Czy NoOps może całkowicie zastąpić DevOps?

Czy NoOps
może całkowicie
zastąpić
DevOps?


NoOps logo

NoOps — nowy standard tworzenia oprogramowania.

Najnowsze badania rynku wskazują, że w okresie 2023-2030 model DevOps może osiągnąć skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 24,2%. Wygląda na to, że do końca obecnej dekady wartość rynku DevOps osiągnie 57 miliardów dolarów. Skoro wciąż istnieje tak duży popyt na praktyki DevOps, pozostaje jedno pytanie: czy nowe standardy — takie jak NoOps — są w stanie wyeliminować zapotrzebowanie na inżynierów DevOps w cyklu życia oprogramowania?

NoOps może dać inżynierom oprogramowania (programistom) możliwość samodzielnego zajmowania się wszystkimi kwestiami związanymi z operacjami tworzenia, wdrażania i utrzymania oprogramowania. W tym artykule omawiamy wpływ NoOps na pracę inżynierów oprogramowania, rolę DevOps w NoOps, przykłady zastosowania modelu NoOps w praktyce oraz przyszłość inżynierii platform. Artykuł stanowi swego rodzaju objaśnienie koncepcji NoOps, jej zalet, wad i potencjalnego wpływu na obecne i przyszłe praktyki programistyczne.

Zrozumieć NoOps

NoOps to standard tworzenia i wdrażania oprogramowania, który redukuje lub eliminuje konieczność zarządzania całym procesem przez zespół operacyjny (Ops). Termin „NoOps” wywodzi się z kultury DevOps, która kładzie nacisk na współpracę i komunikację między zespołami programistycznymi i operacyjnymi w celu usprawnienia procesu tworzenia oprogramowania.

W środowisku NoOps programiści realizują wiele zadań, które normalnie byłyby wykonywane przez zespoły operacyjne. Zadania te obejmują m.in. wdrażanie i monitorowanie działania aplikacji, konfigurację systemu zarządzania infrastrukturą oraz dbanie o stabilność i bezpieczeństwo systemu. Ma to na celu zautomatyzowanie jak największej liczby procesów (a tam, gdzie to możliwe, zautomatyzowanie ich w pełni), zmniejszając konieczność udziału czynnika ludzkiego i ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia błędu.

Rola zespołów operacyjnych w środowisku NoOps

Chociaż termin NoOps sugeruje, że standardowe scentralizowane jednostki i zespoły operacyjne nie są już potrzebne, trzeba podkreślić, że podejście to nadal wymaga odpowiednich kompetencji i kwalifikacji w zakresie obsługi architektury infrastruktury, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Zamiast faktycznie likwidować udział scentralizowanych jednostek i zespołów operacyjnych w procesie tworzenia oprogramowania, koncepcja NoOps ma na celu poprawić ich wydajność, umożliwiając im w ten sposób skoncentrowanie się na działaniach ‘wyższego rzędu’ i na projektach o znaczeniu strategicznym.

Wpływ NoOps na pracę programistów

Pojawienie się narzędzi NoOps znacząco wpłynęło na role i obowiązki inżynierów oprogramowania. W środowisku NoOps inżynierowie oprogramowania muszą wykazać się szerszą paletą umiejętności, wykraczającą poza tradycyjne tworzenie oprogramowania.

Rozwój umiejętności

W środowisku NoOps inżynierowie oprogramowania muszą mieć więcej doświadczenia w obszarze konfiguracji infrastruktury, sieci, wdrażaniu i monitorowaniu. Wynika to z tego, że oczekuje się od nich  podjęcia zadań, którymi tradycyjnie zajmowałby się zespoły operacyjne. Zmiana zakresu obowiązków wymaga lepszego zrozumienia nowych obszarów działania, co może stanowić swego rodzaju wyzwanie dla inżynierów oprogramowania , którzy są przyzwyczajeni do skupiania się wyłącznie na pisaniu i testowaniu kodu.

W stronę prostoty

Niezależnie od wymaganych umiejętności, postęp w obszarze inżynierii oprogramowania zawsze był napędzany chęcią uproszczenia procesów, powtarzalnych zadań, narzędzi i działań. To właśnie tutaj NoOps wkracza do akcji. Podejście NoOps ma na celu przyspieszenie procesów tworzenia i wdrażania oprogramowania poprzez całkowitą automatyzację niektórych czynności operacyjnych. Dzięki temu programiści mogą skupić się bardziej na kodzie,  a mniej na operacjach.

Lepsza współpraca

NoOps zachęca również do lepszej współpracy między inżynierami oprogramowania i zespołami operacyjnymi. Ponieważ granice wyznaczające podział obowiązków między zespołami programistycznymi i operacyjnymi stają się coraz cieńsze, to inżynierowie oprogramowania zwiększają swoją aktywność w działaniach operacyjnych, co skutkuje lepszym zrozumieniem i efektywniejszą współpracą między tymi dwoma grupami. Może to przekładać się na szybsze rozwiązywanie problemów i krótszy czas realizacji projektów.

Ciągła nauka i adaptacja

Ponieważ NoOps jest ciągle zmieniającym się środowiskiem, inżynierowie oprogramowania muszą stale uzupełniać swoją wiedzę i dostosowywać się do nowych narzędzi, technologii i procedur. I choć może to brzmieć jak wyzwanie, NoOps zapewnia również szansę na wzrost i rozwój. Metoda ta zachęca inżynierów oprogramowania do bycia na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami, dzięki czemu stają się bardziej elastyczni i przydatni.

NoOps ma ogromny wpływ na inżynierów oprogramowania, zmuszając ich do rozwijania umiejętności i dostosowania się do nowych stylów pracy. Wyzwania te są jednak równoważone przez możliwości. jakie stwarza większa ilość  przetwarzania w chmurze, prostota automatyzacji, lepsza współpraca i ciągłe uczenie się. Z pewnością ciekawe będzie również obserwowanie, jak role i obowiązków inżynierów oprogramowania zmieniają się wraz z rozwojem NoOps.

Rola DevOps w infrastrukturze NoOps

Chociaż NoOps z założenia zmniejsza zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników operacyjnych, nie oznacza to, że DevOps jest modelem całkowicie przestarzałym. Wręcz przeciwnie. W środowisku NoOps praca specjalistów operacyjnych i zespołów DevOps staje się jeszcze ważniejsza.

1. Budowanie solidnego fundamentu

Zespół DevOps tworzy podstawowe elementy środowiska infrastruktury, z których programiści będą korzystać w modelu NoOps. Wprowadza metody, starsze systemy i technologie, które „oddzielają” zespół programistów od obszaru biznesowego i poziomu infrastruktury. Umożliwia to  twórcom oprogramowania skoncentrowanie się na ich głównych obowiązkach związanych z projektowaniem i testowaniem kodu.

2. Możliwość rozbudowy i ponownego użycia

Gdy zespół DevOps zbuduje odpowiedni fundament, twórcy oprogramowania mogą ponownie wykorzystać i ulepszyć go odpowiednio do potrzeb i wymagań. Mimo że  twórcy oprogramowania muszą rozumieć, jak działają elementy fundamentu dostarczonego przez DevOps, to mogą również nauczyć się projektować je od podstaw. Takie podejście tworzy warunki do bardziej efektywnego podziału pracy w ramach dedykowanego zespołu, przy czym każdy zespół skupia się na tym, co robi najlepiej.

3. Zgłaszanie zapotrzebowania na rozszerzenie funkcjonalności

Gdy obecne narzędzia i procedury nie spełniają wymagań programistów, mogą oni poprosić o ulepszenia, którymi zarządza zespół DevOps. W ten sposób programiści zyskują dostęp do narzędzi niezbędnych im do skutecznego wykonywania swojej pracy i unikają jednocześnie zbytniego zagłębiania się w tematy wykraczające poza ich kompetencje.

4. Ciągły rozwój i innowacje

Zespół DevOps jest również odpowiedzialny za ciągłe doskonalenie uczenia maszynowego (ML) i innowacji w środowisku NoOps. Często odpowiada on za analizę oraz udoskonalanie narzędzi, technologii i procedur. Działania te mają na celu uzyskanie pewności, że spełnione są potrzeby programistów i innych działów biznesowych. Wymaga to bycia na bieżąco z najnowszymi technologiami i umiejętności ich wykorzystania w istniejącym systemie.

5. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Kolejną istotną rolą zespołu DevOps i operacyjnego w środowisku NoOps jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności używanego systemu i stosowanych rozwiązań z przepisami. Podczas gdy inżynierowie oprogramowania są bardziej zaangażowani w zadania operacyjne, zespół DevOps pozostaje odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury systemu, monitorowanie jego bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami. Obejmuje to wyszukiwanie zagrożeń, wdrażanie środków bezpieczeństwa i przeprowadzanie regularnych kontroli.

6. Szkolenie i wsparcie

Zespół DevOps odgrywa też kluczową rolę w obszarze szkolenia i wspierania inżynierów oprogramowania w środowisku NoOps. Pomaga on programistom zrozumieć i efektywniej wykorzystać odpowiednie narzędzia i praktyki. Zapewnia również wsparcie w razie wystąpienia problemów z oprogramowaniem i pomaga w ich szybkim rozwiązywaniu.

Chociaż NoOps z założenia minimalizuje zapotrzebowanie na zespoły operacyjne, nie oznacza to, że rola DevOps staje się przestarzałą. W rzeczywistości DevOps jeszcze zyskują na znaczeniu, a ich obowiązki obejmują tworzenie podstawowych elementów, zapewnianie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, a także organizowanie szkoleń i udzielanie wsparcia. Jako że model NoOps nadal ewoluuje, role zespołów DevOps i NoOps będą prawdopodobnie nadal się dopasowywać i zmieniać.

NoOps a tworzenie oprogramowania: przykłady zastosowania w praktyce

Była już o tym mowa, więc większość z nas zapewne słyszała o takich usługach i dostawcach/platformach infrastruktury chmurowej, a być może nawet miała okazję z nich skorzystać. Mam tu na myśli rozwiązanie PaaS o nazwie Heroku. Korzystając z tej platformy, każdy może wdrożyć swoje oprogramowanie w chmurze za pomocą kilku kliknięć. W przypadku małych aplikacji usługa ta jest bezpłatna.

Warto również wspomnieć, że niektóre inne rozwiązania PaaS można uznać za takie, w których stosuje się zasady NoOps, jak np. Adobe Cloud na Magento. Choć model NoOps upraszcza wdrażanie aplikacji i zarządzanie nimi na Magento, to nie wpisuje się w ścisłą definicję platformy NoOps. NoOps zazwyczaj odnosi się do środowiska, w którym inżynierowie oprogramowania (programiści) samodzielnie wykonują większość zadań operacyjnych, przy minimalnym zaangażowaniu dedykowanych zespołów operacyjnych. Usługa Adobe Cloud na Magento eliminuje wiele zawiłości związanych z infrastrukturą i wdrażaniem, ale  nadal wymaga zaangażowania administratorów systemów i zespołów operacyjnych do zarządzania podstawową infrastrukturą chmury i zapewnienia płynnego działania platformy.

Mając powyższe na uwadze, można przyjąć, że w Heroku stosuje się więcej zasad NoOps, a eliminując zawiłości operacyjne pozwala programistom skupić się na logice aplikacji i procesie wdrażania bez potrzeby posiadania dogłębnej wiedzy na temat infrastruktury. Umożliwia to inżynierom oprogramowania samodzielne wykonywanie szerokiego zakresu zadań związanych z tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania oraz jego zarządzaniem, dostosowując ich realizację do zasad NoOps.

Inne przykłady wdrożeń NoOps

Oto kilka innych przykładów wdrożeń NoOps (przynajmniej w pewnym zakresie):

DigitalOcean App Platform

  • DigitalOcean App Platform: DigitalOcean App Platform to w pełni zarządzana platforma jako usługa (PaaS), która upraszcza wdrażanie i skalowanie aplikacji. Programiści mogą przesyłać swój kod na platformę, a DigitalOcean tworzy niezbędną infrastrukturę, zarządza wdrożeniami kontenerowymi oraz obsługuje skalowanie i równoważenie obciążenia.

Google App Engine

  • Google App Engine: Google App Engine to w pełni zarządzana platforma bezserwerowa do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych na dużą skalę. Automatycznie skaluje się w zależności od ruchu w aplikacji i zużywa zasoby tylko wtedy, gdy działa kod.

NoOps nie jest tylko teoretyczną koncepcją, ale praktycznym podejściem,  które jest stosowane przez  różne platformy. Platformy te zapewniają rozwiązania wraz z narzędziami do automatyzacji i infrastrukturą niezbędną do skupienia się programistów na kodowaniu podczas wykonywania zadań operacyjnych. Ponieważ tworzenie oprogramowania jako dziedzina nadal ewoluuje, można spodziewać się większej liczby praktycznych zastosowań NoOps i jeszcze bardziej innowacyjnych sposobów usprawnienia procesu pracy nad oprogramowaniem.

Przyszłość NoOps i inżynierii platform z perspektywy zespołów programistycznych i operacyjnych

Ponieważ tworzenie oprogramowania stale ewoluuje, przyszłość NoOps i jego związek z inżynierią platform jest tematem wielu dyskusji i spekulacji.

Praktyczne zastosowanie NoOps — ograniczenia i znaki zapytania

Nadal intensywnie dyskutuje się o tym, ile brakuje rozwiązaniom PaaS do tego, żeby stać się  pełnymi zastosowaniami NoOps. W każdym rozwiązaniu można odnaleźć przynajmniej kilka elementów modelu NoOps, ale zawsze istnieją pewne ograniczenia. Na przykład platformy te automatyzują wiele zadań operacyjnych, ale nadal występuje w nich wiele funkcji operacyjnych, które wymagają pewnego poziomu wiedzy DevOps i wysiłku ze strony inżynierów oprogramowania. Wynika to z faktu, że pomimo wysokiego poziomu automatyzacji, nadal istnieją zadania, które wymagają manualnej interwencji lub głębszego zrozumienia podstawowych elementów i systemów infrastruktury.

Rola inżynierii platform

Zachodzące zmiany sprzyjają inżynierii platform. Duże organizacje chętnie inwestują w ten obszar, ponieważ dostrzegają potencjalne korzyści płynące ze standaryzacji rozwiązań, narzędzi do wdrażania procesów, operacji wykonywanych ręcznie i metod zautomatyzowanych. Inżynieria platform nie jest jednak całkowitą implementacją modelu NoOps. Funkcjonuje ona bardziej jako pomost między tradycyjnymi praktykami DevOps a idealnym NoOps, dążąc do zmniejszenia złożoności i związanych z nią kosztów.

Wpływ standaryzacji

Standaryzacja będąca efektem inżynierii platform może prowadzić do szeregu znaczących korzyści. Korzystając ze standardowych narzędzi i procesów, programiści są w stanie pracować wydajniej, ponieważ nie muszą stale uczyć się i dostosowywać do nowych systemów. Może to prowadzić do skrócenia czasu dostawy i obniżenia kosztów, co czyni to podejście atrakcyjnym dla wielu organizacji.

Przyszłość inżynierii platform wygląda obiecująco. A ponieważ coraz więcej organizacji dostrzega jej zalety, możemy spodziewać się większych inwestycji w tym obszarze. TechWorld opublikował niedawno nagranie z serii TechWorld with Nana, omawiające szczegóły związane z inżynierią platform. Powinni je obejrzeć wszyscy zainteresowani przyszłością tworzenia oprogramowania.

Wnioski

Model NoOps nie zwiastuje końca DevOps. Zamiast tego powinien być postrzegany jako kolejna koncepcja, która stanowi dodatkowy krok w ewolucji DevOps lub SRE (site reliability engineering – inżynierii niezawodności). Z drugiej jednak strony, może wymagać to od programistów większej wiedzy na tematy, które w innych okolicznościach pozostałyby przed nimi ukryte. Dzięki temu specjaliści DevOps będą mogli skupić się bardziej na swoim obszarze odpowiedzialności.

Tworzenie środowiska jako platformy NoOps jest dość skomplikowanym i wymagającym procesem, który będzie wymagał zaangażowania dedykowanego zespołu do zarządzania wieloma decyzjami architektonicznymi i generalnie jest złożoną i czasochłonną sprawą. W związku z tym zdolność do radzenia sobie ze środowiskiem technologicznym NoOps jest czymś, co w dużej mierze zależy od kwalifikacji zespołu operacyjnego. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do jednego z najlepszych zespołów ekspertów i od razu rozpocząć zmianę w kierunku NoOps i DevOps.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zoom 30 min

lub zadzwoń do nas +1 (857) 302-3414

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.