Reakcja Avenga na wojnę w Ukrainie: ciągłość działania i pomoc humanitarna

Contact

CRM dla sektora finansowego

Avenga jest zaufanym partnerem w obszarze budowania rozwiązań CRM, które umożliwią organizacjom z sektora usług finansowych prześcignięcie i zdeklasowanie konkurencji.

Co robimy najlepiej?

 • Oprogramowanie CRM zbudowane przez zespoły inżynierów Avenga pomogło wielu organizacjom zminimalizować wskaźnik rezygnacji klientów, zapewniając jednocześnie zgodność ze specyficznymi dla branży finansowej regulacjami prawnymi i ograniczeniami. W ten sposób doprowadziło do maksymalizacji przychodów klientów, udoskonaliło doświadczenia użytkowników i pozwoliło lepiej zrozumieć profile klientów. Są to cele wspólne dla nas i naszych klientów, do realizacji których wykorzystujemy zaawansowane technologie CRM.

 • Rozwiązania Enterprise CRM opracowane przez zespół developerów Avenga mogą pomóc organizacjom oferować standard obsługi przewyższający oczekiwania klientów i dostarczyć im najlepsze w swojej klasie usługi, zapewniając wyjątkowe doświadczenie klienta.

Twój niezawodny partner w obszarze rozwoju systemów CRM dla sektora finansowego

 • Rozwój oprogramowania CRM Salesforce, wdrożonego przez Avenga, toruje drogę do wypracowania systematycznego podejścia do udoskonalania zarządzania relacjami z klientami w całym sektorze finansowym.

  Nasza firma oferuje wszystkie narzędzia i instrumenty potrzebne do dostosowania oprogramowania CRM do dowolnego urządzenia, zarówno webowego, jak i mobilnego, zgodnie ze specyficznymi potrzebami branży finansowej. Usprawnij swoje procesy i zapewnij gładki przebieg operacji biznesowych oraz usług dzięki szytym na miarę rozwiązaniom CRM dla Twojej organizacji finansowej.

 • Avenga posiada 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu oprogramowania CRM dla przedsiębiorstw, koncentrując się potrzebach sektora finansowego, począwszy od bankowości, przez rynki kapitałowe, aż po branżę ubezpieczeniową.

Chcesz wejść na nowy poziom wydajności biznesowej przy jednoczesnym usprawnieniu zarządzania finansami? To proste.

Zapytaj eksperta

Zalety oprogramowania CRM dla sektora finansowego

 • Firmy działające w branży finansowej na całym świecie muszą z wyprzedzeniem antycypować potrzeby klientów, optymalizując swoje procesy wewnętrzne i ogólną wydajność operacji biznesowych. Dobrze zbudowany system CRM to inwestycja w technologię cyfrową, gwarantująca znaczący zwrot z inwestycji.

 • Szyte na miarę i doskonale wdrożone rozwiązania CRM, skonfigurowane specjalnie z myślą o specyfice branży finansowej, umożliwiają Twojej organizacji:

  • Zoptymalizować swoje procesy biznesowe bez negatywnego wpływu na wyniki
  • Zatrzymać ważnych klientów i osiągnąć maksymalną rentowność
  • Szybciej zwiększyć ogólną wydajność usług i lepiej wykorzystać dostępne możliwości
  • Uprościć przepływy pracy w firmie

Proste działania umożliwiają realizację doskonałych pomysłów

Porozmawiajmy o CRM

Rozwiązania CRM służące rozwojowi sektora finansowego

 • Wdrożenie CRM w branży finansowej pozwala zyskać cenny czas na zbudowanie skutecznej strategii na tym wysoce konkurencyjnym rynku i poprawia wskaźniki zadowolenia klientów. Rozwiązania CRM rozwiązują najtrudniejsze problemy firm z branży usług finansowych, takie jak trudności z przygotowaniem kompleksowej analizy potrzeb klienta, analiza operacji wewnętrznych oraz bezpieczeństwo i prywatność.

  Jako partner specjalizujący się w doradztwie w obszarze Salesforce, Avenga pomaga klientom w zrozumieniu i wdrożeniu najbardziej wartościowych funkcji wiodącej światowej platformy CRM.

 • Jesteśmy w stanie dostosować Salesforce CRM do konkretnych wymagań biznesowych, wykorzystując jednocześnie niestandardowe funkcjonalności platformy, takie jak np.:

  • Usługi 24/7 za pośrednictwem współdzielonej chmury
  • Uwierzytelnianie
  • Zarządzanie użytkownikiem
  • Bezpieczeństwo i pozwolenia
  • Zarządzanie listą
  • Zarządzanie wydajnością
  • Współpraca zespołowa
  • Przystosowanie na potrzeby urządzeń mobilnych (Lightning)
  • Pulpity
  • Raportowanie

Usługi i elementy CRM umożliwiające prężne działanie organizacji

 • Profesjonalnie wdrożony system CRM pozwala organizacjom z sektora finansowego z powodzeniem korzystać z jego bogatej funkcjonalności, by:

  • Podejmować szybkie decyzje taktyczne
  • Zwiększać wydajność operacyjną
  • Dostarczać usługi stawiające klienta w centrum zainteresowań
  • Obniżać całkowite wydatki

 • Avenga posiada duże doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań CRM Salesforce, i specjalizuje się w wyborze i łączeniu niezbędnych technologii i procesów w celu osiągnięcia przełomowych rezultatów.

Okazje nie trwają wiecznie. Warto je więc wykorzystać.

Skontaktuj się z nami

Rozwiązania CRM dla bankowości

 • Oprogramowanie CRM oferuje specjalnie dla branży usług finansowych pełny wgląd w cały zakres interakcji, zarówno w obszarze backend, jak i frontend.

  Kompleksowe rozwiązania CRM dla sektora bankowego są przeznaczone dla organizacji działających w obszarze inwestycji korporacyjnych, banków detalicznych i instytucji finansowych, i wyposażone we wszystkie niezbędne narzędzia do nadzorowania całej podróży klientów i zapewnienia im satysfakcjonującego doświadczenia.

 • CRM dla firm z sektora finansowego może zarządzać całym cyklem rozwojowym i operacyjnym, który obejmuje:

  • Zarządzanie skonsolidowaną bazą klientów
  • Wielokanałową współpracę wewnętrzną i w obszarze obsługi klienta
  • Zarządzanie procesami biznesowymi

Słyną z tworzenia najnowocześniejszego oprogramowania przy minimalnym wkładzie ze strony klienta. Nie istnieje taki problem webowy, którego ich doskonale zdyscyplinowany zespół nie byłby w stanie natychmiast rozwiązać. Są odpowiednio zaangażowani w swoją pracę, dostarczając efektywnych rozwiązań w bardzo krótkim czasie.

Scott Brinkley CEO, a360inc

Rozwiązania CRM dla branży ubezpieczeniowej

 • Rozwiązania CRM dla instytucji ubezpieczeniowych można wykorzystać w wyjątkowy sposób do rozwoju i ujednolicenia doświadczeń klientów, by zaoferować im coś więcej niż konkurencja.

  CRM może być również nieocenionym narzędziem do integracji i synchronizacji oferty usług w celu:

  • Zaoferowania dobrej widoczności i łatwej współpracy poprzez zintegrowany dostęp do informacji o klientach
  • Efektywnego rozwiązywania reklamacji poprzez rozważną obsługę procesów biznesowych, przepływów pracy i widoków zgłoszeń serwisowych, a wszystko to z zachowaniem rozsądnej priorytetyzacji
  • Umożliwienia interakcji na płaszczyźnie klient-ubezpieczyciel w czasie rzeczywistym za pośrednictwem prostych w użyciu kanałów, w tym internetowych i mobilnych

Rozwiązania CRM do zarządzania majątkiem

 • Platformy CRM do zarządzania majątkiem pomagają instytucjom finansowym w przyjęciu modelu biznesowego zorientowanego na klienta i dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku.
  Usługi zarządzania majątkiem mogą osiągnąć nowy poziom jakości i doskonałości dzięki kompleksowemu spojrzeniu na klientów, a także wartości, jaką wnoszą.

  Services rund um die Vermögensverwaltung können durch eine ganzheitliche Betrachtung der Kunden sowie des Wertes, den sie dem Unternehmen bringen, an Qualität gewinnen.

 • Dostosowany do potrzeb klienta CRM może zapewnić Twojej organizacji:

  • Wszechstronną matrycę przepływów pracy przyspieszającą procesy biznesowe i optymalizującą usługi, takie jak onboarding klientów czy zarządzanie potencjalnymi kontaktami sprzedażowymi
  • Integrację danych pochodzących z aplikacji zewnętrznych i współpracę z klientami w celu prezentacji i wymiany pomysłów
  • Podgląd w ujęciu makro i mikro w czasie rzeczywistym w celu uzyskania krystalicznie przejrzystych i spójnych danych analitycznych usprawniających podejmowanie dalszych strategicznych decyzji
  • Automatyzację najbardziej uciążliwych procesów i poprawę ogólnej wydajności operacyjnej

Rozwiązania CRM dostarczane przez Avenga

 • Wdrożenie platformy CRM w ramach podstawowego oprogramowania umożliwia przedsiębiorstwom świadczącym usługi finansowe, działającym w branży bankowości, ubezpieczeń i zarządzania majątkiem, dobre wykorzystanie wszystkich ważnych danych wewnętrznych i zewnętrznych. Oprogramowanie pomaga nie tylko w kompleksowym zarządzaniu potrzebami klienta i wymaganiami rynku, ale także przenosi doświadczenie klienta na nowy poziom.

 • CRM dla sektora finansowego oferuje przełomowe rezultaty i może mieć wpływ na kształtowanie krótko- i długoterminowych strategii.

  Avenga umożliwia klientom opracowanie nowych sposobów dotarcia na rynek, wdrażając przełomowe zmiany w sposobie działania organizacji i przekształcając ją w dynamiczne, zorientowane na klienta przedsiębiorstwo z najlepszym w swojej klasie rozwiązaniem CRM. Oferujemy także wsparcie i szkolenia dla zespołów naszych klientów, pomoc w obszarze zwiększenia rentowności i przychodów, a także utrzymania klientów przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej efektywności działań biznesowych.

Jeśli masz zapytanie dotyczące rozwiązań CRM dla sektora finansowego

Skontaktuj się z nami

Poznaj nasze inne rozwiązania CRM

 • CRM dla branży opieki zdrowotnej

  Rozwiązania CRM w służbie zdrowia zapewniają doskonałe doświadczenie na przestrzeni całego cyklu obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu aż po zawarcie/przedłużenie umowy ubezpieczenia, wraz z obszarem sprzedaży, marketingu, rejestracji, świadczenia usług opieki zdrowotnej i utrzymania klienta.

  Dowiedz się więcej
 • CRM dla branży farmaceutycznej

  Oprogramowanie CRM dla branży farmaceutycznej pomaga naszym klientom osiągnąć sukces na ciągle zmieniającym się rynku dzięki efektywnym usługom zorientowanym na klienta. System CRM dla branży farmaceutycznej ułatwia odkrywanie leków, a procesy badań klinicznych gwarantują najwyższą wydajność i pomagają śledzić inwestycje, jednocześnie zachowując zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

  Dowiedz się więcej
Wspólnie zmieniajmy oblicze branży
Skonsoliduj swoje strategie sprzedażowe i marketingowe dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania