Strategiczny
zrównoważony
rozwój:
Co to znaczy?

Po 30 latach od pojawienia się koncepcji ‘zrównoważonego rozwoju’ przekształciła się ona z płytkiego sloganu w istotną strategię. Współczesne firmy na nowo definiują swoje drogi rozwoju, wspierane obietnicą dostarczenia im rozwiązań cyfrowych i technologicznych. Aby w XXI wieku mogły odgrywać istotną rolę, muszą być rentowne i odpowiedzialne. Jak dokładnie przejawia się zdolność do osiągania sukcesu finansowego i dostarczania wartości dla całego społeczeństwa? 

Na etapie budowy Avenga – naszego nowego brandu, tworzenie zrównoważonej wartości było nie tylko kamieniem węgielnym naszej strategii zarządzania, ale także – zaryzykuję tutaj, wiedząc, że być może zabrzmi to nieco patetycznie – częścią DNA firmy. Nie zaprzeczamy, że zależy nam na rentowności, ale najważniejszy jest dla nas sposób, w jaki wywieramy wpływ na naszych klientów, partnerów i ludzi na całym świecie.

„W obecnej, bezprecedensowej sytuacji globalnej, z którą przyszło się nam zmierzyć, oczekuje się, że biznes wykaże się odpowiedzialnością, a także etycznymi i przejrzystymi praktykami wobec klientów, społeczności i rządów. Avenga, podobnie jak wiele innych marek na całym świecie, podjęła zdecydowane działania, aby pomóc w walce z kryzysem zdrowotnym i humanitarnym, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o podstawowym zaopatrzeniu placówek opieki zdrowotnej w środki medyczne czy o kreatywnych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania do przyspieszania badań klinicznych. Zrównoważony rozwój stał się sposobem na życie w lepszych i gorszych czasach.”

Underwater rocks

Dążenie do zrównoważonego rozwoju zaczyna się już w pierwszym dniu funkcjonowania firmy

W przeszłości, kiedy ludzie mówili o zrównoważonym rozwoju, chodziło im o sprawiedliwość społeczną i ludzkie potrzeby. Później sugerowali, że zrównoważony rozwój dotyczy ochrony środowiska i świadomego korzystania z zasobów. Dziś pojęcie zrównoważonego rozwoju w biznesie stało się znacznie szersze i zakłada zmiany w sposobie prowadzenia działalności na dużą skalę na poziomie systemowym. Powiedziałbym nawet, że obecnie zrównoważony rozwój strategiczny stał się raczej wyzwaniem społecznym i technicznym, ponieważ wiele gałęzi gospodarki zmierza w kierunku cyfryzacji.

Zmieniać czy udawać, że zmieniamy – oto jest pytanie

Mamy to szczęście, że mamy Millennialsów i pokolenie Z – pierwsze pokolenia, które są bardziej świadome kwestii środowiskowych i społecznych. Nie dlatego, że są mądrzejsi i życzliwsi niż poprzednie pokolenia, ale dlatego, że mają lepszy dostęp do danych, pełniejszą edukację i są bardziej zaawansowani pod względem technicznym. To wszystko tworzy megatrend zrównoważonego rozwoju, a przedsiębiorstwa muszą podążać za nim, aby mogły nadal liczyć się dla konsumentów. Morale firmy zwiększa lojalność zarówno pracowników, jak i konsumentów, a duże marki, takie jak Coca-Cola, Ikea, IBM i Ford, dowodzą tego, intensyfikując z roku na rok swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Marki, które są w stanie strategicznie połączyć (zrównoważony rozwój) z rzeczywistymi zachowaniami, mają realną szansę, aby wykorzystać zwiększone oczekiwania i popyt konsumentów.”

W Avenga udało się nam skupić całą naszą uwagę na tej kwestii. W momencie, gdy stworzyliśmy naszą nową markę, zaczęliśmy włączać zrównoważony rozwój do naszego stylu prowadzenia biznesu. Dla nas, a w szczególności dla mnie, zrównoważony rozwój oznacza budowanie odpowiedzialnego biznesu i biznesu, któremu zależy.

Tradycyjne podejście do zrównoważonego rozwoju i sposób Avenga na jego udoskonalenie

Firma, która działa w sposób zrównoważony, zwykle realizuje poniższe trendy:

  • Zwiększanie efektywności, ponowne wykorzystanie surowców i recykling
  • Rozwój zrównoważonych inwestycji
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla
  • Zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej

Moim zdaniem to nie wystarczy. Podczas gdy śledzenie kluczowych trendów odgrywa bardzo istotną rolę, pierwszym krokiem powinno być budowanie własnej kultury zrównoważonego rozwoju.

W Avenga wierzymy, że realizacja szerszej koncepcji zrównoważonego rozwoju pozwala na transformację wartości i kultury korporacyjnej na wszystkich poziomach, od menedżerów najwyższego szczebla i stylów zarządzania, po sposób, w jaki nasi pracownicy dojeżdżają do pracy, podróżują i odpoczywają. W naszej firmie pojęcia mentorstwa, technologii, codziennej pracy i świadomości ekologicznej nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Wszystkie one są nieodzownymi składnikami zachowań korporacyjnych i są równie ważne w naszej rozszerzonej interpretacji zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Zrównoważony rozwój na płaszczyźnie ekologicznej, społecznej i zarządczej

Environmental, Social, Governance

W Avenga przyjęliśmy podejście ESG (Environmental, Social, Governance) skupiające się na zrównoważonym rozwoju na płaszczyźnie ekologicznej, społecznej i zarządczej, i dostosowaliśmy je do naszych inicjatyw i priorytetów. Nie była to decyzja, którą podjęliśmy pod wpływem chwili; poprzedziły ją tygodnie wewnętrznych dyskusji i analiz. Przyjęliśmy szersze pojęcie zrównoważonego rozwoju, które odzwierciedlało wartości naszych kluczowych menedżerów i interesariuszy, które podążały za globalnymi trendami i zbiegały się z nimi.

„Odpowiedzialność społeczna stała się wyraźnym aspektem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie dzisiaj, w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i zdrowotnej na świecie. Firmy – jak ma to miejsce w większości przypadków – albo kierują się wartościami i realizują inicjatywy pracowników, które stawiają działania społeczne na pierwszym miejscu, albo też deklarowany przez nie zrównoważony rozwój pozostaje tylko pustym frazesem.”

Odpowiedzialność społeczna

Social responsibility

Ponieważ Avenga jest międzynarodową firmą działającą w różnych krajach, przyjęliśmy podejście polegające na dbaniu o lokalne społeczności w każdym naszym biurze. Troszczymy się o naszych pracowników i służymy społecznościom, z których się wywodzą, wspierając zdrową i zróżnicowaną atmosferę w miejscu pracy i zachęcając do podejmowania inicjatyw społecznych poza nim.

W obecnych czasach niepewności

Czerpiąc inspirację z zaangażowania naszych pracowników, wspieramy kilka lokalnych projektów i inicjatyw w ramach programu Avenga Sustainability (Zrównoważonego Rozwoju w Avenga):

Avenga wspiera lokalny projekt „United for Health” (Zjednoczeni dla Zdrowia), który zbiera fundusze na zakup 100 000 ekspresowych testów na koronawirusa. 

Dołączyliśmy do projektu Folding@home, rozproszonego projektu komputerowego realizowanego przez Stanford, przekazując nasze zasoby obliczeniowe badaczom w celu opracowania lekarstwa na COVID-19.

Wspieramy kilka lokalnych instytucji medycznych i upewniamy się, że są one w pełni wyposażone we wszystkie potrzebne środki medyczne.

Nasz zespół opracował bezpłatną aplikację mobilną Bank Krwi, która pomaga krwiodawcom w Polsce. Dzięki niej dawca może wybrać lokalizację banku krwi i sprawdzić, czy określona grupa krwi jest potrzebna.

Nasi pracownicy prowadzą internetowe sesje doradcze pro bono na temat marki, komunikacji, marketingu cyfrowego, strategicznego i taktycznego.

→ Podejście do Covid-19 z perspektywy nauki o danych: przykład z życia wzięty

W służbie lokalnej społeczności

Odpowiedzialność społeczna jest częścią misji naszej firmy. Codziennie działamy na rzecz społeczności poprzez przekazywanie funduszy, organizację zbiórek pieniężnych, tworzenie programów edukacyjnych, oddawanie krwi, świadczenie bezpłatnych, profesjonalnych usług i realizację wielu innych inicjatyw. Avenga współpracuje z takimi organizacjami jak Made by Dyslexia, StraßenKinder e.V. i Frauenhäuser Köln, Hebron IT Academy, Run for a Cause, Hour of Code i Women of Fortune.

Naszą wiedzę przekazujemy na rzecz różnych programów uniwersyteckich i projektów dla dzieci wychowujących się w trudnych warunkach i domów dziecka. Cieszę się, że Avenga rozpoczyna współpracę z inkubatorem przedsiębiorczości w Berlinie, który łączy i kształci innowatorów w dziedzinie ochrony zdrowia. Eksperci techniczni i biznesowi z Avenga będą pełnić rolę konsultantów pro bono w celu wspierania godnych uwagi startupów z sektora opieki zdrowotnej w całej Europie. 

Dodatkowo zachęcamy naszych pracowników do samodzielnego wyboru działań społecznych i przyznajemy im jeden dodatkowy płatny dzień wolny w roku, aby mogli poświęcić swój czas na realizację wybranych inicjatyw. Jeśli pomyślimy tylko o jednej osobie, być może nie zabrzmi to zbyt imponująco, ale łącznie daje to 11 670 godzin pracy społecznej w roku.

Zwiększanie zadowolenia pracowników

Kobiety w branży technologicznej? Pewnie! Mężczyźni na urlopach ojcowskich? Zdecydowanie. Budujemy zrównoważone i sprawiedliwe środowisko pracy dla wszystkich pracowników, oferując im mentoring i rozwój zawodowy, a także elastyczną politykę planowania grafików, plany oszczędnościowe, politykę przyznawania nagród i inne. Wartości takie, jak różnorodność, równość i integracja są jednym z naszych priorytetów, a udane połączenie oddzielnych firm w jedną markę Avenga jest najlepszą ilustracją naszego szacunku dla różnic kulturowych i osobistych wyborów. Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których wskaźnik zadowolenia naszych pracowników wynosi 89%.

Wspieranie firm lokalnych

Staramy się służyć lokalnym społecznościom, nie tylko poprzez inicjatywy społeczne, ale także poprzez prowadzenie interesów z lokalnymi producentami, którzy promują zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska i sprawiedliwość ekonomiczną. W 2020 roku planujemy współpracować wyłącznie z lokalnymi dostawcami i korzystać wyłącznie z towarów posiadających certyfikat sprawiedliwego handlu.

Środowisko

Environment

„W obecnej, spowodowanej kryzysem sytuacji na świecie, kwestie ochrony środowiska zdają się schodzić na drugi plan. Ale nie powinniśmy o nich zapominać. Kryzysy przychodzą i odchodzą, a gospodarki w końcu powrócą do zwykłych działań powodujących zanieczyszczenie, emisje i nierozsądne wykorzystanie zasobów przyrody. Tak więc dbamy o to, aby wszystkie nasze polityki były realizowane i aby nadal funkcjonowały.”

Nadal realizujemy zasadę neutralności pod względem emisji CO2.

Ponieważ rozumiemy, że nie chodzi tylko o ograniczenie emisji, nieustannie doskonalimy naszą Politykę Przyjaznych dla Środowiska Podróży i Politykę Pro-ekologicznego Zachowania, oferując alternatywne rozwiązania i opcje. Avenga nadal wspiera wiele projektów ekologicznych zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Realizacja niektórych z nich musi zostać zdecydowanie wstrzymana, ale:

  • Pro-ekologiczne zachowania stały się stylem życia w Avenga, czy to w biurze, czy poza nim. Sortujemy odpady, używamy papieru z recyklingu, staramy się unikać tworzyw sztucznych, efektywnie wykorzystujemy każdy element wyposażenia, rezygnujemy z papieru i edukujemy innych na temat bieżących działań ekologicznych.
  • W celu ograniczenia naszych podróży służbowych zainstalowaliśmy zaawansowany sprzęt do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiający sprawną komunikację na odległość. W dzisiejszych warunkach sprzęt ten okazał się ogromnie przydatny do utrzymywania płynnych interakcji z klientami i zespołami. Mimo, że ze względu na lokalizację naszych biur i siedzib naszych klientów nadal musimy korzystać z transportu lotniczego, planujemy wesprzeć TrillionTreeCampaign, globalną inicjatywę na rzecz odnowy lasów w ramach Programu Środowiskowego ONZ. Oznacza to, że planujemy zrekompensować emisję CO2 wygenerowanego podczas naszych podróży służbowych i osobistych poprzez sadzenie drzew.

W Avenga z pewnością będziemy nadal ograniczać nasz ślad węglowy, będąc pionierami w branży przemysłu, która obecnie odpowiada za 3,7 % światowych emisji gazów cieplarnianych.

Przejrzyste zarządzanie

Transparent governance

„Centrala firmy? Hierarchia? Nie potrzebujemy ich. Dla nas pomysły liczą się bardziej niż tytuły i stanowiska, więc w Avenga nie ma hierarchii. Strategiczny zrównoważony rozwój polega przede wszystkim na samoświadomości i inicjatywie jednostek, których nie da się pielęgnować, jeśli zawsze jest ktoś, kto dyktuje ci, co masz robić.”

Przejrzystość, uczciwość i równość są filarami odnoszącego sukcesy nowoczesnego przedsiębiorstwa, co zostało potwierdzone w naszej publikacji Business Operations Manual (BOM), która służy jako przewodnik we wszystkich naszych biurach. Mówiąc dokładniej, BOM opisuje strategię i wartości Avenga, jak również zestaw programów, zasad i procedur, które są oficjalnie zdefiniowane w firmie. Ma na celu pomóc zarówno pracownikom, jak i najwyższej kadrze zarządzającej w zrozumieniu ich roli w naszej firmie i społeczności na całym świecie.

Zależy nam na globalnych, długoterminowych zmianach. Dlatego będziemy monitorować i analizować efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez Avenga, aby co roku poprawiać nasze wyniki. Planujemy wydawać coroczne raporty o zrównoważonym rozwoju, aby zachęcić więcej firm do pójścia w nasze ślady.

Teraz pozwolę sobie podsumować wszystko, co czuję, jednym zdaniem: strategiczny zrównoważony rozwój oznacza wkład w globalną gospodarkę poprzez oferowanie ludziom możliwości pracy, nauki, rozwoju i zmieniania świata na lepsze. W Avenga wszyscy w to wierzymy.

Inne artykuły

Zmiany w zarządzie Avenga

Grupa Avenga, globalna platforma inżynieryjna i konsultingowa, dokonała zmian w składzie zarządu Grupy i jej polskiego kierownictwa. Jana Weberinga, który zajmował stanowisko CEO, na początku września br. zastąp…

Dowiedz się więcej