Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

NLP w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych

NLP w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych

NLP for informed bus

Wprowadzenie

Naszym klientem jest wiodąca globalna firma z branży doradztwa finansowego, która wspiera doradców finansowych, konsultantów oraz inwestorów instytucjonalnych.

Informacje o projekcie

Wyzwanie biznesowe

Klient, działający w sektorze finansowym, pracuje z dużymi zbiorami notatek ze spotkań ze swoimi klientami w celu wyszukiwania określonych informacji, organizowania i konsolidowania ich w łatwe do odczytania interaktywne zestawy danych do różnych celów biznesowych. W związku z tym potrzebował opcji szybkiego wyszukiwania, znajdowania i przetwarzania tekstów. Chciał także uzyskać rzeczywisty wgląd w dane zawarte w notatkach, aby zrozumieć swoich (potencjalnych) klientów, zidentyfikować trendy rynkowe i określić istniejące ryzyko w celu podejmowania dalszych świadomych decyzji biznesowych poprzez etykietowanie dokumentów.

Rozwiązanie

Aby umożliwić szybkie przeszukiwanie tekstu pod kątem cennych informacji, porównaliśmy podejście out of the box ze spersonalizowanym rozwiązaniem:

 

 • cloudowe rozwiązanie out of the box bazujące na usłudze AWS Comprehend;
 • spersonalizowane rozwiązanie oparte na modelowaniu tematycznym z wykorzystaniem LDA i rozpoznawaniu nazwanych encji (NER) w celu etykietowania dokumentów, aby umożliwić przeszukiwanie surowych, nieustrukturyzowanych tekstów.

Zaproponowaliśmy zastosowanie Modelowania Tematycznego, które pomaga określić listę tematów omawianych we wszystkich notatkach zebranych podczas spotkań i wskazać obecność jednego lub więcej tematów w każdym dokumencie. Ponadto nasz zespół wykorzystał rozpoznawanie nazwanych encji (NER) do wykrywania słów lub fraz w tekście, które mają albo wstępnie ustawiony typ generyczny (lokalizacja, osoba, podmiot geograficzny i geopolityczny) albo typ niestandardowy (produkt, organizacja, podmiot finansowy).

Oba podejścia pozwalają na wyszukiwanie informacji w nieustrukturyzowanym tekście, nakładając kontekst na treść poprzez oznaczenie jej metadanymi, które można odczytać maszynowo. Jednak podejście niestandardowe umożliwia etykietowanie nowych i niewidzianych dokumentów w locie, z jednym lub wieloma tematami znalezionymi za pomocą algorytmu modelowania tematycznego.

Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadkach, gdy wymagana jest większa kontrola nad treningiem, optymalizacją i hostingiem modelu tematycznego (np. gdy mamy do czynienia z konkretną domeną tekstów, tak jak w naszym przypadku). Co więcej spersonalizowany model jest udoskonalany w trakcie tworzenia, więc nie wymaga dodatkowego wysiłku. Używając niestandardowych rozwiązań NER, opartych na modelu głębokiego uczenia, możemy wykrywać zarówno domyślne, jak i niestandardowe podmioty w czasie rzeczywistym.

 • NLP in action

Rezultaty

Nasze rozwiązanie pomaga automatycznie przeszukiwać surowy, nieustrukturyzowany tekst, szybko go przetwarzać i wydobywać rzeczywiste dane w celu podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Korzyści dla klienta:

 

 • analiza i ocena potencjalnych ryzyk i możliwości współpracy.
  Identyfikacja i ocena wyzwań lub zakłóceń korporacyjnych w oparciu o tematy, pion branżowy/lokalizację/nazwy, itp.

 • zrozumienie preferencji klientów.

Wykorzystane technologie

 • Python

 • NLP

 • LDA

 • AWS Comprehend

 • AWS SageMaker

 • Docker

 • Salesforce

Skontaktuj się z nami!
Mamy nadzieję na kontakt z Twojej strony. Wypełnij formularz kontaktowy poniżej, a wkrótce skontaktujemy się z Tobą.