Strategiczny zrównoważony rozwój: co to znaczy?

Strategiczny
zrównoważony
rozwój:
co to znaczy?

Strategic Sustainability

Po 30 latach od pojawienia się koncepcji ‘zrównoważonego rozwoju’ przekształciła się ona z płytkiego sloganu w istotną strategię. Współczesne firmy na nowo definiują swoje drogi rozwoju, wspierane obietnicą dostarczenia im rozwiązań cyfrowych i technologicznych. Aby w XXI wieku mogły odgrywać istotną rolę, muszą być rentowne i odpowiedzialne. Jak dokładnie przejawia się zdolność do osiągania sukcesu finansowego i dostarczania wartości dla całego społeczeństwa?

Na etapie budowy Avenga – naszego nowego brandu, tworzenie zrównoważonej wartości było nie tylko kamieniem węgielnym naszej strategii zarządzania, ale także – zaryzykuję tutaj, wiedząc, że być może zabrzmi to nieco patetycznie – częścią DNA firmy. Nie zaprzeczamy, że zależy nam na rentowności, ale najważniejszy jest dla nas sposób, w jaki wywieramy wpływ na naszych klientów, partnerów i ludzi na całym świecie.

„W obecnej, bezprecedensowej sytuacji globalnej, z którą przyszło się nam zmierzyć, oczekuje się, że biznes wykaże się odpowiedzialnością, a także etycznymi i przejrzystymi praktykami wobec klientów, społeczności i rządów. Avenga, podobnie jak wiele innych marek na całym świecie, podjęła zdecydowane działania, aby pomóc w walce z kryzysem zdrowotnym i humanitarnym, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o podstawowym zaopatrzeniu placówek opieki zdrowotnej w środki medyczne czy o kreatywnych rozwiązaniach w zakresie oprogramowania do przyspieszania badań klinicznych. Zrównoważony rozwój stał się sposobem na życie w lepszych i gorszych czasach.”Underwater rocks

Dążenie do zrównoważonego rozwoju zaczyna się już w pierwszym dniu funkcjonowania firmy

W przeszłości, kiedy ludzie mówili o zrównoważonym rozwoju, chodziło im o sprawiedliwość społeczną i ludzkie potrzeby. Później sugerowali, że zrównoważony rozwój dotyczy ochrony środowiska i świadomego korzystania z zasobów. Dziś pojęcie zrównoważonego rozwoju w biznesie stało się znacznie szersze i zakłada zmiany w sposobie prowadzenia działalności na dużą skalę na poziomie systemowym. Powiedziałbym nawet, że obecnie zrównoważony rozwój strategiczny stał się raczej wyzwaniem społecznym i technicznym, ponieważ wiele gałęzi gospodarki zmierza w kierunku cyfryzacji.

Zmieniać czy udawać, że zmieniamy – oto jest pytanie

Mamy to szczęście, że mamy Millennialsów i pokolenie Z – pierwsze pokolenia, które są bardziej świadome kwestii środowiskowych i społecznych. Nie dlatego, że są mądrzejsi i życzliwsi niż poprzednie pokolenia, ale dlatego, że mają lepszy dostęp do danych, pełniejszą edukację i są bardziej zaawansowani pod względem technicznym. To wszystko tworzy megatrend zrównoważonego rozwoju, a przedsiębiorstwa muszą podążać za nim, aby mogły nadal liczyć się dla konsumentów. Morale firmy zwiększa lojalność zarówno pracowników, jak i konsumentów, a duże marki, takie jak Coca-Cola, Ikea, IBM i Ford, dowodzą tego, intensyfikując z roku na rok swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

„Marki, które są w stanie strategicznie połączyć (zrównoważony rozwój) z rzeczywistymi zachowaniami, mają realną szansę, aby wykorzystać zwiększone oczekiwania i popyt konsumentów.”

W Avenga udało się nam skupić całą naszą uwagę na tej kwestii. W momencie, gdy stworzyliśmy naszą nową markę, zaczęliśmy włączać zrównoważony rozwój do naszego stylu prowadzenia biznesu. Dla nas, a w szczególności dla mnie, zrównoważony rozwój oznacza budowanie odpowiedzialnego biznesu i biznesu, któremu zależy.

Tradycyjne podejście do zrównoważonego rozwoju i sposób Avenga na jego udoskonalenie

Firma, która działa w sposób zrównoważony, zwykle realizuje poniższe trendy:

 • Zwiększanie efektywności, ponowne wykorzystanie surowców i recykling
 • Rozwój zrównoważonych inwestycji
 • Redukcja emisji dwutlenku węgla
 • Zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej

Moim zdaniem to nie wystarczy. Podczas gdy śledzenie kluczowych trendów odgrywa bardzo istotną rolę, pierwszym krokiem powinno być budowanie własnej kultury zrównoważonego rozwoju.

W Avenga wierzymy, że realizacja szerszej koncepcji zrównoważonego rozwoju pozwala na transformację wartości i kultury korporacyjnej na wszystkich poziomach, od menedżerów najwyższego szczebla i stylów zarządzania, po sposób, w jaki nasi pracownicy dojeżdżają do pracy, podróżują i odpoczywają. W naszej firmie pojęcia mentorstwa, technologii, codziennej pracy i świadomości ekologicznej nie funkcjonują w oderwaniu od siebie. Wszystkie one są nieodzownymi składnikami zachowań korporacyjnych i są równie ważne w naszej rozszerzonej interpretacji zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Zrównoważony rozwój na płaszczyźnie ekologicznej, społecznej i zarządczejEnvironmental, Social, Governance

W Avenga przyjęliśmy podejście ESG (Environmental, Social, Governance) skupiające się na zrównoważonym rozwoju na płaszczyźnie ekologicznej, społecznej i zarządczej, i dostosowaliśmy je do naszych inicjatyw i priorytetów. Nie była to decyzja, którą podjęliśmy pod wpływem chwili; poprzedziły ją tygodnie wewnętrznych dyskusji i analiz. Przyjęliśmy szersze pojęcie zrównoważonego rozwoju, które odzwierciedlało wartości naszych kluczowych menedżerów i interesariuszy, które podążały za globalnymi trendami i zbiegały się z nimi.

„Odpowiedzialność społeczna stała się wyraźnym aspektem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie dzisiaj, w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i zdrowotnej na świecie. Firmy – jak ma to miejsce w większości przypadków – albo kierują się wartościami i realizują inicjatywy pracowników, które stawiają działania społeczne na pierwszym miejscu, albo też deklarowany przez nie zrównoważony rozwój pozostaje tylko pustym frazesem.”

Odpowiedzialność społecznaSocial responsibility

Ponieważ Avenga jest międzynarodową firmą działającą w różnych krajach, przyjęliśmy podejście polegające na dbaniu o lokalne społeczności w każdym naszym biurze. Troszczymy się o naszych pracowników i służymy społecznościom, z których się wywodzą, wspierając zdrową i zróżnicowaną atmosferę w miejscu pracy i zachęcając do podejmowania inicjatyw społecznych poza nim.

W obecnych czasach niepewności

Czerpiąc inspirację z zaangażowania naszych pracowników, wspieramy kilka lokalnych projektów i inicjatyw w ramach programu Avenga Sustainability (Zrównoważonego Rozwoju w Avenga):

 • Avenga wspiera lokalny projekt „United for Health” (Zjednoczeni dla Zdrowia), który zbiera fundusze na zakup 100 000 ekspresowych testów na koronawirusa.
 • Dołączyliśmy do projektu Folding@home, rozproszonego projektu komputerowego realizowanego przez Stanford, przekazując nasze zasoby obliczeniowe badaczom w celu opracowania lekarstwa na COVID-19.
 • Wspieramy kilka lokalnych instytucji medycznych i upewniamy się, że są one w pełni wyposażone we wszystkie potrzebne środki medyczne.
 • Nasz zespół opracował bezpłatną aplikację mobilną Bank Krwi, która pomaga krwiodawcom w Polsce. Dzięki niej dawca może wybrać lokalizację banku krwi i sprawdzić, czy określona grupa krwi jest potrzebna.
 • Nasi pracownicy prowadzą internetowe sesje doradcze pro bono na temat marki, komunikacji, marketingu cyfrowego, strategicznego i taktycznego.

→ Podejście do Covid-19 z perspektywy nauki o danych: przykład z życia wzięty

W służbie lokalnej społeczności

Odpowiedzialność społeczna jest częścią misji naszej firmy. Codziennie działamy na rzecz społeczności poprzez przekazywanie funduszy, organizację zbiórek pieniężnych, tworzenie programów edukacyjnych, oddawanie krwi, świadczenie bezpłatnych, profesjonalnych usług i realizację wielu innych inicjatyw. Avenga współpracuje z takimi organizacjami jak Made by Dyslexia, StraßenKinder e.V. i Frauenhäuser Köln, Hebron IT Academy, Run for a Cause, Hour of Code i Women of Fortune.

Naszą wiedzę przekazujemy na rzecz różnych programów uniwersyteckich i projektów dla dzieci wychowujących się w trudnych warunkach i domów dziecka. Cieszę się, że Avenga rozpoczyna współpracę z inkubatorem przedsiębiorczości w Berlinie, który łączy i kształci innowatorów w dziedzinie ochrony zdrowia. Eksperci techniczni i biznesowi z Avenga będą pełnić rolę konsultantów pro bono w celu wspierania godnych uwagi startupów z sektora opieki zdrowotnej w całej Europie.

Dodatkowo zachęcamy naszych pracowników do samodzielnego wyboru działań społecznych i przyznajemy im jeden dodatkowy płatny dzień wolny w roku, aby mogli poświęcić swój czas na realizację wybranych inicjatyw. Jeśli pomyślimy tylko o jednej osobie, być może nie zabrzmi to zbyt imponująco, ale łącznie daje to 11 670 godzin pracy społecznej w roku.

Zwiększanie zadowolenia pracowników

Kobiety w branży technologicznej? Pewnie! Mężczyźni na urlopach ojcowskich? Zdecydowanie. Budujemy zrównoważone i sprawiedliwe środowisko pracy dla wszystkich pracowników, oferując im mentoring i rozwój zawodowy, a także elastyczną politykę planowania grafików, plany oszczędnościowe, politykę przyznawania nagród i inne. Wartości takie, jak różnorodność, równość i integracja są jednym z naszych priorytetów, a udane połączenie oddzielnych firm w jedną markę Avenga jest najlepszą ilustracją naszego szacunku dla różnic kulturowych i osobistych wyborów. Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których wskaźnik zadowolenia naszych pracowników wynosi 89%.

Wspieranie firm lokalnych

Staramy się służyć lokalnym społecznościom, nie tylko poprzez inicjatywy społeczne, ale także poprzez prowadzenie interesów z lokalnymi producentami, którzy promują zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska i sprawiedliwość ekonomiczną. W 2020 roku planujemy współpracować wyłącznie z lokalnymi dostawcami i korzystać wyłącznie z towarów posiadających certyfikat sprawiedliwego handlu.

ŚrodowiskoEnvironment

„W obecnej, spowodowanej kryzysem sytuacji na świecie, kwestie ochrony środowiska zdają się schodzić na drugi plan. Ale nie powinniśmy o nich zapominać. Kryzysy przychodzą i odchodzą, a gospodarki w końcu powrócą do zwykłych działań powodujących zanieczyszczenie, emisje i nierozsądne wykorzystanie zasobów przyrody. Tak więc dbamy o to, aby wszystkie nasze polityki były realizowane i aby nadal funkcjonowały.”

Nadal realizujemy zasadę neutralności pod względem emisji CO2

Ponieważ rozumiemy, że nie chodzi tylko o ograniczenie emisji, nieustannie doskonalimy naszą Politykę Przyjaznych dla Środowiska Podróży i Politykę Pro-ekologicznego Zachowania, oferując alternatywne rozwiązania i opcje. Avenga nadal wspiera wiele projektów ekologicznych zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Realizacja niektórych z nich musi zostać zdecydowanie wstrzymana, ale:

 • Pro-ekologiczne zachowania stały się stylem życia w Avenga, czy to w biurze, czy poza nim. Sortujemy odpady, używamy papieru z recyklingu, staramy się unikać tworzyw sztucznych, efektywnie wykorzystujemy każdy element wyposażenia, rezygnujemy z papieru i edukujemy innych na temat bieżących działań ekologicznych.
 • W celu ograniczenia naszych podróży służbowych zainstalowaliśmy zaawansowany sprzęt do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiający sprawną komunikację na odległość. W dzisiejszych warunkach sprzęt ten okazał się ogromnie przydatny do utrzymywania płynnych interakcji z klientami i zespołami. Mimo, że ze względu na lokalizację naszych biur i siedzib naszych klientów nadal musimy korzystać z transportu lotniczego, planujemy wesprzeć TrillionTreeCampaign, globalną inicjatywę na rzecz odnowy lasów w ramach Programu Środowiskowego ONZ. Oznacza to, że planujemy zrekompensować emisję CO2 wygenerowanego podczas naszych podróży służbowych i osobistych poprzez sadzenie drzew.

W Avenga z pewnością będziemy nadal ograniczać nasz ślad węglowy, będąc pionierami w branży przemysłu, która obecnie odpowiada za 3,7 % światowych emisji gazów cieplarnianych.

Przejrzyste zarządzanieTransparent governance

„Centrala firmy? Hierarchia? Nie potrzebujemy ich. Dla nas pomysły liczą się bardziej niż tytuły i stanowiska, więc w Avenga nie ma hierarchii. Strategiczny zrównoważony rozwój polega przede wszystkim na samoświadomości i inicjatywie jednostek, których nie da się pielęgnować, jeśli zawsze jest ktoś, kto dyktuje ci, co masz robić.”

Przejrzystość, uczciwość i równość są filarami odnoszącego sukcesy nowoczesnego przedsiębiorstwa, co zostało potwierdzone w naszej publikacji Business Operations Manual (BOM), która służy jako przewodnik we wszystkich naszych biurach. Mówiąc dokładniej, BOM opisuje strategię i wartości Avenga, jak również zestaw programów, zasad i procedur, które są oficjalnie zdefiniowane w firmie. Ma na celu pomóc zarówno pracownikom, jak i najwyższej kadrze zarządzającej w zrozumieniu ich roli w naszej firmie i społeczności na całym świecie.

Zależy nam na globalnych, długoterminowych zmianach. Dlatego będziemy monitorować i analizować efekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez Avenga, aby co roku poprawiać nasze wyniki. Planujemy wydawać coroczne raporty o zrównoważonym rozwoju, aby zachęcić więcej firm do pójścia w nasze ślady.

Teraz pozwolę sobie podsumować wszystko, co czuję, jednym zdaniem: strategiczny zrównoważony rozwój oznacza wkład w globalną gospodarkę poprzez oferowanie ludziom możliwości pracy, nauki, rozwoju i zmieniania świata na lepsze. W Avenga wszyscy w to wierzymy.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.