personel medyczny.
  • Badania kliniczne i testy: system zapewnia transparentność badań klinicznych i testów oraz ukierunkowany przepływ informacji do badaczy i pacjentów.
  • Bezpieczeństwo podczas odprawy celnej: kluczowym elementem systemu jest zapewniana ochrona tożsamości i danych wrażliwych wszystkich interesariuszy.
  • Kontrola dostępu: Transportation Security Administration (TSA), linie lotnicze, a także każda inna organizacja rządowa lub przedsiębiorstwo prywatne wykorzystujące system kontroli dostępu.

Jak opisano w

Skontaktuj się z nami
Mamy nadzieję na kontakt z Twojej strony. Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.