Działania na rzecz społeczności

Działania na rzecz społeczności

Staramy się wywierać wymierny wpływ, angażując naszych pracowników, partnerów i klientów w inicjatywy filantropijne i podejmując działania na rzecz społeczności, realizując w ten sposób określone wartości naszej firmy.

Angażowanie się w działania wykraczające poza ramy firmy

Sukces w biznesie oznacza również zaangażowanie poza granicami firmy i zaakceptowanie społecznej odpowiedzialności. Dlatego też wspieramy różne inicjatywy, których cele są bliskie naszym sercom, jak np.: Made by Dyslexia, StraßenKinder e.V. i Frauenhäuser Köln, Hebron IT Academy, Run for a Cause, Hour of Code, Women of Fortune i programy uniwersyteckie.

Nasi pracownicy przekazują swoją wiedzę uczniom, zwłaszcza dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, ponieważ rozumiemy, że następne pokolenie musi posiadać umiejętności niezbędne do nadążania za nowymi technologiami.

Poświęcamy nasz czas, jak również przekazujemy umiejętności i fundusze organizacjom charytatywnym, domom dziecka i innym organizacjom non-profit, czy to w formie darowizn, pomocy kobietom i ich dzieciom dotkniętym przemocą domową, zbierania funduszy, Decembeard, Run for a Cause, czy też oddawania krwi, itp.

Nasi pracownicy wspierają seniorów na wiele sposobów, czy to w ramach wolontariatu w domach opieki, czy też poprzez organizacje, które mają wpływ na życie osób starszych.

 

Wolny dzień do odebrania

Obecnie zwiększamy nasze wysiłki na rzecz pomocy społecznościom lokalnym, oferując naszym pracownikom możliwość wspierania samodzielnie wybranych programów. Ponadto, opcjonalnie, tworzymy w firmie listę inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, które mogą przełożyć się 11 670 godzin pracy w danej społeczności rocznie.

Nasi pracownicy mają możliwość wyboru dowolnej inicjatywy, którą chcieliby wesprzeć. Każda działalność wspierająca społeczność jest mile widziana, niezależnie od tego, czy jest to dzielenie się wiedzą, wolontariat adresowany do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, czy wkład w działalność organizacji opiekuńczych, itp. Programy edukacyjne są naszym szczególnym celem, ponieważ rozumiemy potrzebę uczestnictwa następnego pokolenia w życiu społecznym poprzez oferowanie im dostępu do godnej edukacji.