a360inc: wieloplatformowy ekosystem

Klient

a360inc

Branże

Fintech

Usługi

Rozwój oprogramowania

Technologie

Java, .NET

Wprowadzenie

LOGS Network to firma działająca w branży Fintech, oferująca usługi z zakresu szeroko rozumianej obsługi prawnej. Zapewnia ona adwokatom i prawnikom narzędzia do obsługi różnego rodzaju sporów sądowych i spraw, w tym spraw dotyczących m.in. upadłości, przypadków oszustwa itp. Firma specjalizuje się także w ustawodawstwie każdego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Osiem lat temu powstała platforma a360inc, która stała się swego rodzaju łącznikiem między LOGS Network i Avenga.

Mówiąc w skrócie, a360inc jest wiodącym rozwiązaniem technologicznym i outsourcingowym dla najlepszych i jednocześnie najbardziej wymagających kancelarii prawnych, firm weryfikujących tytuły własności, instytucji udzielających kredytów hipotecznych i inwestorów. Platforma została stworzona z myślą o tym, by firmy działające w branżach, w których stosuje się wiele różnorodnych procesów, były w stanie lepiej zarządzać swoją działalnością i w ten sposób ograniczyć ryzyka i zoptymalizować wyniki finansowe. Obejmuje ona rozwiązania zaprojektowane z myślą o zgodnością z odpowiednimi przepisami. Na rozwiązania te składają się m.in. technologie pożyczkowe, prawne, systemy obsługi roszczeń, dane dotyczące tytułów prawnych i usługi notarialne, w tym RON, czyli zdalna notarialność online.

„Usługi oferowane przez Avenga zapewniają kompleksową obsługę programistyczną dzięki bogatemu doświadczeniu w obszarze .NET i Salesforce, ale największą siłą firmy jest gotowość do współpracy — czy raczej współdziałania — z klientem i innowacyjność. Większość dostawców potrzebuje szczegółowych instrukcji, aby opracować odpowiednie rozwiązanie – w przypadku Avenga wystarczyło jedynie określić problem, aby byli oni w stanie stworzyć to, czego oczekiwaliśmy”.

Scott Brinkley, CEO

Avenga - Global Technology

Wyzwanie

a360inc nawiązało współpracę z Avenga, aby otrzymać wydajną platformę do zarządzania kwestiami prawnymi w branży kredytów hipotecznych udzielanych na potrzeby mieszkaniowe. Opracowany system miał w założeniu rzucić wyzwanie liderom rynku i stać się nowym standardem branżowym. Zadanie Avengi polegało na optymalizacji istniejących i opracowaniu nowych rozwiązań na miarę potrzeb klienta.

a360inc posiadało już cztery starsze systemy zarządzania sprawami, z którymi powiązane były duże bazy danych klientów. Systemy te działały jednak na bazie różnych modeli wdrożeniowych, a dodatkowym problemem były niekompatybilne schematy danych i przestarzały UX. Klient potrzebował nowoczesnego rozwiązania i nowego modelu zarządzania sprawami. Zależało mu też na migracji wszystkich swoich klientów do nowego systemu.

Z uwagi na specyfikę branży, rozwiązanie miało być hostowane we własnym centrum danych klienta, ale docelowo miało być ono przeniesione do chmury, gdy tylko klienci a360inc będą na to gotowi.

Rozwiązanie

Java

Zespół Avenga rozpoczął prace od badań odkrywczych z udziałem ekspertów specjalizujących się w systemach zarządzania sprawami. Niezbędna była analiza funkcji dostępnych w ramach istniejących systemów. Na podstawie wyników analizy opracowaliśmy zestaw wymagań, które obejmowały potrzeby użytkowników istniejącego systemu, jak i nowe wymagania, które miały stanowić fundament nowego — zunifikowanego — systemu.

Architektura SaaS z PHP

Następnym krokiem było zaprojektowanie alternatywnej architektury w oparciu o podstawowe przypadki użycia systemu i wymagania w zakresie atrybutów jakości. Po analizie kompromisów i eksperymentach koncepcyjnych zdecydowaliśmy się na hybrydową, niezależną od chmury architekturę SaaS, którą można wdrożyć zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze. Rozwiązanie to korzysta z połączeń niestandardowych i gotowych mikrousług działających na bazie Kubernetes, aby odseparować system od infrastruktury zasadniczej. Środowiska IT, DEV i QA zostały zaprojektowane jako rozwiązania chmurowe, co miało na celu zmniejszyć obciążenie centrum danych.

.NET

Zespół zaprojektował model domeny dla najważniejszych elementów i zmapował go z uwzględnieniem możliwości modeli danych starszych systemów. Opracowano plan migracji, aby dane wszystkich klientów można było w skuteczny sposób przenieść do nowego systemu utrzymując skrypty migracyjne w odpowiednim stanie w miarę rozwoju modelu domeny.

API Gateway

Gdy trzeba było zmierzyć się z wyzwaniem związanym z komunikacją między KeyApp a spersonalizowanymi systemami, postanowiliśmy przekształcić API Gateway w punkt dostępu. Oznacza to, że nasz zespół monitorował wszystkie zapytania użytkowników z myślą o kwestii bezpieczeństwa . W efekcie zaprojektowaliśmy wytyczne API Gateway, aby wszystkie operacje frameworka były zrozumiałe dla zespołu Kyriba, który miał dalej zarządzać gotowym systemem.

UI/UX

Przestarzały UI/UX wymagał analizy, która pomogła nam określić, z jakim ryzykiem wiąże się brak odpowiedniego systemu projektowania i właściwych wytycznych. Po analizie i określeniu zasadniczego problemu przeprowadziliśmy ogólną ocenę heurystyczną istniejącego rozwiązania, stworzyliśmy nowe koncepcje projektowe i opracowaliśmy nowe strategie UX wraz z planami wdrożenia. W efekcie Kyriba uzyskało spójniejszy, bardziej ujednolicony system projektowania doświadczeń użytkownika, co znacznie ułatwiło rozwój produktu.

Testy wydajności

Kyriba obsługuje wiele transakcji i procesów finansowych. Aby system działał, jak należy, wszystkie dane muszą być przetwarzane bardzo szybko. I aby tak było, postanowiliśmy sprawdzić i ocenić wydajność istniejącego systemu w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowaliśmy testy wydajności, aby określić, jak szybko zasadniczy framework Kyriba przetwarza transakcje i dane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub niespójności, system powiadamia o tym zespół testowy po stronie Avenga,

Dokumentacja portalu

Oprócz platformy KeyApp, Kyriba posiada również rozwiązanie dla programistów. Rozwiązanie to ma na celu uczyć nowych klientów i ich zespoły programistyczne, jak tworzyć aplikacje z funkcjami Kyriba od podstaw. Zadaniem Avengi było z kolei odświeżyć i unowocześnić to rozwiązanie. Wiązało się to z opracowywaniem nowej dokumentacji produktu przy okazji pojawienia się każdej kolejnej nowej funkcji Kyriba. Stworzyliśmy przewodniki z samouczkami, grafiką i linkami, aby wesprzeć klientów Kyriba w procesie tworzenia aplikacji jak najlepiej.

Nowy model sprzedażowy

Avenga miała za zadanie zmodernizować cały backend z myślą o stworzeniu nowego modelu sprzedażowego. Efektem naszych prac było wprowadzenie nowego model usług, z aktualną logiką i łatwiejszym w obsłudze, bardziej przyjaznym systemem zakupu usług.

Efekty

Współpraca Avenga z a360inc zaowocowała opracowaniem dokumentacji architektury na poziomie branżowym dla nowego, rozbudowanego systemu zarządzania sprawami. Dokumentacja ta obejmuje m.in. widoki architektoniczne, wypracowane kompromisowe rozwiązania technologiczne, wyniki POC itp. Co więcej, klient otrzymał też dwie platformy systemu zarządzania klientami (CMS) i jedno rozwiązanie księgowo-rozliczeniowe. Nasz zespół opracował także szczegółowy wieloletni plan wdrożeniowy obejmujący kluczowe działania, kamienie milowe, role i koszty iteracyjnego wdrażania rozwiązania oraz stopniowej migracji klientów do nowego systemu. Podsumowując, wdrożone rozwiązania, które tu opisano, pomagają prawnikom obsługiwać sprawy dużo skuteczniej, szybciej i łatwiej.

Często zadawane pytania (FAQ)

a360inc jest wiodącym rozwiązaniem technologicznym i outsourcingowym dla najlepszych i jednocześnie najbardziej wymagających kancelarii prawnych, firm weryfikujących tytuły własności, instytucji udzielających kredytów hipotecznych i inwestorów. Platforma ma na celu wspierać firmy działające w branżach, w których stosuje się wiele różnorodnych procesów, tak, by mogły lepiej zarządzać swoją działalnością i w ten sposób ograniczyć ryzyka i zoptymalizować wyniki finansowe.

a360inc nawiązało współpracę z Avenga, aby uzyskać wydajną platformę do zarządzania kwestiami prawnymi w branży kredytów hipotecznych udzielanych na potrzeby mieszkaniowe. Można powiedzieć, że chodziło o ustanowienie nowego standardu, który miał pomóc klientowi stać się liderem branży.

Systemy stanowiące fundament działania platformy a360inc charakteryzowały się różnymi modelami wdrażania, niekompatybilnymi schematy danych i przestarzałymi interfejsami UX. Klient potrzebował nowoczesnego rozwiązania i nowego modelu zarządzania sprawami. Zależało mu też na migracji wszystkich swoich klientów do nowego systemu.

Opracowaliśmy dokumentację architektury na poziomie branżowym dla nowego, rozbudowanego systemu zarządzania sprawami. Dokumentacja ta obejmuje m.in. widoki architektoniczne, wypracowane kompromisowe rozwiązania technologiczne, wyniki POC itp.. Efekty naszych prac sprawiły, że klient jest w stanie pomagać swoim klientom dużo skuteczniej i obsługiwać ich sprawy dużo szybciej i efektywniej.

lub

Umów spotkanie

Zadzwoń (Bezpłatnie*) +1 (857) 302-3414

Zoom 30 min

* USA i Kanada, obowiązują wyjątki

Rozpocznij rozmowę

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami. Odezwiemy się do Ciebie wkrótce.

Oops, this page's language has changed.