Korzystanie z transportu lotniczego bez pozostawiania śladu węglowego

Korzystanie z transportu lotniczego bez pozostawiania śladu węglowego

Mając na względzie optymistyczne prognozy dotyczące ożywienia gospodarczego, prawdopodobnie powrócimy również do naszych praktyk w obszarze podróżowania. Pamiętając o konsekwencjach naszych działań, naszym zamiarem jest przegląd i ulepszenie naszej polityki dotyczącej podróżowania.

Ponieważ nie możemy całkowicie wyeliminować korzystania z transportu lotniczego, staramy się latać mniej i w 2021 r. zrekompensujemy wszystkie emisje CO2 generowane przez nasze loty poprzez sadzenie drzew, wspierając kampanię TrillionTreeCampaign – globalną inicjatywę na rzecz odnowy lasów pod kierownictwem Programu Środowiskowego ONZ.

Sustainability

Działania dodatkowe

Posadzimy dwa razy więcej drzew niż potrzeba do zrównoważenia naszych emisji, rekompensując w ten sposób również osobiste podróże lotnicze naszych pracowników.

Myśląc perspektywicznie

Planujemy wspierać ekologicznie odpowiedzialną odnowę lasów poprzez udział w kampanii TrillionTreeCampaign w ramach Programu Środowiskowego ONZ.