Jak osiągnąć neutralność Co2 w kontekście korzystania z transportu lotniczego w 2020 roku

Jak osiągnąć neutralność Co2 w kontekście korzystania z transportu lotniczego w 2020 roku

Ponieważ nie możemy całkowicie uniknąć latania, staramy się latać mniej i zrekompensujemy wszystkie emisje CO2 generowane przez nasze loty w 2020 roku poprzez sadzenie drzew, wspierając kampanię TrillionTreeCampaign. TrillionTreeCampaign jest globalną inicjatywą na rzecz odnowy lasów pod kierownictwem Programu Środowiskowego ONZ.

 

Dodatkowa inicjatywa

Posadzimy dwa razy więcej drzew niż potrzeba do zrównoważenia naszych emisji Co2, rekompensując w ten sposób również osobiste podróże lotnicze naszych pracowników.

 

Myślenie przyszłościowe

Planujemy wspierać ekologicznie odpowiedzialną odnowę lasów w ramach TrillionTreeCampaign pod kierownictwem Programu Środowiskowego ONZ. Przygotowujemy się do posadzenia 5 000 drzew przed opublikowaniem szczegółowego podziału emisji pod koniec 2020 roku. Drzewa te zrekompensują około 416 ton CO2.