Automation Tester

Aktualnie poszukujemy

Automation Tester

KO/QAauto/remote/06

Zdalnie

 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-project

  Zadania

  • Przygotowanie, kodowanie, egzekucja i opracowanie danych testowych i testów automatycznych dla: UI, backend (API), aplikacji mobilnych, zagadnień wydajnościowych, zagadnień bezpieczeństwa
  • Realizacja testów automatycznych na środowiskach deweloperskich, integracyjnych i produkcyjnych
  • Opracowywanie raportów dotyczących postępu prac i znalezionych/usuniętych błędów
  • Realizacja testów manualnych dla przypadków braku możliwości automatyzacji
  • Ścisła współpraca z członkami zespołu w tym w szczególności z deweloperami
  • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji testowej
 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-requirements

  Wymagania

  • Bardzo dobra znajomość frameworka do automatyzacji testów: WebDriver, Selenium
  • Dobra znajomość jednego z języków programowania: Java, Python
  • Znajomość HTML/XHTML, selectorów CSS, XPath
  • Znajomość języka zapytań SQL
  • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów projektowych oraz przywiązywania uwagi do detali
  • Doświadczenie w pracy z web serwisami
  • Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji
 • content / it-professionals / jobs / icon / it-professionals-jobs-icon-offering

  Co oferujemy

  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Stabilne zatrudnienie w profesjonalnym środowisku
  • Zróżnicowany zakres realizowanych projektów
  • Prywatna opieka medyczna i karta sportowa
  • Prawdziwy wpływ na rozwój Twojej ścieżki kariery
  • Praca w zespole, dla której Twoja opinia ma znaczenie
  • Imprezy integracyjne, wydarzenia sportowe