Magazine

Gotowość branży farmaceutycznej na AI. Wydanie specjalne: COVID-19

Odkryj, w jaki sposób sztuczna inteligencja (AI), deep learning, zaawansowana analityka i Big Data zabezpieczają przemysł farmaceutyczny na etapie zarządzania badaniami klinicznymi i rozwoju leków. Czy sztuczna inteligencja może pomóc przemysłowi farmaceutycznemu w doborze leków do terapii celowanej, wczesnego określenia dawki i leków dostosowanych do biomarkerów danej osoby?

Czytaj więcej

WebAssembly – Czwarty język Internetu

Avenga Expert Opinion on WebAssembly and its historic recommendation by the World Wide Web Consortium. Why Wasm is likely to become a valuable extension to already great browsers and modern web capabilities.

Czytaj więcej

Apteki: 3 wskazówki, jak zyskać lojalność klientów dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Digitalizacja daje aptekom możliwość tworzenia nowych modeli biznesowych, wykraczających poza handel stacjonarny. Jednocześnie jednak muszą liczyć się z większą liczbą konkurentów w świecie cyfrowym. W związku z tym ważne jest, aby utrzymać klientów w sieci, oferując im dokładnie takie usługi, jakich oczekują.

Czytaj więcej

Nowe trendy technologiczne w branży ubezpieczeniowej

W tej serii artykułów CoreValue będzie analizować rosnący wpływ technologii na sektor ubezpieczeń. Rozmawialiśmy z wieloma ekspertami z sektora finansowego, technicznego i ubezpieczeniowego, aby dowiedzieć się, co kryje się za szumną nazwą InsurTech.

Czytaj więcej