Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

Kompleksowe usługi wykorzystania danych

Avenga posiada szerokie kompetencje w zakresie analizy i wykorzystania danych. Nasze usługi rozwoju aplikacji do analizy danych obejmują przechowywanie, organizację i optymalizację danych, analitykę i algorytmy uczenia maszynowego.

Dane dla biznesu

 • Specjalizujemy się w pomaganiu naszym klientom w dokonaniu optymalnego wyboru spośród dostępnych różnorodnych, specyficznych dla branży rozwiązań biznesowych związanych z danymi. Avenga oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie wykorzystania danych, w tym eksploracyjną analizę danych, zarządzanie bazą danych, budowanie modeli predykcyjnych oraz tworzenie kompletnych systemów wspomagających podejmowanie decyzji i produktów zasilanych danymi dla dużych i małych przedsiębiorstw. W centrum naszego zainteresowania znajdują się potrzeby biznesowe klientów, dlatego też prowadzimy kompleksowe badania i analizy w celu znalezienia odpowiedniej technologii, która pozwoli realizować wszystkie te działania.

Data Science na potrzeby usług wykorzystania danych

Wszystkie nasze usługi przetwarzania danych bazują na data science. Nasze aplikacje typu data science łączą technologiczne know-how z różnych obszarów biznesu oraz IT. Pod naszym fachowym nadzorem przekładają się one na wydajne i niestandardowe rozwiązania w zakresie danych, które pomagają naszym klientom wprowadzać innowacje i osiągać sukcesy.

 • Przykładem jest łączenie modeli uczenia maszynowego z zaawansowanymi metodami modelowania predykcyjnego w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji dla naszych klientów. W tym przypadku, usługi w obszarze rozwoju data science obejmują zastosowanie modelowania wizualnego, przygotowanie usług zarządzania danymi i automatycznie dbają o kwestie dotyczące jakości danych. W kontekście wykorzystania data science na potrzeby usług przetwarzania i wykorzystania danych kluczową rolę odgrywa analityka. Gdy analiza danych zostanie włączona do centrum danych firmy, stanowi ona wartość dodaną do danych cyfrowych zintegrowanych z aplikacjami i platformami chmury korporacyjnej.

 • Usługi w zakresie analityki predykcyjnej

  Usługi Avenga w zakresie analityki predykcyjnej mają na celu wspomóc naszych klientów w osiągnięciu przewagi nad konkurencją w niszowym obszarze, w którym działają, poprzez zrozumienie wzorców danych i przewidywanie przyszłych trendów. Korzystając z naszych zarządzanych usług, organizacje mogą ekstrapolować wzorce, zarówno te, które już się pojawiły, jak i te, które dopiero się pojawią.

  Usługi Avenga w zakresie analityki predykcyjnej obejmują:

  • Zaawansowane możliwości analityczne
  • Prowadzenie analizy statystycznej ad hoc
  • Eksplorację danych
  • Analizę treści
  • Ocenę punktową w czasie rzeczywistym
  • Modelowanie predykcyjne
  • Usługi optymalizacji danych korporacyjnych
  • Uczenie maszynowe

 • Usługi rozwoju aplikacji do analizy danych

  Aby pomóc firmom w rozwiązywaniu złożonych problemów, muszą istnieć niezawodne rozwiązania analityczne. Dzięki rozwojowi aplikacji do analizy danych Avenga wspiera klientów w wyciąganiu wniosków na podstawie danych surowych, strumieniowych i innego typu, niezależnie od miejsca ich przechowywania. Pomaganie organizacjom w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji opartych na danych i poprawie obsługi klienta to najważniejsze cele, który przyświecają nam przy rozwoju tego typu aplikacji. Koncentrujemy się na takich usługach jak rozwój innowacyjnych rozwiązań bazodanowych, gromadzenie danych, wizualizacja i analiza.

 • Usługi z zakresu analityki danych

  Oferujemy szereg konkurencyjnych rozwiązań z zakresu business intelligence (BI) oraz rozwiązań wykorzystujących Big Data dla przemysłu, które mają na celu pomóc firmom w opracowaniu skutecznej strategii redukcji ryzyka i marnotrawstwa zasobów. Usługi BI, wraz z aplikacjami biznesowymi data science od Avenga, pomagają klientom lepiej zrozumieć kluczowe wskaźniki i zdarzenia wpływające na ich procesy, operacje i procedury.

  Oferta Avenga obejmuje:

  • Raportowanie w skali całego przedsiębiorstwa
  • Przetwarzanie analityczne online
  • Analiza prognostyczna
  • Eksploracja danych
  • Benchmarking
  • Narzędzia do zarządzania efektywnością biznesową

  Dowiedz się więcej
 • Usługi z zakresu inżynierii danych

  W Avenga wdrażamy zakrojone na szeroką skalę rozwiązania w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych, które pozwalają naszym klientom wyciągać istotne wnioski na podstawie nawet surowych i nieuporządkowanych zbiorów big data. Jako firma świadcząca usługi w obszarze data science, Avenga doradza klientom na temat narzędzi i środowisk pracy, które mogą pomóc zespołom data scientists oraz analitykom.

 • Rozwiązania do analizy predykcyjnej danych

  Jeśli firmy chcą optymalizować decyzje, zwłaszcza te o krytycznym znaczeniu dla biznesu, powinny rozważyć wdrożenie rozwiązań i usług do analizy predykcyjnej. Klienci mają zaufanie do naszych rekomendacji dotyczących konfiguracji, planowania lub projektowania swoich systemów biznesowych w oparciu o rozwiązania do analizy predykcyjnej i usługi analityczne Jest to właściwy sposób na znalezienie równowagi między celami biznesowymi a ograniczonymi dostępnymi zasobami.

 • Usługi związane z uczeniem maszynowym

  Aby włączyć analitykę danych do swojej infrastruktury, organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na sposób, w jaki uczenie maszynowe upraszcza i przyspiesza wdrażanie tego typu rozwiązań. Niezawodna i starannie zaprojektowana platforma do kompleksowego zarządzania może szybko realizować zadania związane z data science. Platformy Avenga pomagają klientom w integracji, pozwalają zespołom na efektywną współpracę, stosują narzędzia open source w swojej pracy i skalują się w zależności od potrzeb.

Proces opracowywania rozwiązań analitycznych

W Avenga zdefiniowaliśmy następujące etapy, aby zapewnić najbardziej efektywne podejście do rozwoju zaawansowanych rozwiązań analitycznych i aplikacji do analizy danych.

Rozwój usług analitycznych i wykorzystujących Big Data

Usługi analityczne i wykorzystujące Big Data wskazują naszym klientom konkretne sposoby podejmowania decyzji, bardziej efektywnego działania i mądrej alokacji zasobów. Rozwiązania branżowe oparte o Big Data pomagają firmom wyprzedzić konkurencję i oferują klientom wyjątkowe doświadczenie użytkownika.

 • Nawet jeśli wszyscy gracze starają się obecnie wykorzystywać Big Data, to bez właściwej analizy oraz odpowiedniego przetworzenia danych traci to sens. W większości przypadków termin Big Data kojarzy się z danymi nieustrukturyzowanymi. Big Data to przede wszystkim duże zbiory danych, które trudno jest analizować za pomocą tradycyjnych narzędzi. Z tego powodu tak ważne jest dobranie właściwego partnera wdrożeniowego, który specjalizuje się w tym obszarze, bo tylko dzięki temu będzie można w pełni wykorzystać potencjał Big Data.

  Pomagamy naszym partnerom analizować zasoby Big Data, którymi dysponują. Dzięki rozwiązaniom Avenga w zakresie Big Data dla małych firm i przedsiębiorstw, nasi klienci mogą wyciągać wnioski ułatwiające podejmowanie krytycznych decyzji oraz kształtowanie strategii i odpowiednich działań.

 • Nasze usługi w zakresie rozwoju rozwiązań i analityki Big Data obejmują:

  • Modelowanie przygotowania Big Data i prognozowanie
  • Wizualizację Big Data
  • Grupowanie Big Data
  • Wzbogacanie i gromadzenie Big Data
  • Wsparcie DevOps

Nothing was too complicated for them, and everything about their process is straightforward.A week after launch, there was visible platform growth, while deployment requests increased by 50%.

Stephen Milner CEO AMMI Systems

Aplikacje wykorzystujące dane

Avenga będąc firmą świadczącą usługi w zakresie wykorzystania i przetwarzania danych jest w stanie budować innowacyjne rozwiązania techniczne dla przedsiębiorstw i konsumentów - wykorzystując do tego: data science, analitykę danych, business intelligence, uczenie maszynowe oraz techniki przetwarzania w chmurze. Aplikacje zasilane danymi zapewniają lepszą organizację i segregację danych oraz pozwalają wyciągać dogłębne wnioski osadzone w konkretnych realiach w celu podejmowania istotnych decyzji, w przypadku których liczy się czas. Ponadto dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania w zakresie wykorzystania i przetwarzania danych zwiększają efektywność marketingu bezpośredniego, co pozytywnie wpływa na sprzedaż i wzrost przychodów.

 • Avenga skutecznie wdraża aplikacje oparte na danych w organizacjach naszych klientów. W szczególności wdrożyliśmy szyte na miarę rozwiązania w chmurze Salesforce Cloud dzięki narzędziu Salesforce Einstein, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w chmurze.

  Zazwyczaj, aby zbudować efektywną aplikację bazującą na danych, podejmujemy następujące kroki:

  • Zaczynamy od zastosowania zwykłej logiki, która znajduje zastosowanie przy tworzeniu każdego innego tradycyjnego oprogramowania, nie zapominając przy tym o analityce predykcyjnej.
  • Ponieważ obecnie używane platformy zarządzania danymi nie nadają się do niestandardowych rozwiązań, zwracamy szczególną uwagę na ujednoznacznienie obiektów, analizę jakości danych i wykrywanie anomalii.
  • Nasi eksperci korzystają z najlepszych środowisk do tworzenia aplikacji, zarówno płatnych, jak i open-source.

 • Kiedy firmy zaczynają rozważać wykorzystanie danych na potrzeby swojej działalności, często zastanawiają się nad nabywaniem dużych zbiorów danych, zajmowaniem się szeroko pojętym uczeniem komputerowym i zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego. W związku z tym w pewnym momencie stają w obliczu konieczności skorzystania z usług integracji Big Data. Dzięki Big Data i dużym platformom obliczeniowym Avenga wspiera klientów w maksymalnym wykorzystaniu coraz bardziej zaawansowanych funkcji sprzętowych, które udostępniają dane na potrzeby analityki Big Data i aplikacji zasilanych danymi.

  Avenga oferuje następujące usługi związane z danymi i wdrażaniem usług wykorzystujących Big Data w ramach naszego podejścia do biznesu opartego na danych:

 • Usługi integracji Big Data

  Dzięki usługom integracji Big Data od Avenga organizacje mają wgląd w dane w czasie rzeczywistym i pełny dostęp do swojego centrum danych. Usługi integracji Big Data pomagają firmom w integracji wielu źródeł danych, takich jak listy mailingowe, dane i wskaźniki zarządcze, informacje z mediów społecznościowych itp. Taka integracja jest możliwa na miejscu w firmie lub poza nią, to znaczy niezależnie od lokalizacji źródła danych lub używanej platformy.

 • Usługi zarządzania danymi

  Skuteczne usługi zarządzania danymi zwiększają wydajność przedsiębiorstw, pomagając im zwiększyć efektywność działań administracyjnych, operacyjnych i monitorowania zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych i platform zarządzania. W Avenga wolimy korzystać z popularnych i sprawdzonych platform zarządzania danymi, takich jak Oracle®, Microsoft® SQL Server® i Hadoop®.

 • Usługi infrastrukturalne związane z Big Data

  Jako firma świadcząca usługi w zakresie Big Data Avenga oferuje dobrze zaprojektowane, skalowalne i otwarte rozwiązania infrastrukturalne na potrzeby wykorzystania Big Data. Dbamy o to, aby informacje o klientach były zawsze przechowywane we właściwym miejscu i łatwo dostępne we właściwym czasie. Usługi Avenga w zakresie infrastruktury Big Data przynoszą wzrost rentowności, zapewniają racjonalne wykorzystanie korporacyjnej infrastruktury informatycznej, a także gwarantują bardziej aktywną współpracę pracowników oraz lepszą obsługę klienta.

 • Usługi optymalizacji platform danych

  Chociaż wiele organizacji korzysta dziś z różnych platform data science, często brakuje im rozwiązań umożliwiających optymalizację wydatków. Developerzy rozwiązań Big Data i konsultanci z Avenga pomagają w optymalizacji obciążenia serwerów Oracle, Hadoop i Microsoft SQL pracą u naszych klientów. Z pomocą naszych ekspertów klienci Avenga otrzymują maksymalną wydajność i skalowalność dostosowane do konkretnego obciążenia pracą i innych potrzeb.

Projektowanie pełnego cyklu przepływu danych

Projekt przepływu danych autorstwa Avenga składa się z następujących warstw:

 • Źródłowa warstwa danych

  Różne zewnętrzne źródła danych, takie jak pliki, RDBMS, usługi w chmurze, API, itp. są przechowywane w źródłowej warstwie danych zgodnie z naszym projektem pełnego cyklu przepływu danych.

 • Warstwa ETL

  W ramach procesu ETL, dane są pobierane ze źródeł danych, które nie są przeznaczone do analizy i są przenoszone do centralnego hosta Staging (jak Talend, Informatica PowerCenter, itp.).

 • Warstwa przechowywania danych

  zawiera 2 komponenty:

  Staging Area jest schematem zapisu danych surowych i przetworzonych. Odpowiada za fizyczny transfer danych z platformy źródłowej na platformę hosta.

  DWH Core jest schematem, w którym przechowywane są znormalizowane i przetworzone dane. W części głównej magazynu danych przechowywana jest również historia przesyłanych danych.

 • Warstwa reprezentacyjna

  Zewnętrzne narzędzie BI/dane science/do raportowania, które pozwala użytkownikom na generowanie/tworzenie raportów i wiele więcej. Oznacza to, że dane z tej warstwy są wykorzystywane przez użytkowników końcowych i są wprowadzane do różnych korporacyjnych narzędzi sprawozdawczych.

Podejście ELT do magazynów danych

 • Aby czerpać korzyści biznesowe, firmy muszą zwracać baczną uwagę na zbiory Big Data, które przechowują w swoich infrastrukturach korporacyjnych. Zapewnienie funkcjonalności w zakresie analityki danych na etapie rozwoju aplikacji zawsze stanowiło poważne wyzwanie. To właśnie tutaj Avenga wkracza do akcji. Pomagamy naszym klientom w efektywnym przenoszeniu i przekształcaniu danych do analizy, co jest kluczowe dla rozwoju biznesu i wdrażania innowacji.

 • Dzięki zastosowaniu podejścia Extract/Load/Transform (ELT) do hurtowni danych, zespół ekspertów ds. danych w Avenga jest wstanie wyciągnąć dane z jednego lub wielu źródeł i załadować je do docelowej hurtowni danych. Gdy proces transformacji dociera do etapu końcowego, staje się docelową bazą danych przeznaczoną do użytkowania. W przypadku dużych rozwiązań obliczeniowych, gdy potrzebne są surowe i nieuporządkowane dane (do przetwarzania), takie podejście wymaga mniejszej liczby źródeł zdalnych i zapewnia lepszą wydajność.

Rozwój i optymalizacja baz danych na potrzeby Big Data

 • Avega oferuje stworzone na bazie dobrze przemyślanych architektur i innowacyjne rozwiązania bazodanowe dostosowane do wykorzystania Big Data. Dbamy o to, aby informacje były zawsze przechowywane we właściwym miejscu i w wymaganym czasie. W zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań baz danych Avenga analizuje możliwości biznesowe klienta za pomocą analityki Big Data, integrując i tworząc wszystkie wewnętrzne strumienie danych. Dzięki takiemu podejściu, wyraźnie widzimy ilość danych, które system klienta będzie musiał przeprocesować. Następnym krokiem jest zaprojektowanie i rozwinięcie struktury, która będzie w stanie obsłużyć planowaną ilość danych. W końcu przechodzimy do ostatniego etapu, w którym kładziemy fundament pod skalowalność systemu.

 • Avenga oferuje również usługi optymalizacji danych korporacyjnych oraz usługi wsparcia dla rozwoju baz danych. Nasz zespół zapewnia stały wzrost wydajności oraz nadzoruje tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, a także modyfikacje systemu. Zakres prac na tym etapie jest indywidualnie omawiany zgodnie z planami klienta, wahaniami w strategii Big Data i rozwojem organizacji. Avenga dostarcza ponadto niestandardowe narzędzia i rozwiązania ramowe, które wspomagają pracę zespołów klientów zajmujących się data science i analityką.

Prezentowane studia przypadków

Z pomocą Avenga wykorzystaj potencjał swoich danych
Skontaktuj się z nami. Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej, a wkrótce odezwiemy się do Ciebie.