Nowe trendy
technologiczne
w branży
ubezpieczeniowej

W tej serii artykułów CoreValue będzie analizować rosnący wpływ technologii na sektor ubezpieczeń. Rozmawialiśmy z wieloma ekspertami z sektora finansowego, technicznego i ubezpieczeniowego, aby dowiedzieć się, co kryje się za szumną nazwą InsurTech.

Żyjemy w czasach przełomowych zmian w branży ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe stoją przed wyzwaniami związanymi z rosnącym zapotrzebowaniem na oferty lepiej dostosowane do potrzeb klientów i koniecznością zadbania o dobre doświadczenie klienta. Postęp technologiczny daje branży realną szansę dostosowania planów biznesowych ubezpieczycieli do trendów rynkowych w celu osiągnięcia wyników dzięki lepszemu dopasowaniu do oczekiwań klientów, a także reagowania na zmieniające się przepisy. Dostawcy nowych zaawansowanych technologii reprezentujący branżę zwaną „InsurTech”, wkroczyli do sektora ubezpieczeń, spełniając cyfrowe potrzeby klientów i użytkowników końcowych. Strategiczne inwestycje w rozwiązania InsurTech umożliwiają tradycyjnym firmom ubezpieczeniowym innowacyjne podejście i zmianę specyfiki działalności, tak aby wykorzystać zdobycze cyfrowej transformacji:

  • Oferując klientom najwyższej jakości doświadczenia poprzez dostarczanie kompleksowych usług stworzonych w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne.
  • Przebudowując model operacyjny, przy aktywnym zaangażowaniu technologii, w celu wejścia w nowe segmenty rynku i osiągnięcia wyższej rentowności.

Darius Kumana, współzałożyciel i CPO we Wrisk, brytyjskiej firmie z branży InsurTech, która oferuje ubezpieczenie mienia, mówi: „Istnieje tak wiele możliwości wykorzystania technologii w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia efektywności działań lub zmiany doświadczeń klientów w branży ubezpieczeń. Cały łańcuch wartości jest gotowy do wprowadzenia zmian, przy czym chodzi tutaj o: łatwe ujawnianie informacji, natychmiastowe waloryzacje luz zmiany wprowadzane w ramach polisy ubezpieczeniowej (tzw. mechanizm MTA), polisy zawierane w modelu subskrypcyjnym zamiast rocznym, automatyzację roszczeń i wiele więcej. Znalezienie lepszych sposobów oceny i przekazywania informacji o ryzyku osobowym zakłada wykorzystanie całej gamy technologii, począwszy od nowatorskich źródeł danych i danych z czujników, a skończywszy na uczeniu maszynowym i sztucznej Inteligencji. Ułatwienie klientom zrozumienia i poruszania się w tym złożonym krajobrazie ryzyka stanowi nie lada wyzwanie”.

„Wrisk  stawia sobie za cel zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają i kupują ubezpieczenia. Wrisk dostrzega potrzebę powiązania ubezpieczenia z naszym życiem, urządzeniami i traktowania nas jako indywidualnych jednostek. 

branżę i umożliwiają tradycyjnym ubezpieczycielom utrzymanie konkurencyjności i czerpanie korzyści z inwestycji w technologię.

W naszym pierwszym wpisie na blogu omówimy trendy technologiczne, w tym big data, AI, IoT i Blockchain oraz ich wpływ na coraz silniejszą personalizację oferty.

Potencjał danych. Big Data i analityka

Wszechobecne dane są wyróżnikiem biznesowym dla branży ubezpieczeniowej. Wraz z ogromnym wzrostem liczby danych, ubezpieczyciele muszą nauczyć się wykorzystywać ustrukturyzowane i/lub nieustrukturyzowane dane oraz dostęp do danych na żądanie w celu zrównoważonego wykorzystania danych, by utrzymać się na rynku. Technologia ta jest już dostępna, co pozwala ubezpieczycielom skoncentrować się na wynikach. W tym celu konieczne jest przetwarzanie zgromadzonych danych w celu umożliwienia ubezpieczycielom znalezienia nowych segmentów klientów, analizy potrzeb klientów w odpowiednim czasie, wprowadzania innowacyjnych produktów, które łączyłyby cechy tradycyjnych produktów i usług prewencyjnych, szybkiego przetwarzania roszczeń, rozwoju produktów i umożliwienia ukierunkowanego marketingu; wszystkie te elementy są atutami umożliwiającymi osiągnięcie konkurencyjności.

W hiper-spersonalizowanym świecie, w którym doświadczenie klienta ma kluczowe znaczenie, nowe technologie oferują możliwości podniesienia standardu obsługi klienta, jak np. poprzez zastosowanie blockchain do potwierdzania tożsamości i zapewnienia przejrzystości, wykorzystanie płatności mobilnych usuwających bariery na etapie wdrażania rozwiązań, użycie AI do inteligentnego przetwarzania zgromadzonych danych, wykorzystanie galanterii elektronicznej i czujników jako nowego mechanizmu zbierania danych, które pomagają w szczegółowym zrozumieniu potrzeb klienta w bardziej precyzyjny sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni w obszerne portfolio informacji o kliencie, ubezpieczyciele mogą zarządzać ryzykiem opartym na faktach i tworzyć ukierunkowane usługi i produkty specjalnie dopasowane do potrzeb klienta.

Inne artykuły