Statystyka wdrażania chmury: 57 CIO dzieli się swoim doświadczeniem

Statystyka wdrażania
chmury: 57 CIO
dzieli się swoim
doświadczeniem

Cloud Adoption Statistics

Jaki jest obecny stan wdrażania chmury? Wyniki naszej ankiety Klub CIO przedstawiają się zaskakująco, a wiele osób zadaje pytanie: “Czy chmura jest jedyną alternatywą na przyszłość?”

Nasza statystyka wdrażania chmury za 2019 rok

Statystyka dotycząca wdrażania chmury pomaga zrozumieć trudności związane z transformacją chmurową. Dlatego też poprosiliśmy 57 CIO o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jak wielu z nich wdrożyło już chmurę w swoich przedsiębiorstwach? W jakim stopniu? Czy można dostrzec jakieś wspólne trendy i problemy?

Trzydziestu siedmiu (37) CIO biorących udział w ankiecie reprezentowało firmy europejskie, a 20 firmy z siedzibą poza Europą. Dwudziestu pięciu (25) respondentów reprezentowało firmy zatrudniające ponad 2000 pracowników, a ponad połowa firm miała przychody przekraczające 100 milion euro.

5 pytań dotyczących statystyki wdrażania chmury

Nasza ankieta składała się z pięciu pytań. Chcieliśmy nie tylko stworzyć statystykę wdrażania chmury, ale także zrozumieć plany ankietowanych CIO, dlatego też postanowiliśmy, że niektóre pytania będą otwarte.

1. Ile kluczowych systemów działa obecnie w chmurze publicznej?

2. Z których chmur publicznych korzystacie?

3. Do kiedy znikną ostatnie serwery fizyczne i/lub chmura prywatna?

4. Czy vendor lock chmury publicznej jest postrzegany jako ryzyko czy akceptowalny fakt?

5. Jaka jest Wasza opinia na temat “Serverless”, “Kubernetes/Docker” i “DevOps”?

Nasze ostatnie pytanie miało na celu poznanie szerszego spojrzenia respondentów. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak oceniają główne podejścia, rozwiązania i architektury powstałe dzięki rozwojowi modeli chmurowych. Chcieliśmy także poznać ich nadzieje i rozczarowania oraz dowiedzieć się, w jaki sposób ich organizacje przystosowały się do głównych opcji dostępnych w środowisku chmurowym.

Główne wyniki pokazują tempo wdrażania chmury

Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła określić tempo wdrażania chmury w firmach objętych badaniem. Niektóre wyniki były zgodne z naszymi oczekiwaniami, podczas gdy inne były dla nas zaskakujące:stats

Bliższe spojrzenie na tempo wdrażania chmury

Wracając do naszego pierwszego pytania, udało się nam uzyskać nawet bardziej szczegółowy ogląd tempa wdrażania chmury w firmach objętych badaniem:

 • Jak już wspominaliśmy, 70% ankietowanych przeniosło mniej niż 20% swoich głównych systemów do chmury
 • 26% z nich przeniosło między 20% a 60% swoich systemów
 • Tylko 2% przeniosło 60% do 90% systemów
 • Kolejne 2% natomiast przeniosło ponad 90% lub nawet wszystkie główne systemy do chmury

Wyniki badania ujawniły bardziej konserwatywne podejście ankietowanych CIO niż tego oczekiwaliśmy. Większość z nich nadal polega na własnych centrach danych lub chmurach prywatnych. Dowiedzieliśmy się także, że 67% respondentów nawet nie planuje całkowitego odejścia od stosowanych obecnie rozwiązań. Ponadto:

 • 19% ankietowanych uważa, że wdroży chmurę za więcej niż 2 lata
 • 5% chce wdrożyć chmurę w ciągu najbliższych dwóch lat
 • 7% chce wdrożyć chmurę w ciągu roku
 • 2% nie korzysta już z fizycznych serwerów ani chmur prywatnych

Decyzja ta może w głównej mierze wynikać z faktu, że wielu CIO miało krytyczne podejście do vendor lock w chmurach publicznych. Sześćdziesiąt jeden procent (61%) postrzegało vendor lock jako ryzyko, więc budowali oni systemy, które były w jak najmniejszym stopniu uzależnione od jednej chmury publicznej. 39% miało inne zdanie i uważało, że vendor lock jest akceptowalnym rozwiązaniem i zdecydowało się korzystać z kilku różnych modeli PaaS i IaaS.

Najbardziej popularne trendy związane z wdrażaniem chmury

Zadając nasze ostatnie pytanie, chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób ankietowani CIO wykorzystują trendy związane z wdrażaniem chmury. Serverless można traktować jako podejście i strategię służącą do obsługi środowisk i systemów, które działają efektywnie w modelu chmury. Ilu CIO z niego korzystało lub planowało korzystanie z niego?

 • Dla 7% ankietowanych Serverless jest domyślną architekturą nowych rozwiązań w firmie
 • Dla 30% respondentów jest podejściem stopniowo zastępującym podejście kontenerowe w nowych systemach
 • 63% ankietowanych uważa, że Serverless jest podejściem niszowym, niegotowym produkcyjnie do ich zastosowań

CIO patrzą przychylniej na Kubernetess/Docker. Ponad połowa ankietowanych (54%) postrzega te technologie jako nadzieję na przyszłość i jest to podejście, które zaczynają wykorzystywać w swoich organizacjach. Co czwarty respondent stwierdził, że technologia ta staje się powoli legacy i zostanie z nami na dłużej. Odmienne zdanie ma 23% badanych, którzy są rozczarowani Kubernetes/Docker.

Ankietowani CIO w większości, 61%, postrzegają DevOps jako niezbędny element workflow w ich organizacjach. 20% uważa, że jest to bardziej równoległa warstwa organizacyjna plasująca się między deweloperami a operations. Tylko 12% respondentów postrzega DevOps jako chwilową modę, z której będzie „więcej z tym problemów niż korzyści”.

Powiązanie między środowiskami chmurowymi a trendami związanymi z wdrażaniem chmury

Co ciekawe te liczby różniły się w zależności od tego, z jakiego rodzaju usług chmurowych korzystali respondenci. Liczby całkowite przedstawiają się następująco (23% nie używa chmury publicznej):numbersBlisko połowa ankietowanych niekorzystających Azure przeniosła już do chmury między 20% a 60% wszystkich swoich kluczowych systemów. Użytkownicy Azure, będący mniejszością, byli bardziej otwarci na zmiany i postrzegali Azure głównie jako jeden z elementów swojej architektury.

Z drugiej zaś strony użytkownicy Azure byli bardziej pozytywnie nastawieni do Kubernetes/Docker (66%), a połowa z nich uważała, że podejście serverless będzie stopniowo wypierało podejście kontenerowe. Użytkownicy Google Cloud w dużej mierze pragną zachować swoją własną infrastrukturę (78%), a prawie wszyscy z nich pozytywnie podchodzą do DevOps. Większość użytkowników AWS postrzega vendor lock jako ryzyko.

Czy duzi gracze działają szybciej według naszego raportu śledzącego wdrażanie chmury?

Podczas gdy wszystkie odpowiedzi respondentów zbierane na potrzeby naszego raportu o wdrażaniu chmury były traktowane na równi, nie wszyscy ankietowani reprezentowali większe firmy. Wydzielając 29 największych firm, chcieliśmy dowiedzieć się, czy są one bardziej skłonne do transformacji chmurowej czy też bliższe jest im konserwatywne podejście.

 • 93% największych firm biorących udział w badaniu miało 60% wszystkich kluczowych systemów w chmurze publicznej
 • Ponad 70% nie planowało całkowitego zastąpienia istniejącej infrastruktury
 • 50% z nich korzysta z Azure
 • Ponad 60% postrzega vendor lock jako ryzyko
 • Ponad 60% uważa serverless za podejście niszowe, chociaż 33% sądzi, że zastąpi ono podejście kontenerowe
 • 67% uważa Kubernetes/Docker za nadzieję na przyszłość

Podsumowując, w kontekście wykorzystania chmur publicznych, firmy te szybciej wdrażały rozwiązania chmurowe. Niemniej jednak, głównie ze względu potencjalne ryzyko vendor lock, większość z nich nadal w pewnym zakresie korzystała z chmur prywatnych oraz kombinacji chmury hybrydowej.

Czy chmura to jedyna opcja? Moje osobiste wnioski

Po analizie statystyk dotyczących wdrażania chmury, dzieląc się moją opinią, polegam także na swoim doświadczeniu zawodowym w obszarze usług chmurowych. W Avenga doradzamy klientom w zakresie transformacji chmurowej, a moje doświadczenia zdobyte podczas realizacji konkretnych projektów pozwalają mi dostrzec potencjalne usprawnienia.

W porównaniu do wniosków płynących z naszego badania, mam przywilej pracy w organizacji należącej do awangardy chmurowej transformacji. W Avenga doszliśmy do takiego etapu, że fizyczne serwery wydają się nam równie dziwne jak widok wozu konnego na autostradzie.

Mam jednak świadomość, że świat jest dużo bardziej różnorodny. Dlatego mamy takie a nie inne podejście do świadczenia usług na rynku. Posiadamy kompetencje i doświadczenie nie tylko dotyczące chmury publicznej, ale także chmur lokalnych i maszyn fizycznych.

„W Avenga doszliśmy do takiego etapu, że fizyczne serwery wydają się nam równie dziwne jak widok wozu konnego na autostradzie.”

Rozrzut danych, które uzyskaliśmy w naszym badaniu, i raczej konserwatywne podejście udokumentowane w odpowiedziach o transfer do chmury publicznej nie są więc dla mnie zaskoczeniem. Natomiast zastanawia mnie ocena Kubernetes i jego ekosystemu. Na podstawie własnych obserwacji spodziewałem się raczej uznania go za standard przez aklamację.

Serverless można obecnie podsumować ironicznie jako podwójnie „zimny start”. Po pierwsze, dotyczy to nieprzewidywalnego i zwykle zbyt długiego czasu „budzenia” się funkcji; po drugie, dotyczy technologii, która nie jest już młoda, gdyż istnieje od ponad pięciu lat, a w naszym świecie lata to wieki; tymczasem poziom wdrożenia serverless jest nadal niski.

Kiedy pytamy w ankiecie o DevOps, uzyskujemy odpowiedzi, moim zdaniem, dalekie od kontrowersji. Potwierdza się, że coraz bardziej wiadomo, na czym DevOps polega, czemu służy, a definicja praktyczna zmierza ku akceptowalnie niskiej rozbieżności. To cieszy.

Podsumowując, w porównaniu z naszymi obserwacjami i praktyką w naszej ankiecie dostrzegamy 20–30% „twardego elektoratu” konserwatywnego. Na jego liczebność składają się uzasadnienia biznesowe, opór przed zmianą podejścia do IT czy wreszcie przywiązanie do lokalnej infrastruktury (If it works – don’t fix it).

Chmura zmienia się, rozwija, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna: tempo jej adaptacji jest niższe od oczekiwań największych pesymistów. Patrząc z perspektywy 20 lat w branży, zawsze miało się to dziać szybciej i odważniej. Nie działo się i nie dzieje się.

Ale obok sceptyków czy entuzjastów i całej toczącej się dyskusji, niezmiennie przybiera strumień coraz większej adaptacji. W czasie, gdy piszę ten komentarz, kolejna aplikacja znalazła się w chmurze, a kolejny system lokalny został zastąpiony rozwiązaniem SaaS.

Dla nas, entuzjastów chmurowych, czas działa na naszą korzyść. Ciekawe, gdzie przebiega asymptota, ta lokalna, danej organizacji, zarówno czasu, jak i głębokości transformacji chmurowej.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zadzwoń (Bezpłatnie*) +1 (857) 302-3414

Zoom 30 min

* USA i Kanada, obowiązują wyjątki

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.