Zadbajmy o nasze środowisko

Rozumiemy i akceptujemy naszą odpowiedzialność wobec społeczności i całej planety.

Zrównoważony rozwój wg Avenga

Zrównoważony rozwój wg Avenga oznacza przyczynianie się do rozwoju globalnej gospodarki poprzez oferowanie ludziom możliwości pracy, nauki, rozwoju i zmiany świata na lepsze. Kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

 • Środowisko

  Dbamy o Ziemię i podejmujemy działania mające na celu zachowanie jej dla przyszłych pokoleń.

  Dowiedz się więcej
 • Odpowiedzialność społeczna

  Odwdzięczamy się społeczeństwu, dbając o naszych pracowników i lokalne społeczności.

  Dowiedz się więcej
 • Przejrzyste zarządzanie

  Realizujemy nasze wartości poprzez przejrzystą politykę i określone procedury.

  Dowiedz się więcej
 • Projekty

  Dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi naszych pracowników inicjujemy i wspieramy projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego.

  Dowiedz się więcej

Nasze główne cele na 2020 rok

content / icons / sustainability / fly-less

Ograniczenie korzystania z transportu lotniczego o 15%

Zaktualizowane zasady podróżowania.
System konferencyjny zamiast bezpośredniego kontaktu.

content / icons / sustainability / fly-neutral

Osiągnięcie neutralności Co2 w kontekście korzystania z transportu lotniczego

Plan zrekompensowania emisji CO2 dla wszystkich lotów w 2020 roku.

content / icons / sustainability / give-back

Wolny dzień do odebrania

Płatny dzień wolny przyznawany wolontariuszowi działającemu na rzecz społeczności.

content / icons / sustainability / measure

Pomiary i analizowanie

Ocena wpływu realizowanych działań na zrównoważony rozwój w celu ich udoskonalania.

content / icons / sustainability / report

Raport o zrównoważonym rozwoju

Każdego roku Avenga będzie publikować raport o zrównoważonym rozwoju.

content / icons / sustainability / office

‘Zielone’ praktyki w biurach Avenga

Praktyki przyczyniające się do ochrony środowiska wdrażane w 19 biurach na całym świecie.

Najważniejsze aspekty naszego programu

Osiągnięcie neutralności Co2 w kontekście korzystania z transportu lotniczego w 2020 roku

W 2020 r. zrekompensujemy wszystkie emisje CO2 generowane przez nasze loty poprzez sadzenie drzew. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i podjęliśmy decyzję, że zrekompensujemy dwa razy więcej emisji CO2 niż obliczyliśmy, aby uwzględnić również podróże wakacyjne naszych pracowników.

Dowiedz się więcej

Jak ograniczyć liczbę lotów o 15%

Większość spotkań twarzą w twarz zastępujemy innowacyjnymi wideokonferencjami organizowanymi w naszych biurach na całym świecie i wdrażamy politykę przyjaznego dla środowiska podróżowania w całej firmie.

Dowiedz się więcej

Działania na rzecz społeczności

Poszerzamy nasze działania na rzecz społeczności, aby jeszcze bardziej zaangażować naszych pracowników, partnerów i klientów w udział w inicjatywach filantropijnych. Nasi pracownicy otrzymają 1 dodatkowy wolny i płatny dzień roboczy w roku, aby poświęcić swój czas na działalność społeczną, co daje 11 670 godzin pracy społecznej rocznie.

Dowiedz się więcej