Działania charytatywne i wolontariat

Działania charytatywne i wolontariat

Bycie częścią czegoś większego dużo dla nas znaczy

Schroniska dla kobiet

Frauenhäuser Köln oferuje ochronę, zakwaterowanie i wsparcie dla kobiet i ich dzieci, które są dotknięte lub zagrożone przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną. Podczas każdego sezonu zimowego zbieramy i przekazujemy prezenty dla dzieci, które muszą spędzić Boże Narodzenie z mamą w schronisku. Każdy z nas zasługuje na mały cud.

Fundacja Bona Fid

Fundacja Bona Fide pomaga osobom niepełnosprawnym, a także wspiera ich rodziny materialnie, finansowo i psychologicznie. Pracują z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością. Pomagamy wyposażyć ich w niezbędny sprzęt do terapii i oczywiście do celów rozrywkowych.

Interwencyjne Centrum Adopcyjne

Wspieramy Interwencyjne Centrum Adopcyjne, organizację, która pomaga zapobiegać osieroceniom społecznym i stwarza dzieciom możliwości dorastania w jak najlepszym środowisku. Wspieramy rodziny zastępcze w odpowiedzialnym procesie wychowania dzieci oraz tworzenia dla nich nowych, bezpiecznych i szczęśliwych domów.