Kontakt

Zadbajmy o nasze środowisko

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i całej planety.

Zrównoważony rozwój wg Avenga

Zrównoważony rozwój wg Avenga oznacza przyczynianie się do rozwoju globalnej gospodarki poprzez oferowanie ludziom możliwości pracy, nauki, rozwoju i zmiany świata na lepsze. Kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Najważniejsze aspekty naszego programu

Nasze główne cele na 2021 rok

atom / icons / pages / net

Wsparcie organizacji pozarządowych

Nieodpłatne tworzenie stron internetowych dla organizacji non-profit.

content / icons / sustainability / office

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

Wdrożenie pracy zdalnej, zredukowany czas pracy w 19 biurach Avenga, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące we wszystkich naszych biurach.

Sadzenie drzew

Uczestnictwo w inicjatywach ekologicznych i projektach realizowanych przez wolontariuszy, które mają na celu sadzenie drzew.

Członkostwo w ramach platformy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dołączenie do inicjatywy ONZ Global Compact w celu wdrożenia uniwersalnych zasad i celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

content / icons / sustainability / report

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Roczny raport Avenga na temat zrównoważonego rozwoju z podkreśleniem ukończonych i trwających projektów.

atom / icons / pages

Wsparcie dla krwiodawstwa

Opracowanie aplikacji mobilnej dla centrów krwiodawstwa w Europie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Avenga 2020

Zapoznaj się z podsumowaniem działań Avenga w zakresie zrównoważonego rozwoju w każdym z naszych strategicznych obszarów: Zrównoważone środowisko, Odpowiedzialność społeczna i Przejrzyste zarządzanie. Stosujemy korporacyjne praktyki zrównoważonego biznesu w celu stworzenia zintegrowanych wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Dowiedz się więcej