Usługi staffingowe Avenga: Ludzie są najważniejsi

Usługi
staffingowe
Avenga: Ludzie
są najważniejsi

Services with Avenga

Mamy do czynienia ze stale zmieniającymi się warunkami biznesowymi, na które wpływa rozwój rynku i upowszechnienie technologii, przyspieszone dodatkowo przez trwającą pandemię. Firmy każdej wielkości robią co mogą, żeby pozyskać odpowiednich specjalistów. Jednak trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach nie tylko nie maleją, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze wzrosną.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez PwC (PricewaterhouseCoopers), liderzy biznesowi uważają ograniczenia w „dostępności do kluczowych umiejętności” za jedno z głównych 10 „zagrożeń”. Przyczyny tych obaw mogą być różne, ale eksperci z całego świata są zgodni, że w przyszłości zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i kwalifikacje stanie się dużo większym wyzwaniem.

CEO z Europy Zachodniej uważają ograniczoną dostępność kluczowych kompetencji za jeden z pięciu najbardziej niepokojących problemów, podczas gdy CEO z Ameryki Północnej stawiają ją na szóstym miejscu. Jedną z przyczyn niedostatecznej podaży odpowiednich kandydatów może być starzenie się społeczeństwa w obu regionach świata. Liczba wykwalifikowanych pracowników nie nadąża za wzrostem gospodarczym i rozwojem nowych technologii.

Z niedoborem specjalistów mamy do czynienia pomimo tego, że „czwarta rewolucja przemysłowa” stworzyła zapotrzebowanie na nowe kompetencje techniczne i umiejętności miękkie. Oprócz wzrostu kosztów zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, ten niedobór potrzebnych umiejętności może również spowolnić tempo wdrażania innowacji.

Jest to szczególnie wyraźnie widoczne w firmach specjalizujących się w tworzeniu oprogramowania, gdzie w ostatnich latach rekrutacja informatyków stała się o wiele trudniejsza. Oto niektóre z powszechnych problemów, z którymi – oprócz kłopotów ze znalezieniem odpowiednich talentów – zmagają się osoby odpowiedzialne za rekrutację:

 • Firmy mają trudności ze zwróceniem na siebie uwagi kandydata, ponieważ zbyt wielu rekruterów jednocześnie dociera do osoby poszukującej pracy. Najlepsi otrzymują wiele ofert.
 • Ocena kompetencji kandydatów nie jest dokładnym procesem. Oprócz wiedzy technicznej i umiejętności rozwiązywania problemów, rekruterzy muszą również sprawdzać umiejętności miękkie i kulturowe.
 • Rekruterzy i menedżerowie działów HR napotykają na wyzwania w komunikacji z kandydatami z branży IT, ponieważ czasem nie posiadają wystarczającej wiedzy technicznej, aby rozwiać wątpliwości lub odpowiedzieć na wysoce specjalistyczne pytania kandydata.
 • Ogłoszenia o pracę przestały być uważane za skuteczny sposób na poszukiwanie odpowiednich pracowników. Jedno ogłoszenie o pracę  umieszczone na tablicy ogłoszeń może dotrzeć do tysięcy lub milionów użytkowników i przełożyć się na większą liczbę podań niż dział HR jest w stanie przeprocesować. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę nieefektywny proces rekrutacji w IT.

Jednym z rozwiązań w tej sytuacji mogą okazać się usługi typu „staffing-as-a-solution„. Są to profesjonalne usługi staffingowe, które oferują firmom szerokie możliwości różnych form zatrudniania pracowników.

Elastyczne rozwiązania staffingowe zyskują coraz większą popularność, ponieważ stanowią odpowiedź na ogólną zmianę sposobu postrzegania pracy. Wykwalifikowani pracownicy nie potrzebują już zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, aby wnieść cenny wkład w projekt i osiągnąć przyzwoite zarobki, a elastyczność czasu pracy pozwala im zachować większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Niektórzy wolą być swoistymi „cyfrowymi nomadami” – osobami, które pracują zdalnie, od czasu do czasu zmieniając projekty. Inni z kolei cenią sobie możliwość wybrania własnych godzin pracy i poświęcenia czasu na określone projekty, żyjąc od jednego zlecenia do następnego.

Ta „gospodarka współdzielenia” (gig economy) dojrzewała w ciągu ostatniej dekady. W swoim raporcie Harvard Business Review szacuje, że w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej działa 150 milionów „niezależnych podwykonawców” (wykwalifikowanych niezależnych specjalistów pracujących nad różnymi projektami). W Wielkiej Brytanii liczba elastycznych pracowników podwoiła się w latach 2016-2019, a obecnie wynosi 4,7 mln osób.

Firmy mogą skorzystać z kwalifikacji tego rodzaju pracowników, zatrudniając ich do konkretnych zadań lub projektów. Muszą jednak być przygotowane na większą dynamikę procesu zatrudniania freelancerów i większe ryzyko niepowodzenia niż w przypadku współpracy z dostawcą usług staffingowych. Oto szczegółowe opisy wszystkich dostępnych opcji:

Usługi Staff Augmentation i Team Extension

Dzięki usługom staff augmentation można uzupełnić zespół o dodatkowych specjalistów lub osoby posiadające określone umiejętności, by usprawnić działanie zespołu lub realizację konkretnego projektu. Celem takiego rozwiązania, zwłaszcza w branży IT, jest uzupełnienie zespołu o specjalistów posiadających konkretne umiejętności techniczne lub niszowe, na przykład wiedzę specjalistyczną na temat danego stosu technologicznego. Takim zespołem zarządza sama firma, a nie dostawca usług staffingowych, zachowując pełną kontrolę nad pracą wykonywaną przez zespół z rozszerzonym składem.

Oto porównanie staff augmentation do innych modeli usług staffingowych:

 1. Staff augmentation a usługi zarządzane: usługi zarządzane to model abonamentowy, a nie model na żądanie. Oznacza to, że płaci się za usługi utrzymania systemu lub zakłada się, że w jakimś momencie może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług zewnętrznych.

 2. Staff augmentation a doradztwo: konsultanci nie wykonują żadnych realnych zadań, ale udzielają fachowych porad, aby pomóc w sprawnej realizacji konkretnych projektów. Analizują potrzeby biznesowe lub techniczne i proponują najlepsze rozwiązania.

 3. Staff augmentation a outsourcing: outsourcing eliminuje kwestię zarządzania. Nie zarządza się zespołem ani projektem – robi to zewnętrzny podmiot. Projekt jest zlecany do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, a klienta interesują wyłącznie uzyskiwane rezultaty.

Modele poszerzania kadry lub powiększania zespołu doskonale sprawdzają się w kilku konkretnych okolicznościach:

 • Jeśli organizacja ma nagłe, ale tymczasowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanego dewelopera lub inżyniera specjalizującego się w rozwoju oprogramowania.
 • Jeśli chce zrealizować próbny projekt bez konieczności inwestowania w zatrudnienie całego zespołu.
 • Jeśli trzeba dotrzymać terminów, bez nadmiernego obciążania własnych specjalistów.

Korzyści z modelu Staff Augmentation

 • Jest to elastyczne podejście zapewniające szybkie rezultaty: usługi staff augmentation oferują natychmiastowy dostęp do specjalistów, zwłaszcza jeśli szuka się konkretnych umiejętności lub pojawia się potrzeba zapełnienia luk kompetencyjnych.
  Przykładowo startup szukający finansowania może stworzyć produkt gotowy do wprowadzenia na rynek bez konieczności zatrudniania dużego zespołu. Albo firma o ugruntowanej pozycji może wypełnić wewnętrzną lukę w umiejętnościach pracowników, aby dodać więcej funkcjonalności do już istniejącej usługi.
 • Umożliwia rozbudowę zespołu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad wszystkimi procesami. Zachowując tę kontrolę zyskuje się dostęp do znacznie większej puli specjalistów.
 • Niższe koszty infrastruktury. Dzięki poszerzeniu kadry IT nie trzeba zatrudniać pracowników za każdym razem, gdy podejmuje się ważną decyzję biznesową. Kolejną korzyścią jest to, że często wykwalifikowani pracownicy wybrani w celu uzupełnienia kompetencji istniejącego zespołu mają już narzędzia, których potrzebują do pracy (zapewnia je dostawca usług staffingowych).
 • Staff Augmentation zmniejsza ryzyko związane z zatrudnieniem. Czasami nowo zatrudniony pracownik po prostu się nie sprawdza, ale mimo to traci się na niego pieniądze i czas, a przy okazji obniża morale zespołu. Profesjonalne staffing services – jeśli zajdzie taka potrzeba – dają możliwość sprawnej wymiany pracowników stanowiących dopełnienie zespołu.
 • Wykwalifikowani pracownicy mogą również wnieść nowe punkty widzenia. Podejście oparte na współpracy zazwyczaj przekłada się na większą innowacyjność i owocuje kreatywnymi rozwiązaniami.

Minusy modelu Staff Augmentation

 • Może pojawić się konieczność reorganizacji przepływu pracy, w celu włączenia nowych specjalistów dopełniających zespół. Choć z perspektywy zarządczej może to nie być wielkie wyzwanie, to jednak nowi pracownicy zmienią dotychczasową konfigurację zespołu, a zmiany są czasem postrzegane w kategorii wyzwań.
 • Poza umiejętnościami technicznymi, powiększenie personelu lub rozszerzenie zespołu będzie wymagało wdrożenia odpowiednich narzędzi związanych ze współpracą, środkami bezpieczeństwa, kwestiami dostępu i integracji, więc wymaga to zaznajomienia z zarządzaniem takim procesem pracy.
 • Dodatkową zaletą pracowników zatrudnionych na stałe jest posiadanie pełnej świadomości kontekstu biznesowego, a także znajomość projektów realizowanych w przeszłości, istniejących sposobów pracy itd. Prawdopodobnie – przynajmniej na początku współpracy – będą oni lepiej zaznajomieni z sektorem niż osoby zatrudnione przez firmy zewnętrzne.

Team Leasing i dedykowane zespoły

W przypadku usług staff augmentation skupiamy się na pozyskaniu konkretnych pracowników i kompetencji, podczas gdy w przypadku usług typu team leasing lub pozyskiwania dedykowanych zespołów punkt ciężkości przesuwa się na realizację projektu. W takim przypadku dostawca usług typu staffing-as-a-service tworzy zespół ekspertów na podstawie wymagań projektowych. Będzie on pracować wyłącznie nad danym projektem.

Na przykład dedykowany zespół ds. rozwoju sieci będzie składał się z inżynierów front-end i back-end, inżynierów baz danych, deweloperów UX/UI itd. Oczywiście, klient wybiera programistów lub inżynierów, których potrzebuje, z szerokiej puli talentów.

Team leasing jest chętnie wykorzystywany w ramach zarządzania rozwojem produktu. Wyznaczony zespół ds. rozwoju oprogramowania zwykle ma menedżera produktu, który jest osobą kontaktową, odpowiedzialną za zarządzanie danym projektem. Jednakże, nadal klient jest codziennie zaangażowany w realizację projektu. Sam ustala cele i decyduje o sposobie realizacji projektu w oparciu o potrzeby biznesowe.

Klient może zmieniać skład zespołu i dodawać lub usuwać jego członków na różnych etapach projektu. Może także skalować zespół w miarę zmieniających się wymagań, np. w celu sprostania zwiększonym oczekiwaniom  lub redukcji zespołu po opracowaniu produktu.

Team leasing jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chce się mieć większą kontrolę nad twórcami oprogramowania. Na przykład jeśli tworzy się nową funkcję w istniejącym produkcie, to można potrzebować większej kontroli. Jeśli nie, to outsourcing byłby dobrym rozwiązaniem, dając możliwość skupienia się jedynie na wynikach, a nie na samym procesie.

Korzyści z Team Leasingu

 • Dedykowany zespół ds. oprogramowania daje elastyczność w zatrudnianiu pracowników, zwłaszcza na krótki okres czasu. Podobnie jak w przypadku usług staff augmentation dla firm z branży IT, staffing services pomagają w stworzeniu zespołu ekspertów znacznie szybciej niż organizacje byłby w stanie zbudować go samodzielnie. Można również oczekiwać, że otrzyma się doświadczonych specjalistów ds. oprogramowania, których trudno jest znaleźć na rynku.
 • Ponieważ firma oferująca usługi staffingowe w branży IT tworzy zespół z puli jej talentów, to klient nie musi martwić się ani o powierzchnię biurową ani o technologię, której potrzebowałby wynajęty lub dedykowany zespół programistów. Niektórzy eksperci mogą pracować zdalnie, podczas gdy inni członkowie zespołu pracują z biura dostawcy.
 • Zatrudnienie dużego zespołu do jakiegoś projektu nie jest łatwą decyzją biznesową. Wybór dedykowanego zespołu programistycznego lub skorzystanie z opcji team leasingu może być rozwiązaniem tymczasowym, zastosowanym przed zatrudnieniem odpowiednich specjalistów na stałe. W ten sposób można łatwo stworzyć odpowiedni zespół, dysponujący właściwym zestawem kompetencji i zoptymalizować wydatki na zatrudnienie.
 • Zespół właściwie dobranych, wynajętych ekspertów, daje klientowi szansę skoncentrowania się wyłącznie na rozwoju biznesu. Co prawda musi zarządzać projektem, ale tworząc zaufany zespół  klient może osiągać swoje cele, nawet jeśli nie jest zaangażowany w projekt na co dzień.

Minusy Team Leasingu

 • Projekt musi być wystarczająco duży, aby uzasadnić zatrudnienie całego zespołu ekspertów. Klient musi mieć pewność, że projekt jest wart natychmiastowych wydatków.
 • Nawet jeśli realizacja projektu przebiega bez zarzutu, nie ma możliwości zatrudnienia przez klienta pracujących dla niego specjalistów. Klient nie zachowuje więc długofalowych korzyści płynących z umiejętności zespołu nabytych podczas pracy nad jego projektem. Dlatego, kiedy pojawi się pewność, że chce się zbudować zespół na stałe, lepiej jest zacząć zatrudniać pracowników wewnątrz firmy.

Rekrutacje stałe

Według raportu Harvard Business Review, pracodawcy wydają średnio 4129 dolarów na znalezienie pracownika w Stanach Zjednoczonych. A jeśli jest to stanowisko kierownicze lub specjalista posiadający umiejętności, na które jest wysokie zapotrzebowanie, jak np. software deweloper, to koszt ten jest znacznie wyższy. Najczęściej tego rodzaju rekrutacje prowadzą podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w rekrutacjach stałych. Osiągają dzięki temu trzy podstawowe cele: uzyskanie potrzebnej wydajności nowych pracowników, złagodzenie ewentualnego ryzyka związanego z zatrudnianiem nowych osób oraz obniżenie kosztów świadczenia pracy.

Nawet największe wewnętrzne zespoły HR/rekrutacyjne zmagają się problemami w przypadku rekrutacji wykwalifikowanych pracowników IT. Dzieje się tak dlatego, że każda kompetencja IT jest obecnie dyscypliną samą w sobie, a największy popyt jest na osoby, które rozumieją związane z nią szczegóły.

Korzyści z rekrutacji stałych

 • Pracownik zatrudniony na stałe na umowie bezterminowej, który może liczyć na długotrwałą współpracę z firmą oraz stabilność finansową, jest zmotywowanym i lojalnym członkiem zespołu, budującym bliskie relacje zawodowe i najlepiej rozumiejącym specyfikę całej organizacji i rolę, jaką ma do odegrania. Stałe zatrudnienie wpływa na głębsze zaangażowanie pracowników, rozwój umiejętności zawodowych itp.
 • To dobra, długoterminowa strategia budowania zespołu, w którym wszystkie kluczowe stanowiska są zajmowane przez pracowników zatrudnionych na stałe.

Minusy rekrutacji stałych

 • Istnieje ryzyko, że pracownicy zatrudnieni na stałe stracą zainteresowanie wykonywaną pracą. Mogą poczuć się zmęczeni lub znudzeni, może brakować im motywacji lub mogą niechętnie podchodzić do zdobywania nowej wiedzy, dostosowywania się do innowacji itp., co może spowodować, że zaczną odstawać od zespołu lub spadnie wydajność ich pracy, co w konsekwencji przełoży się na niedotrzymywanie terminów i ogólny spadek jakości świadczonej pracy.
 • Opcji stałego zatrudnienia często brakuje elastyczności i skalowania, które są niezwykle ważne w dzisiejszym środowisku biznesowym, dlatego też może ona stanowić dla firm istotne obciążenie finansowe. Posiadanie pracowników na etacie stanowi gwarancję stałego dostępu do umiejętności, ale nie daje pewności, że będzie się potrzebować tych samych kompetencji w przyszłości.
 • Ryzyko nieodpowiedniego dopasowania jest realne w przypadku każdego modelu zatrudnienia, ale błąd popełniony w procesie rekrutacji stałej jest znacznie poważniejszy i kosztowniejszy w dłuższej perspektywie. Będzie silniej rzutował na wyniki finansowe organizacji, ponieważ rekrutacja, wprowadzenie i wdrożenie pracownika zatrudnionego na etacie trwa zazwyczaj dłużej. Jeśli więc okaże się, że kandydat nie był strzałem w dziesiątkę, trudno będzie szybko wdrożyć odpowiednie zmiany i trzeba będzie ponownie przejść przez cały proces.

Wysiłek włożony w rekrutację, zwłaszcza w przypadku poszukiwania konkretnych specjalistów IT, zawsze pochłania czas i zasoby. Ograniczona dostępność pracowników na rynku, presja czasu, konieczność przeprowadzenia weryfikacji czy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, to męczący proces. To właśnie na tym etapie zaufany dostawca staffing services może pomóc w skupieniu się na kluczowych potrzebach rozwoju biznesu organizacji. Najważniejszą udowodnioną zaletą takiej współpracy jest to, że szanowani dostawcy usług staffingowych wspierają przedsiębiorstwa, dostarczając im zoptymalizowanych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych potrzeb i wyznaczonych harmonogramów. Zyskuje się dostęp do dodatkowej wiedzy o tym jak, dlaczego i czy obsadzić dane stanowisko poprzez zatrudnienie osoby najlepiej dopasowanej do danej roli.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Od lat w branży IT powszechną praktyką jest przenoszenie działalności całej organizacji do dostawców zewnętrznych, czyli outsourcing procesów biznesowych (BPO). Oczywiście sposoby outsourcingu procesów biznesowych zmieniały się wraz z rozwojem technologii.

Outsourcing procesów biznesowych to długoterminowa i często stale stosowana strategia wielu organizacji. Wybierają one tę drogę, jeśli mają pewność, że doświadczona firma zewnętrzna może osiągnąć lepsze wyniki niż zespół wewnętrzny.

Dzięki temu klient może skupić się na rozwoju swojej podstawowej działalności. Dostawca outsourcingu ma pełną kontrolę nad procesami, podczas gdy jego klient koncentruje się tylko na wynikach końcowych. Oto zalety outsourcingu procesów biznesowych:

Korzyści z outsourcingu procesów biznesowych

 • Organizacje nie tracą czasu na pracę, która może być wykonana przez osobę trzecią przy jednoczesnym zapewnieniu skalowalności i elastyczności. Pozwala im to skupić się na rozwijaniu swojej głównej działalności.
 • Mniejszy zespół oznacza również niższe koszty ogólne. Tak jak każda inna opcja outsourcingu, BPO jest sposobem na optymalizację wydatków.
 • Branża BPO bardzo sprofesjonalizowała się na przestrzeni ostatnich lat, więc można być pewnym, że właściwy dostawca zapewni pożądane wyniki. Firmy BPO stale ulepszają procesy, wdrażając najnowsze technologie, które zwiększają również wydajność ich klientów.
 • Outsourcing procesów biznesowych daje organizacjom skalowalność. Dostawcy BPO często dysponują zasobami umożliwiającymi natychmiastowe zarządzanie nagłym wzrostem popytu. Szybka reakcja jest w takiej sytuacji konieczna do generowania przychodów.
 • Organizacje mają jeden punkt kontaktowy dla całego procesu. Klienci, zwłaszcza startupy, nie muszą zaprzątać sobie głowy niepotrzebnymi kwestiami, pozostawiając rozwiązywanie problemów związanych z podzleconymi procesami swoim partnerom BPO.

Minusy outsourcingu procesów biznesowych

 • Wyniki są uzależnione od firm zajmujących się outsourcingiem procesów biznesowych. Końcowy efekt w dużym stopniu zależy od tego, jak funkcjonuje BPO.
 • Zewnętrzny zespół może w pełni nie rozumieć, jak wyobrażasz sobie jego pracę, co może z kolei prowadzić do problemów z komunikacją i frustracji z obu stron.
 • Trzeba mieć zaufanie do firmy świadczącej usługi z zakresu outsourcingu procesów biznesowych i gwarancję, że własność intelektualna i dane organizacji będą w pełni chronione.

W Avenga znajdziemy talenty, których szukasz

Sukces każdego projektu IT zależy od profesjonalnego podejścia do realizacji koncepcji, właściwego doboru narzędzi i metodologii rozwoju oprogramowania oraz znalezienia odpowiednich specjalistów IT do wymagań projektu.

Nowoczesny biznes cyfrowy wymaga wykwalifikowanej kadry z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Elastyczne rozwiązania staffingowe, zgodne z celami projektu i wymaganiami biznesowymi to coś, czego potrzebuje każda organizacja, niezależnie od jej wielkości.

Nasi klienci z różnych branż zwracają się do nas z nadzieją na osiągnięcie lepszej wydajności i skalowalności, dzięki współpracy z zespołami, które odpowiadają ich pilnym potrzebom i uzupełniają kompetencje pracowników zatrudnionych na stałe. W Avenga od 20 lat zajmujemy się rozwojem produktów cyfrowych na rynku IT i pomagamy naszym klientom zwiększać ich możliwości technologiczne. Stale potwierdzamy regułę, że to właściwy dobór specjalistów przesądza o sukcesie. Bez względu na to, czy wybierzesz usługi staff augmentation, team leasing czy rekrutacje stałe, nasze usługi zapewnią ci dostęp do najbardziej kompetentnych pracowników w branży. Spełniamy wymagania biznesowe i zapewniamy najlepiej dopasowanych pracowników, doskonale odnajdujących się w cyfrowym świecie.

Avenga może pomóc w zapewnieniu elastycznego i zwinnego działania organizacji bez nadmiernego rozbudowywania zasobów ludzkich. Jednocześnie klient uzyskuje dostęp do odpowiedniej wiedzy i kompetencji, które pozwolą mu wyróżnić swój produkt na tle konkurencji. Znajdujemy, wprowadzamy i utrzymujemy zewnętrznych deweloperów oprogramowania, pracujących dla naszych klientów. Staffing services Avenga zapewniają przewagę nad konkurencją, szybko skalując zespół i dopasowując go do zmiennej sytuacji biznesowej.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.