Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Zintegrowane rozwiązanie w chmurze zapewniające inteligentny wgląd w działalność biznesową

Zintegrowane rozwiązanie w chmurze zapewniające inteligentny wgląd w działalność biznesową

Wprowadzenie

Hunt Mortgage Group, spółka zależna Hunt Companies, Inc, jest liderem w finansowaniu wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Informacje o projekcie

Wyzwanie biznesowe

Hunt Mortgage Group jest firmą z branży finansowej specjalizującą się na finansowaniu nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju i oferującą nie tylko gotowe rozwiązania, jak np. Fannie Mae, Freddie Mac, HUD/FHA, ale również własne produkty kredytowe. Z tego właśnie względu procesy w firmie są złożone i wysoce posegmentowane. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, niesamowicie istotna staje się optymalizacja operacji i kosztów, uzyskanie przejrzystego wglądu w dane na żądanie i w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym szybkim zaproponowaniu najlepszej opcji finansowej dla klientów. 

 

W związku z tym klient musiał stawić czoła wyzwaniom związanym z tradycyjnym procesem przyznawania kredytów. Nawiązał współpracę z Avenga w celu zbudowania bezpiecznego, dostępnego i niezawodnego rozwiązania w chmurze, które usprawniłoby wewnętrzne pr

Zastosowane rozwiązania

Zespół Avenga opracował zintegrowane rozwiązanie chmurowe hostowane na AWS (Amazon Web Services), które zapewnia wydajność procesów biznesowych klienta związanych z udzielaniem kredytami i zastawami. 

 

Zespół zbudował niestandardowe rozwiązanie oparte na chmurze, począwszy od zaprojektowania architektury sterowanej zdarzeniami, poprzez wdrożenie globalnej infrastruktury i kluczowych modułów systemu (takich jak zarządzanie potencjalnymi kontaktami sprzedażowymi, moduł ubezpieczeniowy, lekka platforma do zarządzania przepływem pracy, moduł przechowywanie dokumentów i podsystemy powiadomień), aż po początkowe wsparcie systemu. Każdy moduł, składający się z wielu komponentów, był hostowany na AWS Fargate, silniku obliczeniowym serverless.

Aby zapewnić wysoką odporność, skalowalność i zdolność systemu do niezależnej i elastycznej ewolucji, zdecydowaliśmy się na asynchroniczne przesyłanie wiadomości pomiędzy komponentami za pomocą szyny usług (Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Simple Queue Service (SQS). 

 

Do stworzenia interfejsu użytkownika, hostowanego przy użyciu Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oraz AWS Cloudfront, wykorzystaliśmy aplikację single-page. To rozwiązanie zwiększa wydajność aplikacji i jej bezpieczeństwo bez wpływu na koszty. AWS CloudWatch umożliwia monitorowanie zdrowia systemu, logowania, alertów oraz wydajności aplikacji w celu wyciągania wniosków, aby utrzymać płynność działania aplikacji. Wykorzystaliśmy również usługę Aurora, która pozwoliła na stworzenie wydajnej bazy danych zawierającej ogromne ilości istotnych i historycznych danych, które były kluczowe dla klienta.

 

Wdrożone rozwiązanie pozwala na sprawne przeprowadzenie każdego procesu w formie przepływu pracy, uniknięcie nadmiernej liczby etapów i duplikacji danych, skuteczne powiadamianie osób odpowiedzialnych oraz przechowywanie danych historycznych do celów analitycznych. Rozwiązanie to spełnia wymagania w okresie największego obciążenia pracą w szczycie sezonu.

Rezultaty naszych działań

Współpraca firmy Hunt z Avenga zaowocowała przeniesieniem rozwiązań i operacji w obszarze produktów hipotecznych do chmury. Bezpieczne rozwiązanie chmurowe zwiększyło efektywność operacji biznesowych w całej organizacji, umożliwiając zautomatyzowanie przepływów, obniżając koszty ogólne, minimalizując kosztowne błędy, skracając proces składania wniosków i poprawiając doświadczenia klientów. Tym samym zapewniło wymaganą elastyczność pozwalającą na osiągnięcie wyższej produktywności, a w konsekwencji zwrotu z inwestycji.

Technologies

  • AWS
  • Aurora DB
  • Docker Containers
  • CI/CD, Distributed system
  • Event-driven architecture
Skontaktuj się z nami!
Mamy nadzieję na kontakt z Twojej strony. Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.