Zadbajmy o nasze środowisko

Zadbajmy
o nasze
środowisko

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i całej planety.

Projekty

Dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi naszych pracowników inicjujemy i wspieramy projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego.

Dowiedz się więcej

Avenga dołączyła do programu UN Global Compact

Inicjatywa ONZ Global Compact opiera się na zobowiązaniu do wdrożenia uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju w celu przekształcania naszego świata poprzez biznes.

Dowiedz się więcej
UN global compact

Nasze główne cele

Wsparcie organizacji pozarządowych

Nieodpłatne tworzenie stron internetowych dla organizacji non-profit.

Sadzenie drzew

Uczestnictwo w inicjatywach ekologicznych i projektach realizowanych przez wolontariuszy, które mają na celu sadzenie drzew.

Zrównoważony rozwój

Roczny raport Avenga na temat zrównoważonego rozwoju z podkreśleniem ukończonych i trwających projektów.

Wsparcie dla krwiodawstwa

Opracowanie aplikacji mobilnej dla centrów krwiodawstwa w Europie.

UN Global Compact

Dołączenie do inicjatywy ONZ Global Compact w celu wdrożenia uniwersalnych zasad i celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Bezpieczne miejsce pracy

Wdrożenie pracy zdalnej, zredukowany czas pracy w 21 biurach Avenga, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące we wszystkich naszych biurach.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Avenga 2021

Dowiedz się, dlaczego rok 2021 stał się rokiem znaczących zmian dla Avenga jako firmy działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zobacz, jak radziliśmy sobie w każdej strategicznej dziedzinie, w tym w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, Odpowiedzialności Społecznej, Przejrzystego Zarządzania i Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokładamy wszelkich starań, aby w 2022 r. stać się jeszcze bardziej zrównoważoną firmą, a raport za rok 2021 służy nam jako punkt odniesienia do dalszego rozwoju.

Dowiedz się więcej
2021 Corporate Sustainability Report