Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Zadbajmy o nasze środowisko

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i całej planety.

Zrównoważony rozwój wg Avenga

Zrównoważony rozwój wg Avenga oznacza przyczynianie się do rozwoju globalnej gospodarki poprzez oferowanie ludziom możliwości pracy, nauki, rozwoju i zmiany świata na lepsze. Kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Najważniejsze aspekty naszego programu

Nasze główne cele na 2021 rok

Wsparcie organizacji pozarządowych

Nieodpłatne tworzenie stron internetowych dla organizacji non-profit.

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

Wdrożenie pracy zdalnej, zredukowany czas pracy w 21 biurach Avenga, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące we wszystkich naszych biurach.

Sadzenie drzew

Uczestnictwo w inicjatywach ekologicznych i projektach realizowanych przez wolontariuszy, które mają na celu sadzenie drzew.

Członkostwo w ramach platformy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dołączenie do inicjatywy ONZ Global Compact w celu wdrożenia uniwersalnych zasad i celów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Roczny raport Avenga na temat zrównoważonego rozwoju z podkreśleniem ukończonych i trwających projektów.

Wsparcie dla krwiodawstwa

Opracowanie aplikacji mobilnej dla centrów krwiodawstwa w Europie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Avenga 2021

Dowiedz się, dlaczego rok 2021 stał się rokiem znaczących zmian dla Avenga jako firmy działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zobacz, jak radziliśmy sobie w każdej strategicznej dziedzinie, w tym w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, Odpowiedzialności Społecznej, Przejrzystego Zarządzania i Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokładamy wszelkich starań, aby w 2022 r. stać się jeszcze bardziej zrównoważoną firmą, a raport za rok 2021 służy nam jako punkt odniesienia do dalszego rozwoju.

Dowiedz się więcej