Cyfrowa gospodarka finansowa potrzebuje otwartej bankowości, aby osiągnąć sukces

Cyfrowa
gospodarka
finansowa
potrzebuje
otwartej
bankowości, aby
osiągnąć sukces

Digital Financial Economy

Na czym dokładnie polega otwarta bankowość? Więcej danych oznacza lepsze usługi, a to właśnie jest istotą technologii otwartej bankowości. Wymaga ona wymiany informacji finansowych między tradycyjnymi instytucjami finansowymi, takimi jak banki i dostawcami zewnętrznymi, czyli TPP. Otwarty system bankowy dotyczy jednak w równym stopniu klienta, jak i innowacyjnych usług finansowych.

Obecnie usługi finansowe są oferowane przez dostawców, którzy nie mają ze sobą kontaktu. Dane dotyczące jednego użytkownika są rozproszone po różnych silosach informacyjnych. Cyfrowa transformacja usług finansowych byłaby możliwa, ale tylko wtedy, gdyby te źródła danych mogły być współdzielone i to wyłącznie za zgodą użytkownika.

→Dowiedz się więcej Zasadniczo dane są dobre – tylko sposób ich wykorzystania może budzić wątpliwości

Poza regulacjami dotyczącymi udostępniania danych, wielkim wyzwaniem jest rozwój technologii potrzebnych do bezpiecznej wymiany danych: ekosystemu, a przede wszystkim API otwartej bankowości (interfejsów programowania aplikacji).

Jaką rolę odgrywa otwarta bankowość w procesie transformacji cyfrowej?

Otwarta bankowość dobrze wpisuje się w dzisiejszą ekonomię współdzielenia. Jeśli samochody (jak Uber) i domy (jak Airbnb) mogą być współdzielone w celu stworzenia lepszych systemów, to jest to możliwe także w przypadku danych finansowych. Klienci mogą zyskać na tym dzieleniu się, zwłaszcza jeśli prawo pomoże im dokonać świadomego wyboru.

→ Dowiedz się więcej o Doświadczeniach klienta w branży finansowej

Oczywiście, Uber i Airbnb uważają się za firmy technologiczne, ale to właśnie przykład, jak gospodarka współdzielenia na szeroką skalę wdrożyła technologię cyfrową. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku otwartej bankowości. Według raportu World FinTech, 60% banków i 70% firm z sektora fintech uważa, że najlepszym modelem jest model podziału dochodów, czyli udział banków i TPP w generowanych dochodach.

Technologiczny punkt widzenia: API w otwartej bankowości

86% banków na świecie badanych przez Finastrę rozważa wykorzystanie otwartych interfejsów API w celu udostępnienia funkcji otwartej bankowości

API jest tym, co pozwala aplikacji lub oprogramowaniu na bezpieczną i efektywną interakcję z innymi systemami. Interfejsy API mogą być otwarte lub mieć konkretnych właścicieli.

Firmy takie, jak Apple lub Google mogą mieć API obwarowane warunkami, które partnerzy zaakceptują, ponieważ jest to dla nich rozsądny ruch z biznesowego punktu widzenia. Jednakże mniejsze firmy będą miały większe trudności z przekonaniem partnerów do zaakceptowania swoich warunków. Z taką samą sytuacją będziemy mieli do czynienia w sektorze usług finansowych, gdzie duże banki będą ustalać zasady udostępniania danych.

Jest to jeden z powodów, dla których warto mieć otwartą bankowość i otwarty model API. Otwarte API pozwalają na łatwiejsze i bezpieczniejsze sposoby udostępniania danych, zmniejszając tym samym trudności we wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek. Pojawiają się już odpowiednie przepisy regulujące ten obszar, szczególnie w Europie.

Nowe usługi finansowe zawsze potrzebowały danych bankowych. Pierwsza generacja aplikacji, a w szczególności narzędzi do zarządzania finansami osobistymi, uzyskiwała dostęp do danych dzięki  technice „screen scrapingu”, ale wymagało to od klientów udostępnienia danych do logowania się w aplikacji innego usługodawcy. Następnie aplikacja wybierała potrzebne informacje spośród wszystkich dostępnych danych. Jest to bardziej uciążliwe i mniej bezpieczne niż API, które oferuje bardziej precyzyjny dostęp do danych.

Rozwój technologii

To jednak nie koniec wyzwań związanych z technologią. Podjęcie decyzji o udostępnieniu danych nie przekłada się natychmiast na dobrze zbudowane API, które umożliwią współdzielenie danych.

Podstawowe systemy bankowe mogą nie radzić sobie dobrze z technologią wymaganą do budowy otwartych interfejsów API. Wraz z upływem czasu banki zazwyczaj zdążyły już opracować złożony zestaw aplikacji. Jak wszystkie systemy, także ich dotychczasowe systemy z czasem stały się nieefektywne i teraz nie zawsze są kompatybilne z nowszymi technologiami, w tym z nowoczesnymi API.

Oznacza to, że systemy bankowe muszą inwestować w rozwój i technologię API otwartej bankowości, podobnie jak TPP.

Istnieją dostawcy technologii dysponujący narzędziami do projektowania, testowania i monitorowania API. Istnieje również społeczność deweloperów, która nieustannie pracuje nad ulepszaniem projektów i funkcji API. Banki i TPP muszą korzystać z tych zasobów i rozwijać je w celu stworzenia interfejsów API, które będą powszechnie stosowane oraz przyciągną jeszcze więcej deweloperów.

Oczywiście niektóre banki już teraz postrzegają tę inwestycję jako alternatywny strumień przychodów. Podczas gdy w zmienionej dyrektywie UE w sprawie usług płatniczych (PSD2) jest zalecenie, aby API były bezpłatne, to nie ma ono zastosowania do API,które przekraczają podstawowe wymagania. Banki takie jak Nordea i BBVA mają nadzieję, że będą generować przychody z budowy takich interfejsów API, a jednocześnie zapewnią wyższy poziom usług.

Wracamy do podstaw. Prywatność i bezpieczeństwo danych

Otwarte API oznaczają również, że banki muszą polegać na TPP, aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Obawy związane ze słabą implementacją API powstrzymują otwartą bankowość. Naruszenia danych u TPP mogą narazić klientów na niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli przechowują oni dane finansowe.

Podczas gdy technologia otwartej bankowości rozwija się, banki muszą posiadać systemy, które wykrywają nieuczciwe transakcje. Standardy PSD2 wymagają, aby wszyscy dostawcy usług płatniczych, w tym banki, przeprowadzali analizę ryzyka wszystkich transakcji finansowych; analiza ta musi być przeprowadzana również w czasie rzeczywistym.

→ Dowiedz się więcej Usługi w zakresie danych od Avenga 

Jeszcze ważniejsze jest wykrycie luk w implementacji API. Słaba implementacja API w otwartej bankowości może prowadzić do oszustw, więc wykrycie takich słabości wymagałoby specjalistycznego monitorowania.

Na rozwijającym się rynku ważne jest, aby zapewnić klientom prywatność i bezpieczeństwo danych. Innowacyjne usługi finansowe nie będą w stanie pozyskać klientów, jeśli zgłoszenia o naruszeniu danych osłabią ich zaufanie do produktu.

Regulacje takie jak PSD2 zawierają przepisy, które wymagają od banków i TPP zapewnienia klientom prywatności i bezpieczeństwa danych, ale to właśnie rozwój technologii byłby najlepszym tego gwarantem. Istnieje wiele możliwości, począwszy od lepszych sposobów uwierzytelniania użytkowników, a skończywszy na opracowaniu systemów zapewniających jedynie niezbędny dostęp do danych.

Otwarta bankowość dla firm

Prawdziwa transformacja cyfrowa ma miejsce tylko wtedy, gdy istniejące przedsiębiorstwa wdrażają najnowsze technologie, tak aby również klienci mogli korzystać z oferowanych przez nie korzyści. Raport KPMG na temat otwartej bankowości sugeruje, że małe i średnie firmy będą się dostosowywać do wymogów otwartej bankowości w wolnym tempie nawet wtedy, gdy banki wprowadzą wymagane API.

Ale jest na to rozwiązanie. Raport mówi, że potrzebna jest lepsza komunikacja w zakresie otwartej bankowości i że to dostawcy technologii powinni stanowić siłę napędową do działania. Na przykład PSD2 wymaga obecnie dodatkowego uwierzytelniania zabezpieczeń w przypadku transakcji internetowych przekraczających 30 EUR. Sprzedawca technologii, który może pomóc w międzynarodowych rozwiązaniach płatniczych za pośrednictwem otwartej platformy bankowej, świadczy istotną usługę, a jednocześnie zwiększa wykorzystanie otwartych systemów bankowych.

Raport KPMG wykazał również, że najbardziej skłonne do korzystania z otwartych platform bankowych byłyby szybko rozwijające się i ambitne przedsiębiorstwa ukierunkowane na dynamiczny rozwój. Dla przykładu 24% badanych firm stwierdziło, że zainwestuje w rozwiązania z zakresu otwartej bankowości, jeśli usprawnią one i przyspieszą dokonywanie płatności między dostawcami a klientami. Ponadto, 22% przyznało, że byłyby gotowe zapłacić za system zarządzania rachunkami finansowymi, kredytami, oszczędnościami i aktywami z jednego miejsca. Co najważniejsze, nawet 50 proc. stwierdziło, że rozwiązania z zakresu otwartej bankowości byłyby dla nich do przyjęcia od zaufanych dostawców usług finansowych.

Otwarta bankowość w branży ubezpieczeniowej

Wpływ otwartej bankowości jest już widoczny nie tylko w sektorze bankowym, ale także na całym rynku usług finansowych.

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby organy regulacyjne zmusiły ubezpieczycieli do dzielenia się danymi, tak jak to robią banki, to istnieje kilka powiązanych czynników, które i tak skłaniają ubezpieczycieli do takiego działania. Otwarta bankowość przyczynia się do pojawiania się na rynku nowych firm z branży insurtech o świeżym podejściu do otwartości, które jest niezbędne, jeśli organizacje te pragną stać się liczącymi graczami w przyszłości. Koncentrują się one na technologii i wykorzystują dane do świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług. Te nowe firmy z branży insurtech promują również ekosystem produktów, a nie poszczególnych usług oddzielnych firm, co ostatecznie prowadzi do stworzenia lepszych portfeli usług i ułatwia zatrzymanie klientów oraz zapewnia lepszy zwrot z inwestycji.

„Otwarte ubezpieczenia”, czyli współdzielenie i wykorzystywanie danych i usług w różnych branżach za pomocą otwartych interfejsów API, to zyskujący na popularności trend, nie mniej istotny niż otwarta bankowość. Umożliwia on dostawcom usług ubezpieczeniowych budowanie rozwiązań oczekiwanych przez klientów, oferty cyfrowej i modeli biznesowych, a następnie do łączenia się z klientami na nowe sposoby, które przekładają się na doskonałość operacyjną.

→ Dowiedz się więcej o Transformacji cyfrowej w sektorze ubezpieczeń i finansów. Wywiad z Fabianem Van Lanckerem z Swiss Life Niemcy

Najlepiej nie czekać na przepisy lub udostępniać tylko minimalny zakres danych. Klienci przyzwyczają się do zintegrowanych usług, a więc firmy technologiczne już teraz są chętne do świadczenia tych usług.

Branża ubezpieczeniowa może uczyć się od organizacji, które jako pierwsze wdrożyły otwartą bankowość. Banki, które implementowały technologie i platformy otwartej bankowości, najbardziej skorzystały ze zróżnicowanych strumieni przychodów dzięki dywersyfikacji swojej tradycyjnej oferty i zwiększeniu wartości dla klientów. Najlepiej jest nie czekać na regulacje i nie dzielić się jedynie minimalnym zakresem danych. Klienci przyzwyczajają się do zintegrowanych usług, więc firmy technologiczne są już gotowe do ich świadczenia.

Przepisy dotyczące otwartej bankowości na świecie

Otwarta bankowość ma na celu stworzenie ekosystemu usług, które opierają się na dostępie do danych, ale ekosystem ten rozwija się w oparciu o przepisy regulujące kwestie udostępniania danych, które obowiązują na każdym rynku.

Wielka Brytania i Unia Europejska

Zacznijmy od Unii Europejskiej, która przyjęła długofalowe podejście względem otwartej bankowości i która zawsze miała przepisy dotyczące prywatności danych i ich udostępniania.

PSD2, czyli zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych, reguluje usługi i dostawców usług płatniczych. Celem dyrektywy jest, by więcej podmiotów niebankowych świadczyło usługi i zwiększyło konkurencję na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa ma także na celu wypracowanie bardziej skoordynowanego podejścia do praw konsumentów.

Wszystko to wspiera otwartą bankowość. W rzeczywistości kluczowy przepis dyrektywy w sprawie usług płatniczych umożliwia dostęp do rachunków podmiotom niebędącym bankami. Nordea wcześnie przyjęła ten przepis, otwierając swoje API dla deweloperów i danych klientów. Istnieją również inicjatywy takie jak Grupa Berlińska pracująca nad dostępem do rachunków bankowych wymaganym w PSD2.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE również nie zmienia przepisów. Wiele z postanowień PSD2 jest częścią prawa brytyjskiego i obowiązującego tam, ugruntowanego Standardu Otwartej Bankowości.

Stany Zjednoczone i Ameryka Łacińska

W USA brakuje tak scentralizowanego podejścia do otwartej bankowości i współdzielenia danych. Nie istnieje tam żaden centralny system regulacyjny i aż osiem agencji federalnych ma pewną jurysdykcję nad dostępem do danych finansowych. Departament Skarbu USA stara się zharmonizować działania tych agencji, aby umożliwić użytkownikom autoryzowanie dostępu do danych finansowych.

Nie powstrzymało to oczywiście innowacji technologicznych, ale trudno jest oczekiwać upowszechnienia się nowych rozwiązań na rynku na szeroką skalę bez długoterminowych regulacji. Obecnie umowy są zawierane między poszczególnymi bankami. Przykładem są Chase i Wells Fargo z Xero i Finicity.

Idąc dalej na południe od granicy ze Stanami Zjednoczonymi, Meksyk posiada przepisy, które wspierają otwarte API bankowe w systemie finansowym. W Meksyku podejmowane są również próby rozwoju określonych standardów, szczególnie w odniesieniu do standaryzacji API. Bank Centralny Brazylii także pracuje nad modelem otwartej bankowości.

Region Azji i Pacyfiku

Region Azji i Pacyfiku podejmuje bardziej dynamiczne działania ukierunkowane na wdrażanie otwartych interfejsów API dla bankowości. Singapur posiada rynek fintech oparty na API do analizy ryzyka, ponieważ oceny zdolności kredytowej nie są dostępne. Władze monetarne Singapuru utworzyły dział fintech, który ma regulować ten proces.

Władze monetarne Hongkongu zobowiązały banki z segmentu tier 1 do otwarcia swoich interfejsów API. Korea Południowa była pierwszym krajem, który uruchomił wspólną infrastrukturę API w instytucjach finansowych. W Indiach wdrożenie cyfrowej tożsamości obywateli tworzy cyfrowy ekosystem, który obejmuje otwarte interfejsy API dla bankowości. Australia rozważa wprowadzenie regulacji podobnych do PSD2.

Afryka

Niektóre afrykańskie kraje wdrożyły zaskakujące innowacje w zakresie otwartych systemów bankowych. Weźmy na przykład Rwandę. Narodowy Bank Rwandy opublikował rozporządzenie w sprawie zbierania i analizowania danych o klientach ze względu na rozwijający się rynek technologii finansowych.

Nigeria opracowuje standardy API dla wielu usług bankowych. W RPA zarówno innowacyjne banki, jak i firmy z sektora fintech forsują trendy w obszarze otwartej bankowości. W Afryce Wschodniej nowe modele oceny ryzyka powstają przy użyciu alternatywnych źródeł danych, takich jak korzystanie z telefonów komórkowych, a najbardziej popularnym przykładem jest M-Shwari.

Otwarta przyszłość bankowości i związane z nią wyzwania 

Podsumowując, otwarta bankowość to proces cyfrowej transformacji ugruntowanego rynku finansowego. Dostępność większej ilości danych i regulacje dotyczące dozwolonego ich wykorzystania mogą przynieść wiele korzyści dla sektora finansowego.

  • Zmieni się sposób funkcjonowania banków: TPP zmuszą banki do wdrażania ulepszeń i innowacji. Nie będą chciały być jedynie źródłem danych, ale dostawcą użytecznych usług.
  • Nowe metody płatności: wyobraź sobie metody płatności, które nie są ograniczone do danego regionu lub takie, które wykorzystują możliwości smartfonów; wiele może zmienić się w sposobie, w jaki płacimy za różne rzeczy.
  • Personalizacja finansów: dostępne obecnie usługi inwestycyjne wymagają działań ze strony człowieka. Dzięki większej ilości dostępnych danych, narzędzia innych firm mogą znaleźć nowe sposoby, aby pomóc przeciętnemu inwestorowi w zarządzaniu finansami.
  • Usprawnienie udzielania kredytów i pożyczek: łatwiejszy dostęp do danych użytkownika ułatwia analizę ryzyka i oferowanie pożyczek zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.
  • Rachunkowość może być zautomatyzowana: gdyby istniał dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, zarządzanie rachunkami byłoby stosunkowo łatwiejsze dla TPP. Również w tym przypadku może to być korzystne zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.
  • Zarządzanie tożsamością: Interfejsy API otwartej bankowości mogą standaryzować uwierzytelnianie użytkowników w instytucjach finansowych i TPP. Może to oznaczać efektywniejsze przekazywanie sobie informacji o oszustwach i wyłudzeniach między instytucjami finansowymi.

Oczywiście każda, nawet nieunikniona, zmiana w technologii i ustalonym systemie wiąże się również z wyzwaniami, których nie wolno ignorować.

  • Kwestie prywatności: otwarta bankowość wymaga udostępniania danych, ale użytkownicy mogą chcieć zachować prywatność swoich informacji. Dopóki przepisy nie są jednolite, TPP i banki muszą chronić te informacje.
  • Kwestie bezpieczeństwa: wraz z rosnącą dostępnością danych, stają się one coraz bardziej narażone są na kradzież. Banki i TPP muszą inwestować w zapewnienie jak największego bezpieczeństwa interfejsów API i innych procesów.
  • Wyzwania związane z przestarzałymi systemami: otwarta bankowość będzie potrzebować tradycyjnych graczy, aby zreorganizować swoje istniejące systemy w celu włączenia do nich firm zewnętrznych. Banki do tej pory miały wyłączne prawo do przechowywania danych klientów i nie wszystkie z nich będą chciały zrezygnować z tej kontroli.
  • Rozwój technologii otwartej bankowości: API otwartej bankowości stanowią wyzwanie, zwłaszcza jeśli banki chcą oferować innowacyjne usługi, dlatego inwestowanie w technologię jest ważne.

Chociaż nadal istnieje wiele wyzwań, korzyści płynące z otwartej bankowości zachęcają do jej szerszej popularyzacji. Dostawcy oprogramowania Fintech budują rozwiązania w chmurze, wdrażają algorytmy uczenia maszynowego i tworzą zaawansowane platformy analizy danych w celu rozwiązania problemów związanych z otwartą bankowością.

Jako zaufany dostawca technologii, Avenga kontynuuje rozwój całej gamy rozwiązań cyfrowych dla sektora BFSI, ożywiając wizję instytucji finansowych, aby mogły one pozostać istotne dla swoich klientów. Nasze udokumentowane doświadczenie w zakresie usług i rozwiązań programistycznych pokazuje, że wspieramy naszych klientów, którzy decydują się na wdrażanie otwartych rozwiązań i stajemy się aktywnymi uczestnikami tego nowego cyfrowego świata. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych kompetencji i przykładowych projektów zrealizowanych dla naszych klientów.

Inne artykuły

lub

Umów spotkanie

Zadzwoń (Bezpłatnie*) +1 (857) 302-3414

Zoom 30 min

* USA i Kanada, obowiązują wyjątki

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.