Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Rozwiązania z zakresu analityki biznesowej

Avenga pomaga wykorzystać potencjał analityki danych i osiągać cele strategiczne wykorzystując rozwiązania BI, takie jak analiza wydajności i trendów, optymalizacja strategii i prognozowanie, planowanie finansowe i budżetowanie, analityka danych klientów, zaawansowane raportowanie i wiele innych.

Zróbmy to razem

Rozwiązania z zakresu analityki biznesowej

 • Właściwe rozwiązanie z zakresu analityki biznesowej umożliwia organizacjom podejmowanie inteligentnych i szybkich decyzji. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom w obszarze analityki biznesowej i analityki danych Avenga pomaga analitykom danych i data scientists zatrudnionym u naszych klientów wykorzystywać dane i związane z nimi zasoby w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą oni wizualizować i aktualizować zbiory danych transakcyjnych, stosować analitykę preskryptywną i predykcyjną oraz raportować zarówno informacje historyczne, jak i bieżące. Avenga może zintegrować usługi analityczne firm trzecich w systemie przedsiębiorstwa lub zbudować niestandardowe rozwiązanie BI, które zaspokoi specyficzne potrzeby biznesowe i będzie przetwarzać krytyczne dane w czasie rzeczywistym.

 • Dzięki wbudowanym modułom BI wszystkie krytyczne dane są dostępne w ramach jednej usługi BI, wykorzystując skonsolidowane narzędzia analityczne i funkcje raportowania. Współpracujemy z platformowymi rozwiązaniami z zakresu analityki biznesowej, aby dostarczać użytecznych informacji na podstawie analizy Big Data. Eksperci Avenga modyfikują moduły i wtyczki opracowane przez innych producentów i integrują je z rozwiązaniami BI umożliwiając zarządzanie infrastrukturą.

Pracowali szybko nad uruchomieniem i utrzymaniem kilku baz danych, a KPI zostały zrealizowane dzięki świadomym decyzjom biznesowym. Ich data science dostarczyła wskaźników, które ograniczyły liczbę oszustw. Pomogli nam także podjąć świadome decyzje marketingowe, poprawiając targetowanie i optymalizując wydatki na reklamę.

Mark Merhom Data & Analytics Engineer, Trōv

Usługi rozwoju oprogramowania Business Intelligence

Korzystając z wiedzy technologicznej Avenga, pobieramy dane surowe z wielu źródeł, by na ich podstawie podejmować decyzje przekładające się na wymierne korzyści. Wykorzystujące dane rozwiązania z zakresu analityki biznesowej pomagają naszym klientom stać się liderami w swojej branży. Naszym głównym zadaniem jest pokazać, jak możliwości związane z analizą Big Data pomagają zwiększyć przychody, jednocześnie zmniejszając ryzyko i obniżając koszty. Omówione poniżej usługi rozwoju oprogramowania Business Intelligence oferowane przez Avenga mają kluczowe znaczenie dla sukcesu naszych klientów.

Usługi analityczne i konsultingowe związane z analityką biznesową

 • W Avenga zawsze zaczynamy od dogłębnego poznania specyfiki działalności naszych klientów i ich celów. Na potrzeby analiz BI i świadczenia usług doradczych, interpretujemy dane korporacyjne i oferujemy rozsądne porady upewniając się, że cele biznesowa klienta są realizowane. Aby ulepszyć istniejące rozwiązanie BI dla firm, Avenga może przeprojektować, a nawet zaprojektować od nowa procedury analizy danych, definiując jednocześnie, które komponenty mają być zawarte w zmodyfikowanym rozwiązaniu BI.

 • Nasi specjaliści ds. business intelligence posiadają dogłębną wiedzę branżową oraz umiejętności techniczne. Avenga dysponuje na przykład możliwościami stworzenia dedykowanego oprogramowania BI dla firm farmaceutycznych, całościowego rozwiązania BI dla firm z branży ubezpieczeniowej z raportowaniem w oparciu o narzędzie Tableau lub systemu automatyzacji raportowania BI dla dostawców usług płatniczych.

Rozwój i wdrażanie rozwiązań z zakresu analityki biznesowej

 • Data i BI developers z Avenga doskonale radzą sobie z organizowaniem różnych procesów i dostosowywaniem specyficznych narzędzi BI, aby przełożyć wnioski płynące z danych na realne korzyści biznesowe dla naszych klientów.

 • Avenga oferuje następujące usługi w zakresie rozwoju i wdrażania analityki biznesowej:

  • Przygotowanie danych
  • Usługi migracji BI
  • Rozwój rozwiązań DWH
  • Optymalizacja procesów ETL
  • Zarządzanie wydajnością BI
  • Osadzanie raportów w istniejących aplikacjach

Raportowanie wbudowane i analityczne

Avenga posiada dogłębną wiedzę na temat tworzenia wbudowanych rozwiązań analitycznych dla systemów CRM, ERP, automatyzacji marketingu, systemów finansowych i innych. Bez względu na to, czy potrzebujesz BI w chmurze, przeglądarce czy na urządzeniach mobilnych, Avenga może wesprzeć Cię w podnoszeniu wydajności biznesowej i zwiększaniu wartości dodanej poprzez wykorzystanie algorytmów prognostycznych, optymalizacyjnych, łatwych integracji i drzew decyzyjnych opartych na danych.

Wizualizacja i raportowanie danych

 • Wykorzystując pulpity do tworzenia raportów, zespół Avenga wdraża algorytmy, które przekształcają ustrukturyzowane i nieuporządkowane dane w wykresy, diagramy, pulpity, karty wyników i arkusze kalkulacyjne. Nasze rozwiązania w obszarze analityki biznesowej wyróżniają się na rynku dzięki interaktywnej eksploracji wizualnej oraz samoobsługowym opcjom przygotowywania i zarządzania danymi. Avenga może również pomóc w przygotowaniu szczegółowych raportów na podstawie surowych informacji z wielu źródeł. Niezależnie od celu, jaki chcesz osiągnąć, zespół Avenga jest Twoim partnerem, wspomagającym Twoją firmę w osiąganiu wyjątkowych wyników, w inteligentniejszy i szybszy sposób.

 • Poniższe wizualizacje danych, technologie raportowania i usługi pomagają klientom Avenga wykorzystać potencjał Big Data, zredukować ryzyko i obniżyć koszty:

  • Microsoft Power BI
  • Tableau
  • Exago
  • Birst
  • Sisense
  • SAP Crystal Reports
  • Looker
  • QlikView
  • TIBCO Jaspersoft
  • D3 JS

Łatwiejsze podejmowanie świadomych decyzji dzięki testom BI

 • W kontekście analityki biznesowej celem testów jest upewnienie się, że interesariusze podejmują świadome i właściwe decyzje w oparciu o sprawdzone fakty i wnioski wyciągnięte na podstawie dostępnych danych. Aby zagwarantować, że proces ten jest wolny od błędów, Avenga pomaga klientom zaplanować i skutecznie oraz terminowo przeprowadzić testy BI.

 • Avenga realizuje następujące strategie testowania związane z zapewnieniem jakości rozwiązań business intelligence:

  • Testy ETL
  • Jakość danych i testy magazynów danych
  • Testy raportów i pulpitów

Avenga spełnia Twoje potrzeby w obszarze analityki biznesowej

 • Dane są bardzo ważnym elementem w procesie decyzyjnym. Właściwa organizacja i zarządzanie danymi powinny stanowić ważną część procesów w przedsiębiorstwie. Poprzez eksperckie i innowacyjne rozwiązania w obszarze analityki biznesowej firmy mogą osiągać swoje cele strategiczne i podejmować uzasadnione decyzje.

 • Specjaliści Avenga są w stanie przeprowadzić szybką ocenę Twojego środowiska cyfrowego i zaproponować opcje BI, które sprawią, że podejmowanie decyzji będzie bardziej efektywne. Oferujemy:

  • Usługi cyfrowej analizy danych
  • Szybkie cykle wdrożeniowe z szybkim startem i POCs
  • Tworzenie aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta z wdrożeniem pełnego cyklu życia
  • Skuteczne rozwiązania dla branży farmaceutycznej, opieki zdrowotnej i sektora finansowego

Rola R&D w opracowywaniu rozwiązań BI

 • Eksperci technologiczni Avenga, wspierani przez nasz zespół R&D, szybko oceniają dostępne opcje technologiczne i narzędzia, które najlepiej sprawdzą się w środowisku cyfrowym Twojej firmy. Avenga oferuje różnorodne usługi i rozwiązania w zakresie rozwoju oprogramowania Business Intelligence, które dowiodły już swojej skuteczności w różnych obszarach biznesowych.

 • Pomagamy naszym klientom analizować dane z wielu magazynów i miejsc przechowywania, rozwiązania ETL i narzędzia wizualizacyjne lub śledzić wydajność w różnych konfiguracjach, np. SQL Server, MySQL, PostgreSQL, AWS Redshift, Azure DWH, itp. Możemy to zrobić również dla Ciebie.

Stos technologiczny

Rozwój rozwiązań z zakresu analityki biznesowej przez Avenga jest wspierany przez sprawdzone praktyki i narzędzia techniczne. W ten sposób nasi klienci mogą być pewni, że ich gotowe do użycia rozwiązania Business Intelligence będą warte całego włożonego w ich stworzenie wysiłku, jak również dokonanych przez nich inwestycji.

 • Wizualizacja danych

  • Microsoft Power BI
  • Tableau
  • MicroStrategy
  • QlikView
  • Usługa raportowania Microsoft SQL
  • Szyte na miarę rozwiązania front-end
  • Kyubit BI
  • SIsense
  • Oracle BI
  • TIBCO Jaspersoft

 • Kostki OLAP

  • Usługi analityczne Microsoft SQL
  • Oracle BI
  • MicroStrategy
  • SIsense

 • Magazyn danych

  • Microsoft SQL Server
  • Amazon Redshift
  • Oracle Business Intelligence
  • Apache Cassandra

Zalety rozwiązań z zakresu stosowanej analityki biznesowej od Avenga

 • Kompleksowe podejście pomaga nam określić potrzeby naszych klientów poprzez dokładną analizę wymagań i rygorystyczną komunikację. Usługi rozwoju i doradztwa w zakresie analityki biznesowej świadczone przez Avenga koncentrują się na zastosowaniu i integracji analitycznych rozwiązań IT i intelligence w chmurze, w ramach rozwiązań webowych i obejmujących urządzenia mobilne w celu usprawnienia procesów biznesowych i optymalizacji wyników.

 • Stosujemy analitykę biznesową poprzez:

  • Skoordynowane procesy biznesowe i decyzje oparte na wskaźnikach dostarczanych w czasie rzeczywistym
  • Obszerne raportowanie z dostosowanymi pulpitami i alertami w całej organizacji
  • Kompleksowe podejście i podejmowanie działań z dowolnego miejsca dzięki mobilnym i chmurowym rozwiązaniom BI
  • Zaawansowane prognozowanie i wydajność procesów biznesowych

Prezentowane studia przypadków

Wykorzystaj potencjał BI do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.
Skontaktuj się z nami. Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej, a wkrótce odezwiemy się do Ciebie.