Project Manager

Aktualnie poszukujemy

Project Manager

OŁ/PM/WAW/03

Warszawa

 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-project

  Zadania

  • Zarządzanie i koordynacja projektów wdrożenia systemów informatycznych we współpracy z zewnętrznymi dostawcami oraz zespołem wewnętrznym
  • Dostarczenie systemu/narzędzia w uzgodnionym czasie i budżecie, spełniającego kryteria jakości oraz wymagania biznesowe
  • Realizacja pełnego zestawu procesów w obszarze zarządzania projektami
  • Organizacja pracy zespołów wewnętrznych, jak i współpraca z dostawcą/dostawcami wybranych technologii
  • Uzgadnianie i potwierdzanie wymagań biznesowych z kluczowymi interesariuszami po stronie biznesu
  • Wdrożenie platformy eCommerce
  • Koordynacja prac, kontrola ich realizacji, bieżące raportowanie statusów, współpraca z podwykonawcami
 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-requirements

  Wymagania

  • Minimum 5 lat doświadczenia jako IT PM w dużych i średnich projektach
  • Doświadczenie w pracy w złożonych strukturach organizacyjnych, praca z wieloma interesariuszami projektu
  • Doświadczenie we wdrażanie systemów informatycznych po stronie wykonawcy
  • Znajomość metodyk projektowych PMI, Prince2, Agile PM, Scrum (certyfikat mile widziany)
  • Dobre umiejętności interpersonalne i wysoka komunikatywność
  • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym
  • Doświadczenie w zarządzaniu dostawcami zewnętrznymi
  • Umiejętność analitycznego myślenia i kreatywnego znajdowania rozwiązań
  • Wykształcenie wyższe w kierunku IT, Ekonomia lub Finanse
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym
  • Nastawienie na zrozumienie biznesowych uwarunkowań realizowanych projektów
  • Znajomość wybranych technologii: SAP CRM, Ms Dynamics, SAP ISU, Genesys, Sitecore lub inne dla systemów klasy CRM, ERP i platform CMS/UX;
 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-offering

  Co oferujemy

  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Stabilne zatrudnienie w profesjonalnym środowisku
  • Zróżnicowany zakres realizowanych projektów
  • Prywatna opieka medyczna i karta sportowa
  • Prawdziwy wpływ na rozwój Twojej ścieżki kariery
  • Praca w zespole, dla którego Twoja opinia ma znaczenie
  • Imprezy integracyjne, wydarzenia sportowe