Magazine

Cyfrowa gospodarka finansowa potrzebuje otwartej bankowości, aby osiągnąć sukces

Współczesny świat staje się coraz bardziej inteligentny. Rzeczywistość wymaga od branży BFSI (bankowość, usługi finansowe, ubezpieczenia) wdrożenia przepisów zorientowanych na konsumenta. Oparta na innowacjach technologia przekształca branżę usług finansowych w dostawcę rozwiązań lifestylowych i oferuje sektorowi bankowemu możliwość osiągnięcia większej wydajności, a klientowi zapewnienia płynny dostęp do danych i ofert. Otwarta bankowość może zmienić oblicze cyfrowych usług finansowych, ale rozwój API i technologii jest dla niej równie ważny jak odpowiednie przepisy, regulujące ten obszar. Co dokładnie kryje się za definicją otwartej bankowości? W jaki sposób jest ona powiązana z biznesem związanym z zarządzaniem pieniędzmi i ubezpieczeniami oraz jakie są zalety i wady przyjęcia nowego otwartego podejścia w całym sektorze finansów cyfrowych. W jaki sposób PSD2 może na nowo zdefiniować autoryzację płatności? Co tak naprawdę oznacza to dla banków, fintechów i konsumentów? Avenga analizuje, w jaki sposób technologie przekładają się na efektywność w całym łańcuchu wartości usług finansowych.

Czytaj więcej

Strategiczny zrównoważony rozwój: Co to znaczy?

Współczesne firmy na nowo definiują swoje drogi rozwoju, wspierane obietnicą dostarczenia im rozwiązań cyfrowych i technologicznych. Aby w XXI wieku mogły odgrywać istotną rolę, muszą być rentowne i odpowiedzialne. Jak dokładnie przejawia się zdolność do osiągania sukcesu finansowego i dostarczania wartości dla całego społeczeństwa? Tworzenie trwałej wartości jest wpisane w DNA Avenga. Nie zaprzeczamy, że zależy nam na rentowności, ale najważniejszy jest dla nas sposób, w jaki wywieramy wpływ na naszych klientów, partnerów i ludzi na całym świecie.

Czytaj więcej

Jak wybrać odpowiedniego partnera Salesforce dla swojej firmy

Kiedy ambitne plany strategiczne dotyczące optymalnego wykorzystania platformy Salesforce zostają zweryfikowane przez rzeczywistość, pojawia się wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedź. Aktualna wiedza i doświadczenie, umiejętność posługiwania się systemem i narzędziami, jak również nieustanny kontakt z dostępnymi rozwiązaniami pomagają wykorzystać ogromny potencjał Salesforce. Dlatego wiele organizacji decyduje się na współpracę z partnerem odpowiedzialnym za implementację systemu, wybierając wiarygodnego dostawcę dysponującego niezbędnymi ekspertami i dającego gwarancję terminowej realizacji projektu. Zebraliśmy najbardziej istotne kwestie związane z wyborem odpowiedniego partnera, aby zbudować solidny fundament dla przyszłych przedsięwzięć.

Czytaj więcej

Zmieniać czy udawać, że się zmienia

Zastanawiamy się nad czynnikami warunkującymi możliwości przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Jakie są sposoby na modernizację dotychczasowych systemów? Jaką drogę należy obrać, wychodząc naprzeciw nowym oczekiwaniom klientów? Czy nadszedł czas na przeprojektowanie starszych aplikacji, aby wypełnić lukę pomiędzy obecną ofertą biznesową a wymaganiami rynku? Czy też najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie innowacji i zrezygnowanie ze starszych systemów, niespełniających obecnych potrzeb?

Czytaj więcej

Tymczasowy wpływ koronawirusa na sytuację firm: w jaki sposób przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z bieżących wydarzeń

„Przyszłość nie będzie już taka, jak kiedyś” – Przymykanie oczu, by nie dostrzec tej oczywistej prawdy zagraża trwałości organizacji. Z drugiej strony jest to dokładnie ten czas, kiedy trzeba wytyczyć kierunek działania na przyszłość, który pozwoli na osiągnięcie sukcesu. Jan Webering, CEO Avenga, wyjaśnia, jakie zmiany nadchodzą, jakie są ich implikacje i co powinni teraz zrobić decydenci, aby po wyjściu z kryzysu ich organizacje stały się silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Czytaj więcej

W jaki sposób telemedycyna i rozwiązania telezdrowotne pomagają nam w czasach pandemii koronawirusa

Rozwiązania telezdrowotne gwałtownie zyskały na popularności z powodu pandemii koronawirusa, odciążając tradycyjny system opieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z zastosowania telemedycyny, o tym, jak pomaga ona ludziom w walce z wirusem i jakie są bariery powstrzymujące wprowadzenie rozwiązań telezdrowotnych na całym świecie.

Czytaj więcej

Rozwiązania telezdrowotne i wirtualna opieka medyczna w praktyce

Lekarz na żądanie staje się nową normą i dołącza tym samym do banku na żądanie, ubezpieczenia na żądanie, żywności na żądanie itd. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje telemedycynę za ważną usługę umożliwiającą optymalizację świadczenia opieki zdrowotnej i oferującą wsparcie decyzji klinicznych w obecnych warunkach. Zamierzamy pokazać, w jaki sposób technologia wspiera zdalną opiekę zdrowotną w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem, jakością i kosztami świadczenia usług medycznych.

Czytaj więcej

Strategia branży Insurtech w czasach kryzysu: 4 praktyczne przykłady, jak firmy z branży ubezpieczeniowej mogą wykorzystać technologię, by zyskać przewagę nad konkurencją

Według Accenture 71% firm ubezpieczeniowych znajduje się na etapie oswajania przełomowych rozwiązań technologicznych. Obecnie branża ubezpieczeniowa nie jest w stanie reagować na zmieniające się potrzeby klientów bez zastosowania technologii cyfrowych. Insurtech nie zajmuje się już eksperymentami startupów z innowacjami, ale skupia się na tym, by w odpowiedni sposób reagować na poważne problemy.

Czytaj więcej

Branże PharmaTech i HealthTech mają teraz jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną okazję, by stworzyć nowe modele opieki zdrowotnej

Od opracowania szczepionki i opanowania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 dzieli nas jeszcze co najmniej rok. Dowiedz się, jakie narzędzia są opracowywane w celu zwalczania choroby korona wirusowej i jak wiodące firmy farmaceutyczne i medyczne przyspieszyły prace nad szczepionkami i metodami leczenia.

Czytaj więcej

Generyczne API lub Back-End na potrzeby Front-End? Możesz mieć i to i to.

W dyskusji na temat zalet API generycznego i uniwersalnego, potrzeb nowoczesnego UX, który oczekuje specyficznego BFF, nie powinniśmy zapominać, że możemy mieć i to i to. Dzięki inteligentnemu projektowi architektonicznemu wspieranemu przez odpowiedni produkt, może on być stosunkowo łatwy do zrealizowania. Pozwala to na tworzenie nowoczesnych doświadczeń użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu istniejących (generycznych) API, a tym samym przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Czytaj więcej